avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Norske boligpriser flatet ut i juni

Moderator

 Tall fra Eiendom Norge viser at boligprisveksten flatet ut i juni. Etter to måneder med
overraskende sterk prisvekst i april og mai, viste gårsdagens tall at prisene flatet ut i juni. Korrigert for
sesongvariasjoner var prisveksten uendret, mens vi på forhånd ventet en moderat oppgang på 0,5
prosent. Årsveksten tiltok med 0,5 prosentpoeng til 1,5 prosent. Den svakere trenden var bredt
basert, med en nedgang i boligprisene i alle områder i Norge. Blant de største byene var fallet likevel
størst i Oslo, med en nedgang på 1,3 prosent m/m (ujustert). Prisveksten i hovedstaden har dermed
moderert seg betydelig fra årets første måneder.


Aktiviteten i boligmarkedet er fortsatt høy, men antallet usolgte boliger stiger. Omsetningen var
9,3 prosent høyere enn i juni 2017, og tyder på fortsatt god etterspørsel i markedet. Med flere boliger
ute for salg tar det likevel lengre tid å få solgt en bolig, og gjennomsnittstiden steg fra 32 til 38 dager.
Antallet usolgte boliger fortsatte også å stige og er opp 2,2 prosent siden juni 2017, til et historisk
høyt nivå. Gårsdagens tall bekreftet i stor grad våre forventninger om at siste måneders
prisoppgang ville modereres. Med utsikter til renteoppgang i september, lavere befolkningsvekst,
forlengelse av boliglånsforskriften og et høyt antall usolgte boliger venter vi at boligmarkedet vil
fortsette å vise en relativt flat utvikling i tiden fremover.

 

 Les mer i morgenrapporten fra makroteamet til DNB Markets ved å klikke her