avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Nye tiltak fra kinesiske myndigheter

Moderator

Sett i bakspeilet, er farten i amerikansk økonomi fortsatt god,... Riktignok skuffet sysselsettingen litt i juli, og steg med 157 000 mot ventet 193 000. Likevel, utviklingen i arbeidsmarkedet i USA er fortsatt god. Tallene for mai og juni ble revidert opp med 59 000, slik at sysselsettingen i gjennomsnitt steg med 224 000 de tre siste månedene. Det er sterkt med tanke på at oppgangskonjunkturen nå har vart i ni år. Ledighetsraten falt også med 0,2 prosentpoeng til 3,8 prosent, til tross for at arbeidsstyrken steg i juli. Timelønningene steg med 0,3 prosent fra juni til juli, og dermed med 2,7 prosent sammenlignet med fjoråret.

 

asia-buildings-china-19885.jpgI rekken av nyheter om handelsbarrierer, kunngjorde kinesiske myndighet fredag at de ville ilegge toll på 5-25% på amerikanske varer til en verdi at 60 milliarder dollar dersom amerikanerne effektuerer den annonserte tollen på kinesiske varer verdt 200 milliarder dollar.
 
…men handelshindringer skaper hodebry. Etter at ISM-indeksen for industrien skuffet noe tidligere i forrige uke, falt framtidsutsiktene i tjenestesektoren enda mer. ISM for tjenestesektoren falt 3,4 poeng til 55.7 i juli. Flere rapporterer om at det er mulige konsekvenser av tariffer som bekymrer. Bekymringene til tross, nivået på indeksene indikerer fortsatt god fart fremover.

 

Klikk her for å lese hele morgenrapporten fra makroteamet til DNB Markets

 

Metodeendringer bidrar til at arbeidsledigheten her hjemme stiger. Tall fra NAV viser at antall registrert ledige steg med 2900 i juli om vi justerer for sesongvariasjoner, mens vi hadde ventet et lite fall. Dermed steg den ujusterte ledighetsraten med 0,3 prosentpoeng til 2,5 prosent. NAV har imidlertid innført nye rutiner med sms-varsling for å minne ledige om å registrere seg og hentet tallene en uke senere enn i fjor. Justert for disse forholdene mener NAV det kun var en mindre oppgang i ledigheten. Selv om tallene er klart svakere enn Norges Bank har lagt til grunn, tror vi sentralbanken enn så lenge opprettholder planen om en renteheving i september.
 
Boligmarkedet sparker ikke bena under sentralbankens plan. På landsbasis steg boligprisene med 0,4 prosent fra juni til juli (sesongjustert), og er dermed opp drøye 2 prosent det siste året. Omslaget i boligprisveksten dette året skyldes i stor grad utviklingen i Oslo og Bergen, hvor prisene har steget med hhv. 10 og 8 prosent hittil i år. I de andre store byene har prisutviklingen vært svakere, med prisoppgang på om lag det halve i samme periode. Omsetningen vitner likevel om et velfungerende marked, og er på et normalt nivå for juni å være, opp om lag 10 prosent fra fjoråret. Vi tror fortsatt på svakere prisvekst fremover som følge av økt tilbud av boliger, utsikter til renteoppgang og svakere befolkningsvekst.