avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Optimistisk Fed løfter rentene

Community Manager
Community Manager

To dager på rad med børsoppgang virker å være for mye å be om i dagens marked, og etter den solide oppgangen på amerikanske børser på tirsdag, var hovedindeksen, S&P 500, nær uendret i går, og endte så vidt på minussiden. I Europa falt børsene litt mer, og hovedindeksen, Stoxx 600, falt 0,4%. Asiatiske børser er også i rødt i dag. At oppgangen fra tirsdag ikke varte ved skyldes nok flere forhold, men kanskje først og fremst at investorer, i kjølvannet av den siste tids renteoppgang, har blitt mer usikre på veien videre for aksjemarkedet.
 
Etter den amerikanske sentralbankens (Fed) rentemøte 26. september, der de hevet renten for åttende gang i denne syklusen, har amerikanske aksjer falt 3,3%, og børsene har ikke steget i to sammenhengende dager siden 20. september.  Med mindre støtte fra gode selskapsresultater er det dermed ikke så rart at børsoppgangen ikke fortsatt i går. Etter å ha ligget i dvale rundt 3,16% siden forrige fredag, steg nemlig 10-års renten på amerikanske statsobligasjoner til over 3,20% igjen i går, etter publiseringen av rentemøtereferatet fra Fed. Referatet tegnet et bilde av et Fed-styre som er optimistiske med hensyn til utsiktene i amerikansk økonomi, og som med det ønsker å heve renten mer fremover. Det mange markedsaktører nok bet seg merke i, var at flere medlemmer i styret så behovet for å føre en «moderat innstrammende» pengepolitikk, ved å la styringsrenten i en periode være over det som oppfattes å være det langsiktige normalnivået. Å skulle føre en «moderat innstrammende» pengepolitikk er ikke noe man har hørt ofte i rentemøtereferater de siste årene, det der stort sett har variert mellom ulike grader av «støttende» politikk. Dermed steg altså de lange rentene, og det samme gjorde den amerikanske dollaren, som styrket seg med 0,6%.

 

Les mer om italienske lange renter, EUs toppledermøte, arbeidsledighetstall fra Sverige og Norges Banks utlånsundersøkelse i morgenrapporten til makroteamet i DNB Markets. Klikk på bindersen for å lese hele rapporten.