avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Solid boligprisvekst i mai

Community Manager
Community Manager

 

nøkkel.jpegBoligprisene steg med solide 1,1% fra april til mai. Dermed snudde årstakten fra -1,0% i april til 1,0% i mai. Oslo hadde den svakeste utviklingen i fjor, men har hatt oppgang alle månedene så langt i år. Etter noen veldig sterke måneder var veksten i mai på linje med resten av landet. Av de store byene hadde Kristiansand og Stavanger den sterkeste månedlige veksten (ujustert) på henholdsvis 1,5% og 1,3%, mens Tromsø kunne vise til en vekst på 1,2% fra mai fjor. Foreløpig er det kun Tromsø som har positiv årstakt, mens Bergen er svakest med -1,1%.
 
Veksten var godt over vårt anslag, og mer i tråd med det eiendomsmeglerne anslo. Men det var også noen sider ved rapporten til Eiendom Norge som kan peke mot at veksttakten ikke skal holde seg så høy fremover. Antall boliger som ble lagt ut for salg var rekordhøyt til mai å være, og omsetningstiden steg til den høyeste siden 2009. Omsetningen gikk litt ned fra mai i fjor, og dermed økte lageret av usolgte boliger. Inn i juni ser lagernivået ut til å ha holdt seg på et rekordhøyt nivå. Oslo ser ut til å ha vært den største driveren av oppsvinget i boligmarkedet, men også her var det en oppgang i antall usolgte boliger og prisveksten var ikke like sterk som i de foregående månedene.
 
Samlet sett fremstår likevel boligmarkedet i øyeblikket som sterkt, og det ser ikke ut til at boliglånsforskriften har hatt langvarig innvirkning på prisutviklingen. Prisoppgangen øker i alle fall sannsynligheten for at husholdningenes kredittvekst på ny begynner å stige. Det forsterker den finansielle risikoen. Selv om det kan diskuteres hvor store effektene av en renteøkninger eller to vil være på boligpriser og kredittvekst, trekker utviklingen i retning av at Norges Bank vil heve renten på møtet i september.

 

Les mer regjeringen i Italia, detaljomsetningen i eurosonen og ECBs rentemøte neste uke  i morgenrapporten til makroteamet i DNB Markets. Klikk på bindersen for å lese hele rapporten.