avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Rentemøteuken

Community Manager
Community Manager

Fed vil heve i desember, så en pause på 6 måneder. Tallene understøtter vår og markedets forventning om at Fed vil heve styringsrenten med 25 basispunkter på onsdagens rentemøte. Det svake nominelle bildet, med lav lønns- og prisvekst tilsier imidlertid at Fed deretter tar en lengre pause, og vi forventer at neste renteheving først kommer i juni neste år.

På torsdag er det duket for årets siste møte i Norges Bank. Hverken vi eller konsensus venter at styringsrenten endres, men usikkerheten er større om rentebanen, som vi forventer at vil bli hevet nokså mye.  Trolig vil sentralbanken nå signalisere første renteheving i januar eller mars 2019, mot tidligere juni 2019. Mye av bakgrunnen er svekkelsen av kronen. Den importveide kronekursen (I-44) har så langt i fjerde kvartal ligget 2 prosent over Norges Banks forventninger, og dagens nivå er nå 5 prosent høyere en antatt for kvartalet som helhet. I tillegg synes kapasitetsutnyttelsen i norsk økonomi å ha bedret seg noe mer enn Norges Bank forventet i september. Inflasjonen har falt mer enn forventet i 2017, men vi venter at en svakere krone bidrar til styrket inflasjon i 2018. Sammen med en oljepris på rett under 55 dollar per fat i fjerde kvartal vil dette bidra til økt rentebane. Selv om Norges Bank trolig vil fremstå som noe mer optimistiske på møtet denne uken, tror vi at renten først vil bli hevet i september 2019. Hovedårsaken til det er forventninger om moderat lønnsvekst også i årene som kommer.

 

Teksten er et uttdrag fra morgenrapporten til makroteamet i DNB Markets. Klikk på bindersen for å lese hele rapporten.