avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Politikk i sentrum. På alle fronter

Community Manager
Community Manager

Handelskonflikt har vært som en rød tråd gjennom det meste av makro- og markedsnyheter den siste tiden. Vi leter med lys og lykte etter konsekvenser av innførte tiltak og økt usikkerhet i så vel sentimentindekser og produksjonstall, som i utenrikshandelsstatistikken. Spørsmålet vi alle lurer på er; Hvordan og hvor fort vil handelskonflikten bidra til å dempe veksten? Høyere priser på importerte innsatsvarer kan gjøre noen planlagte investeringer ulønnsomme, mens noen bransjer vil se konkurransen fra utlandet bli redusert. Eksportetterspørselen vil dempes om det innføres tariffer på andre siden av bordet. Til sist, kan økt usikkerhet få bedriftene til å sette investeringsplanene på hold til støvet har lagt seg.

Et nylig publisert notat fra Atlanta Fed kaster noe lys over disse spørsmålene gjennom sin bedriftsundersøkelse. På spørsmål om tariffene så langt og frykten for gjengjeldelse hadde bidratt til å redusere investeringsplanene i selskapene, svarte nesten 20 prosent av selskapene «Ja». Innenfor industri, vareproduksjon og detaljister var «Ja»-andelen enda høyere, hvilket ikke er spesielt overraskende, siden dette er bransjer med til dels lave marginer ofte involvert i internasjonal handel. På spørsmål om hvordan planene er endret, er det spredning i feltet. 14 prosent hadde forskuttert investeringene og 2 prosent hadde økt sine investeringsplaner.  9 prosent har redusert investeringene og 22 % har utsatt. To tredeler av bedriftene har imidlertid investeringsplanene oppe til vurdering med bakgrunn i handelskonflikten. De gode nyhetene blir dermed at bedriftene som tjener på tiltakene vil dempe de negative effektene på økonomien. De dårlige at veldige mange er i tenkeboksen og at konflikten har eskalert siden undersøkelsen ble gjort i juli.

 

Les mer om sanksjoner mot Russland, amerikanske tariffer, svekket pund og konflikten mellom Canada og Saudi Arabia  i morgenrapporten til makroteamet i DNB Markets. Klikk på bindersen for å lese hele rapporten.