avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Nye sterke tall fra eurosonen

Moderator

Gårsdagens viktigste økonomiske nyheter kom fra eurosonen. Den samlede indikatoren for det økonomiske sentimentet (ESI) steg ytterligere fra et allerede høyt nivå. Indeksen for desember økte 1,4 poeng til 116, mens det kun var ventet en liten oppgang. Det ble registrert bedring for så vel industri som for tjenesteyting og bygg & anlegg. Også forbrukertilliten trakk opp. Nivået på ESI er det høyeste som er observert på 17 år, og nærmer seg det høyeste nivået som noen gang er registrert (119,0 i mai 2000).

 

Til tross for sterke nøkkeltall fra eurosonen, så har EUR svekket seg litt mot USD det siste døgnet. EURUSD er ned 0,4% og handles igjen noe under 1,20. I Japan reduserte sentralbanken sine kjøp av langsiktige obligasjoner gjennom sine markedsoperasjoner. Det ble tolket som at sentralbanken kan være i ferd med å trappe noe ned på de sterke pengepolitiske stimulansene. Konsekvensen ble at JPY styrket seg 0,5% mot USD. I pågående samtaler mellom representanter for Nord- og Sør-Korea har man blitt enige om at landet i nord vil sende en delegasjon til de kommende vinterlekene i sør som starter 9. februar. Foruten at dette åpenbart øker sikkerheten under lekene, er det også mulig at dialogen vil kunne bidra til redusert spenningsnivå på Korea-halvøya fremover.

 

Teksten er et utdrag fra morgenrapporten til makroteamet i DNB Markets. Klikk på bindersen for lese hele rapporten.