avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Markedene konsoliderer før viktige sentralbankmøter

Super bidragsyter

Markedene konsoliderer før viktige sentralbankmøter

Riktignok så det ut til at uroen rundt Tyrkia avtok litt i forrige uke, noe som blant annet resulterte i at landets 10 års statsrente falt med 170 basispunkter, ref. graf nedenfor. På den annen side var det andre uromomenter innen fremvoksende økonomier som meldte seg. Det gjelder spesielt Sør Afrika som teknisk sett falt inn i en resesjon (to kvartaler på rad med fall i BNP) for første gang på nesten et tiår. Dette øker det allerede høye presset på den sørafrikanske randen, og valutaen er svekket med ytterligere 5 prosent mot USD forrige uke.

 

10 års statsrenter.JPG

 

Frykten for handelskrig preger fortsatt markedet, men det var ikke store nyheter rundt dette i forrige uke. Et unntak er Trumps uttalelse på fredag om at Kina-import til en verdi av 267 mrd. USD vil kunne bli ilagt straffetoll. Dette kommer på toppen av de 50 mrd. USD som allerede er implementert, og de 200 mrd. USD som «at short notice» (sitat: Trump) vil bli implementert. Men i fravær av store nyheter på denne fronten i forrige uke, så det ut til at noen av «risk off» bevegelsene i markedene over de siste månedene tok seg en pause eller endog reverserte seg ørlite. Eksempelvis falt Itraxx kredittpåslagene i Europa noe, USD tok seg en pause fra den siste tids appresieringstrend, oljeprisen har holdt seg uendret og 10 års amerikansk statsrente steg med 7 basispunkter (sistnevnte bevegelse er også drevet av de amerikanske arbeidsmarkedstallene omtalt nedenfor).

 

Aksjemarkedet var et unntak, hvor det globale aksjemarkedet (MSCI World) falt med 2 prosent, drevet i stor grad av et fall på 3 prosent i fremvoksende økonomier og Europa samt et fall på 1 prosent i USA. At det amerikanske aksjemarkedet på noe lenger sikt har klart seg relativt godt til tross handelskrigfrykt kan muligens sees i sammenheng med noenlunde gode amerikanske nøkkeltall, kanskje en tro om at Trumps harde handelsretorikk vil fortsette å styrke dollaren og sterk selskapsrapportering for første og andre kvartal. Gode nøkkeltall fra USA fikk vi også i forrige uke, i form av innkjøpssjefsindeksen for industrien (61,3 som er betydelig over 50-grensen som skiller optimisme fra pessimisme), varige industriordre (kjernen som ekskluderer volatile komponenter) og sterke lønnsveksttall rapportert på fredag forrige uke. Bloombergs economic surprise indeks for USA har også steget i løpet av forrige uke, hvilket indikerer at de samlede nøkkeltallene har kommet inn sterkere enn ventet. Tilsvarende indeks for Europa er omtrent uendret over forrige uke.

 

De korte pengemarkedsrentene er praktisk talt uendret på begge sider av Atlanteren.

 

Markedet ser nå frem mot et batteri av sentralbankmøter de neste dagene: I ECB, Bank of England og Central Bank of Turkey på torsdag denne uken, Federal Reserve (26.sep.), Bank of Japan (19.sep.) og Norges Bank (20.sep.). ECB vil trolig uttale seg noe dueaktig i lys av handelsuroen, men likevel fastholde sin plan om å halvere obligasjonskjøpene og deretter kutte dem helt ut mot slutten av året. Etter at Bank og England hevet renten fra 0,5% til 0,75% i juli, blir renten (og obligasjonskjøpene) trolig holdt uendret denne gang. Vår forventning til ECB og BoE er godt priset inn i rentemarkedet. Tyrkias sentralbank er ventet å heve renten med 3 prosentpoeng til 20,75% - dette som et forsøk på å hindre depresiering av landets valuta.