avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Sell in May and go away … is probably bullsh*t anyway

Super bidragsyter

Dette gamle ordtaket råder investorer til å selge aksjene sine i mai og holde seg unna resten av året. Det er basert på premisset om at perioden fra mai til og med oktober typisk har lavere avkastning enn vintermånedene.

 

Ser man på gjennomsnittlig avkastning i de ulike månedene ser historien ut til å støtte dette synet. I figurene under representerer den oransje linjen gjennomsnittlig avkastning for norske og globale aksjer de siste 25 årene. Linjen stiger frem til mai, flater ut, før den på nytt skyter fart mot slutten av året.

 

 

MXWD1.jpg

 

 

Problemet med denne analysen er at gjennomsnittet er sterkt påvirket av enkelte år med svært dårlig avkastning, og hvor det må antas som tilfeldig at markedet falt akkurat i sommermånedene. Det er vanskelig å komme opp med en god teoretisk begrunnelse for hvorfor disse månedene skulle være svakere enn andre.

 

Ser vi på medianavkastningen (grønn linje) så er den mer stabil enn gjennomsnittet gjennom året. Men også her ser det ut til at sommeren er noe svakere enn resten av året. For å teste om dette er et mønster som sannsynligvis gjentar seg fra år til år gjør vi en statistisk hypotesetest av datasettet basert på students t-fordeling.

 

 

Kort fortalt tester vi om den enkelte måneds avkastning er signifikant forskjellig fra 0 prosent, i så fall vil t-test verdien være høyere enn 1.96 eller mindre enn minus 1.96. I figurene ser vi at ingen av månedene med negativ historisk snittavkastning har en signifikant t-verdi. Det er derfor ikke noe statistisk belegg for å råde noen til «sell in May and go away».

 

Det vi derimot kan si er at investor i hvert fall bør være eksponert i aksjemarkedet i april og desember, da snittavkastningen i disse månedene er signifikant høyere enn 0 prosent.

 

 

OSEBX1.jpg