avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Oljeinvesteringene litt svakere enn ventet

Moderator

Oljeinvesteringstellingen var litt svakere enn ventet, tross en oppjustering av investeringene for neste år. Det var ikke levert inn noen PUD’er siden forrige telling, noe som bidro til at oppjusteringen for 2018 fra forrige telling ble liten. Som SSB peker på er det forventet at det blir levert inn en rekke PUD’er i desember i år og noen tidlig neste år. Det er derfor grunn til å vente sterkere oppgang i neste telling, og dagens telling gir egentlig lite ny informasjon om utviklingen i 2018. Norges Bank anslo i september at oljeinvesteringene ville falle med 1 prosent i år og stige med 1,3 prosent neste år, begge deler justert for prisvekst.

SBF_6625_Aamdal-1728x1152.jpgKyrre Aamdal, seniorøkonom i DNB Markets, mener oljeinvesteringene var litt svakere enn ventet.

Dagens telling tyder på at Norges Bank har vært for optimistiske for veksten i år, mens anslått nivå for investeringene i 2018 fortsatt er innenfor rekkevidde. For øvrig viser investeringsstatistikken en klar oppgang for både industri- og kraftinvesteringene neste år. Norge Bank har anslått en vekst i foretaksinvesteringene samlet på 6,9 prosent neste år, og ble neppe veldig overrasket over tallen fra industri og kraftnæringene. Vi tror ikke dagens tall påvirker Norges Banks vurdering av utsiktene for norsk økonomi vesentlig.

 

Kommentaren er skrevet av Kyrre Aamdal, seniorøkonomi i DNB Markets. Klikk på  bindersen for å lese hele rapporten.