avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Ny renteheving fra Fed i dag

Community Manager
Community Manager

Viktigst på nøkkeltallskalenderen denne uken er nok dagens rentemøte i Fed, selv om nok rentebeslutningen i seg selv neppe avstedkommer den store overraskelsen. Veksten har tatt seg opp etter det svake første kvartalet, og farten i økonomien er god. Bedringen i arbeidsmarkedet har fortsatt. Kjerneinflasjonen (PCE) var 2,0% i juli og dermed på målet. Kjernekomponenten i KPI steg med 2,2% å/å i august.  Ifølge Bloomberg svarte 87 av 90 at de trodde Fed vil heve intervallet for styringsrenten til 2,00-2,25 prosent i kveld. I markedene er en slik renteoppgang fullt ut priset inn, så beslutningen om en renteøkning kommer ikke til å rokke markedene. Mer spennende blir det om komiteen endrer sin vurdering av makrobildet og renteutviklingen fremover. Vi tror ikke det, og venter dermed fortsatt signaler om ytterligere en renteheving i år og tre hevinger neste år. Les gjerne mer i Knut sin forhåndsomtale. En viktig kilde til usikkerhet er utviklingen i handelskrigen mellom USA og Kina. Så langt har ikke det ikke vært synlige makroeffekter av den og Fed vil trolig legge vekt på det. Men økte tollsatser og kostnader vil kunne presse inflasjonen videre opp på sikt, særlig hvis krigen trappes videre opp. På den annen side vil svekket handel og økte priser kunne gi lavere vekst i aktiviteten. Fed vil sikkert bli utfordret på dette temaet på pressekonferansen, men vi tror at sentralbanksjef Powell vil si lite om dette. Dersom Fed fremstår som litt mer forsiktig enn ventet, kan det potensielt føre til et markant fall i lange renter. Bakgrunnen er den sterke renteoppgangen den siste tiden som kan tyde på at markedene er litt oversolgt. Se mer om rentene nedenfor.
 
Utsikter til høyere styringsrenter ser i alle fall ikke ut til å ta knekken på de amerikanske husholdningenes optimisme. I alle fall steg Conference Board sin forbrukertillit fra 134,7 i august til 138,4 i september og forsterket dermed den oppadgående trenden. Det er særlig nåtidsindeksen som har steget mye de siste årene, men i september var det delindeksen for fremtidsutsiktene som steg mest. Denne indeksen er nå på sitt høyeste siden september 2000.

 

Les mer om pengepolitikk i morgenrapporten til makroteamet i DNB Markets. Klikk på bindersen for å lese hele rapporten.