avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Riksbanken holdt rentebanen uendret

Community Manager
Community Manager

Riksbanken holdt som ventet styringsrenten uendret på -0,5 prosent på gårsdagens møte. Kun viseriksbanksjef Ohlsson ønsket å heve renten allerede på dette møtet. Ifølge sentralbanken er inflasjonen nå nær målet (på 2 prosent) og konjunkturen er sterk, men inflasjonstrykket er moderat. For at inflasjonen skal holde seg nær målet fremover, mener Riksbanken at det er derfor nødvendig med en fortsatt (svært) ekspansiv pengepolitikk. Rentebanen ble også holdt uendret, og indikerer at renten vil bli satt gradvis opp fra slutten av inneværende år. Viseriksbanksjef Flodén ønsket imidlertid å endre banen, slik at den skulle indikere at første heving ville komme allerede i september eller oktober. Riksbanken legger til grunn at den globale veksten avtar fremover, til en takt mer på linje med den langsiktige trenden. I tillegg anslås det at boligbyggingen i Sverige vil falle. Dette er grunnen til at den svenske BNP-veksten ventes å avta fra 2,5 prosent i år til rundt 2 prosent i 2019 og 2020. Økt ressursutnyttelse har bidratt til at inflasjonen har kommet opp til målet. Ifølge Riksbanken vil kjerneinflasjonen (KPIF) en periode fremover bli liggende over 2 prosent (som følge av oppgang i oljeprisen og svekkelse av kronen), før den anslås å stabilisere seg rundt målet. Beholdningen av statsobligasjoner vil holdes stabilt på rundt 330 mrd. SEK fremover, ved at forfall og kupongutbetalinger reinvesteres.
 
Den svenske kronen styrket seg markert mot euro etter at beslutningen ble kjent. EURSEK falt rundt 7 øre rett etter publisering av beslutningen. Styrkingen kan tyde på at en del hadde ventet rentebanen vill bli senket som følge av at ECB har utsatt sin renteoppgang til etter sommeren neste år. Kronen styrket seg ytterligere under pressekonferansen og EURSEK handles i dag i underkant av 10,30 hvilket innebærer en styrking av SEK på 1,3 prosent siden i går morges.   

 

Teksten er et utdrag fra morgenrapporten til makroteamet i DNB Markets. Klikk på bindersen for å lese hele rapporten.