avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Nytt bunnivå for pengemarkedsrenten

Moderator

Nibor-renten med tre måneders løpetid falt i dag til 0,71 prosent. Det er det laveste nivået noensinne.

nibor_dnbmarkets_201117.PNG3 måneders NIBOR faller til rekordlave nivåer i dag

 

 

Trykk på bindersen under for å lese en kort kommentar fra makroteamet til DNB Markets.


Hva er NIBOR? 
Norwegian InterBank Offered Rate (NIBOR) er en referanserente i valutabyttemarkedet, såkalt valutaswaprente. NIBOR er derfor avledet av rentene i de utenlandske pengemarkedene. Denne renten brukes ofte på interbanknivå som referanse for pengemarkedsrenter mellom bankene. Den utlånsrenten ulike banker krever av andre banker vil dermed korrelere i en viss grad med valutaswaprentene. NIBOR oppgis i en rekke satser, som retter seg etter lånets løpetid på alt fra syv dager til ett år. Den blir ofte regnet som markedets risikofrie rente, og er dermed aktuell i finansielle beregninger for å beregne verdipapirers avkastning utover å plassere midler i banken.
(kilde: Wikipedia)