avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Norges Bank nærmer seg renteheving

Moderator

***oppdatert kl. 10:24: Norges Bank holder renten uendret på 0,5% og ser ut til å være fast bestemt på at renten skal opp i september***

 

I dag er det duket for hele tre rentemøter, med rentebeslutning fra den sveitsiske sentralbanken, Bank of England og Norges Bank. Det knytter seg mest spenning til sistnevnte, og hvorvidt Norges Bank vil bekrefte signalene om at renten skal opp «etter sommeren». På den ene siden taler svak inflasjon og lavere renter ute for at rentehevingen kan bli utsatt. På den annen side har aktivitetsnivået i økonomien holdt seg godt oppe og det er mye som tyder på at norsk økonomi tåler en renteoppgang. Vi tror Norges Bank vektlegger sistnevnte og venter at Olsen holder fast ved signalene om september-heving. Vi tror likevel svakere inflasjonsutsikter og særlig lavere renter ute vil bidra til at rentebanen justeres ned mellom 5-15 basispunkter i perioden 2019-2021. Det tilsier at styringsrenten vil stige med mellom 35-40 basispunkter per år i 2019 og 2020, som betyr en svært gradvis renteoppgang.
 
Rentebanen en joker for dagens markedsreaksjon. Vi og øvrige analytikere synes samstemte i synet om at Norges Bank holder fast ved en september-heving, men det knytter seg større usikkerhet til rentebanen lengre ut. Prisingen i rentemarkedet er litt mer «duete» og indikerer i underkant av 50 prosent sannsynlighet for en renteheving i september. Dersom Norges Bank bekrefter signalene om renteoppgang ser vi derfor rom for en litt sterkere kronekurs. Når det er sagt er det grunn til å vente at en nedjustering av banen kan legge en demper på kronestyrkingen. I samme retninger trekker flere politiske forhold som forsurer risikoviljen i markedet og skaper et tøffere klima for kronestyrking. Vi anslår at EURNOK handler ned mot 9,30 på én månedssikt, men ser økt oppsiderisiko for dette anslaget om opptrappingen til handelskrig forverres.

Teksten er basert på et uttdrag fra morgenrapporten fra makroteamet til DNB Markets. Klikk på vedlegget (bindersen) for å lese hele rapporten.