avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Mang en lakmustest denne uken

Community Manager
Community Manager

Det er nesten som om sommermånedene allerede er glemt i finansmarkedene, og da tenker jeg ikke på det fine været, men at det i en periode kunne virke som om det meste bar galt av sted. Det globale oppsvinget mistet kraft anført av svakere vekst i Kina, konflikter mellom Canada/Tyrkia og Russland/USA bidro til at den geopolitiske usikkerheten økte og usikkerheten om soliditeten i enkelte fremvoksende økonomier var stor. Viktigst, handelskonflikten mellom Kina og USA ble trappet kraftig opp. På toppen av det hele skilte USA seg ut; her var og er veksten god og inflasjonen nær målet. Sentralbanken er inne i en rentehevingssykel, hvilket forsterker utfordringene i fremvoksende økonomier.
 
De siste ukene har imidlertid markedsutviklingen båret bud om mindre samstemthet i den negative utviklingen. Aksjemarkedene verden over har hentet inn deler av det tapte, kredittpåslagene har blitt noe redusert og dollaren har svekket seg, motsatt av utviklingen i sommer. I så måte er kommende uke full av begivenheter med potensiale til å snu stemningen, i begge retninger. Viktigst på nøkkeltallskalenderen er rentemøte i Fed, selv om nok rentebeslutningen i seg selv neppe avstedkommer de store overraskelsene. Veksten har tatt seg opp etter det svake første kvartalet, og farten er god. Bedringen i arbeidsmarkedet fortsetter, og inflasjonen er nær målet. Alle virker dermed å vente en renteheving til 2,00-2,25 prosent på onsdag. Mer spennende blir det om komiteen endrer sin vurdering av makrobildet og renteutviklingen fremover. Vi tror ikke det, og venter dermed fortsatt signaler om ytterligere en renteheving i år og tre neste år. Les gjerne mer i Knut sin forhåndsomtale.

 

Les mer om overraskelser på det politiske plan og ukens nøkkeltall i morgenrapporten til makroteamet i DNB Markets. Klikk på bindersen for å lese hele rapporten.