avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Salmones Camanchaca skal på børs

Moderator

Camanchaca_680_v1_logo.jpgSalmones Camanchaca skal på børs

Nå har du muligheten til å delta i børsnoteringen av det første chilenske lakseselskapet på Oslo Børs. Tegningsperioden er i gang og siste frist for å bestille aksjer er 1. februar kl. 10:30. 

 

Klikk her for å gå til prospekt, selskapsbrosjyre, nettbasert bestillingsløsning og bestillingsblank....

 

Om Salmones Camanchaca

Salmones Camanchaca var en av pionerene innenfor den chilenske lakseoppdretts-sektoren helt tilbake på slutten av 80-tallet, og de har utviklet en helintegrert verdikjede som strekker seg fra egenproduserte egg til levering av et stort utvalg av lakseprodukter til globale distributører, matvareselskaper og forhandlere. Selskapet har et stort fokus på bærekraftig og transparent lakseoppdrett og drift, noe som underbygges av at de var en av grunnleggerne av Global Salmon Initiative tilbake i 2012 og at de er ranket som det fjerde mest transparente oppdrettsselskapet i verden.

 

 

Selskapet har en unik vekstmulighet de neste årene etter at lisenser som tidligere har vært utleid blir returnert til selskapet. Volumveksten de neste årene kan dermed skje uten å påvirke samlet produksjonsvolum i Chile. Selskapet har videre identifisert mange attraktive investeringsmuligheter som inkluderer utvidelse av RAS-klekkeriet, investeringer innenfor nye oppdrettsområder og utvidelse av merder, i tillegg til økt kapasitet og effektivitet i to av selskapets prosesseringsområder.

 

Salmones Camanchaca er foreløpig et heleid datterselskap av Compañía Pesquera Camanchaca S.A. som er notert på Santiago Stock Exchange. Majoritetsaksjonæren i morselskapet er Fernández-familien som har utviklet selskapet over de siste tre tiårene. Morselskapet har planlagt å redusere sin eierandel i noteringen, men ser for seg å forbli majoritetseier med en eierandel på minimum 67 % etter noteringen.

 

.........................................................................................................................................................................................................................................

Investors should note that: the price of the Shares may decline and investors could lose all or part of their investment; the Shares offer no guaranteed income and no capital protection; and an investment in the Shares is compatible only with investors who do not need a guaranteed income or capital protection, who (either alone or in conjunction with an appropriate financial or other adviser) are capable of evaluating the merits and risks of such an investment and who have sufficient resources to be able to bear any losses that may result therefrom. Conversely, an investment in the Shares is not compatible with investors looking for full capital protection or full repayment of the amount invested or having no risk tolerance, or investors requiring a fully guaranteed income or fully predictable return profile (the Negative Target Market, and, together with the Positive Target Market, the Target Market Assessment).

For the avoidance of doubt, the Target Market Assessment does not constitute: (a) an assessment of suitability or appropriateness for the purposes of MiFID II; or (b) a recommendation to any investor or group of investors to invest in, or purchase, or take any other action whatsoever with respect to the Shares.

......................................................................................................................................................................................................................................
Denne informasjonen er ikke ment som grunnlag for å ta stilling til om man vil investere i Salmones Camanchaca S.A. Investorer som ønsker å investere, eller vurderer å investere, i Salmones Camanchaca S.A., oppfordres til å lese prospektet utarbeidet i forbindelse med tilbudet og må benytte bestillingsblanketten inntatt der eller bestille online på www.dnb.no/emisjoner. Denne informasjonen er kun av overordnet karakter og erstatter ikke prospektet, som utgjør grunnlaget for bestillinger i tilbudet. Det er risiko tilknyttet en investering i Salmones Camanchaca S.A.. En beskrivelse av risikofaktorer er inntatt i prospektet. For ytterligere informasjon og vilkår vises det til prospektet.

 

1 Kommentar
Senior bidragsyter

Kult å se at lakseindustrien vokser, og at norske investorer får mulighet til å investere i utenlandske oppdrettselskaper på vår egen børs! Det ligger enormt potensiale i Chile, og dette er nok bare begynnelsen. SALMON har mulighet til å produsere laks billigere enn norske aktører grunnet billigere arbeidskraft, jeg vil også tro at selskapet etter hvert kan ta store markedsandeler i bl.a USA med billigere fraktkostnader. Blir spennende å se om de kan overkomme lave laksepriser