avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Nok en skuffelse for norsk inflasjon

Community Manager
Community Manager

Gårsdagens norske inflasjonstall ga nok en skuffelse. Kjerneinflasjonen viste en årsvekst på 1,2 prosent i mai. Lavere prisvekst på matvarer gjorde at inflasjonen endte litt lavere enn vårt anslag på 1,3 prosent, men desto viktigere hele fire tideler lavere enn Norges Banks anslag. Siden forrige pengepolitiske rapport har inflasjonstallene skuffet tre måneder på rad, og avviket fra Norges Banks anslag har tiltatt. Gårsdagens tall underbygger inntrykket av at den oppadgående inflasjonstrenden fra slutten av fjoråret har flatet ut og svake inflasjonstall vil isolert sett gi et negativt bidrag til rentebanen som publiseres på møtet neste uke.
 
Øker usikkerhet om september-heving. De svake inflasjonstallene er åpenbart en grunn til å utsette en eventuell september-heving. På den andre siden har oljeprisen vist sterkere utvikling enn ventet, arbeidsledigheten har avtatt, boligprisene har vist fornyet styrket og kapasitetsutnyttelsen i økonomien har vært om lag som ventet. Dagens tall fra Norges Banks regionale nettverk blir imidlertid viktig. Nettverksundersøkelsen har stor tillit som en temperaturmåler på norsk økonomi. Dersom dagens undersøkelse viser fortsatt høy aktivitet og optimisme blant bedriftene (i tråd med mars-undersøkelsen), ser vi utsikter til at Norges Bank holder fast ved en september-heving

 

 Les mer om møtet mellom Trump og Kim Jung Un, Italias finansminister som løftet stemningen i gårsdagens markeder og industriproduksjonstallene fra UK i morgenrapporten til makroteamet i DNB Markets. Klikk på bindersen for å lese hele rapporten.