avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Nøytralt budsjett og friske vekstanslag

Community Manager
Community Manager

Sett med en makroøkonom sine briller var det få overraskelser i det norske Statsbudsjettet for 2019. Innretningen av budsjettet var som ventet nøytral, med en oljepengebruk (eller strukturelt oljekorrigert budsjettunderskudd om du vil) på 231,2 mrd. kroner. Som andel av trend-BNP var dette uendret fra 2018 (på 7,5%), og budsjettet bidrar sånn sett hverken til å stimulere eller bremse økonomien. Dette er godt i tråd med både våre og Norges Bank sine forventninger. På den ene siden taler det friske vekstanslaget på 2,7% neste år for et noe kontraktivt budsjett. Samtidig holder regjeringen seg godt innenfor handlingsregelen for oljepengebruk på 3%.
 
Økt finanspolitisk handlingsrom: Som andel av oljefondet anslås oljepengebruken til 2,7% i 2019. Dermed er handlingsregelen på 3% langt fra bindende (slik det har vært de siste årene). Det kan være verdt å merke seg at nye og oppjusterte anslag for olje- og gassprisene frem til 2020, samt for ressursgrunnlaget (kombinert med nedjusterte anslag for utvinningskostnader) fremover gjør at handlingsrommet i finanspolitikken er oppjustert relativt mye fra revidert nasjonalbudsjett for 2018 som ble lagt frem i vår. Oljepengebruken kan med de nye anslagene øke helt til 9,5% av BNP, og fortsatt være innenfor handlingsregelen. Usikkerheten knyttet til disse anslagene er imidlertid stor og man skal ha i bakhodet at verdien av oljefondet har økt kraftig de siste årene, både som følge av en svakere kronekurs og oppgang i aksjepriser. Dette kan selvsagt snu og redusere fondsverdien, noe som ville bety at handlingsrommet fremover ble vesentlig mindre.

Les mer om oppgang for italienske statsrenter,  fall i industriproduksjonen og månedlig nasjonalregnskap for august i morgenrapporten til makroteamet i DNB Markets. Klikk på bindersen for å lese hele rapporten.