avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Nordiske høyrenteobligasjoner – Nedturen er fortsatt et stykke unna

Moderator

Skrevet av Magnus Vie Sundal, kredittstrateg i DNB Markets

 

Vi er i slutten av kredittsyklusen, og mange selskaper i både vesten og Kina er lastet opp med gjeld. Man har økt sårbarheten sin for sjokk, og den globale støtdemperen, sentralbankenes pengepolitikk, fjernes gradvis.

 

Samtidig er både ECB og Bank of Japan støttende, makroforholdene er gode og bedriftenes inntjening er grei.

highyieldreturn.PNGUS high-yield versus S&P 500 (%)

 

Vi konkluderer dermed med at det er fare på ferde, men at det fremdeles ikke er tid for den store korreksjonen innen obligasjoner. Historisk finner vi god samvariasjon mellom makroøkonomiske aktivitetsindikatorer, bedrifters inntjening og kredittpåslag.

 

Isolert sett antyder våre modeller at kredittpåslagene fremdeles kan holde seg lave et par år til. Vi tror imidlertid ikke at modellene fanger opp sentralbankenes støttekjøp på en god nok måte, og vi venter at reverseringen av disse vil bidra til at kredittpåslagene skal noe opp. Vi estimerer at bevegelsen vil begynne i andre halvår 2018. Samtidig mener vi det er større sjanse for at den kommer nærmere 2019 enn første halvår 2018.