avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Solid global vekst, men mørkere skyer

Community Manager
Community Manager

Etter nytt rekordlavt nivå for 3m pengemarkedsrenten NIBOR på mandag, som omtalt i gårsdagens morgenrapport, steg 3m NIBOR med 6 basispunkter til 0,77 prosent i går. Men også svenske pengemarkedsrenter har falt i det siste. Fra slutten av september har 3m STIBOR falt 22 basispunkter til -0,64 prosent. Deler av fallet skyldes at forventningene til renteøkninger skyves ut i tid (vi endret i forrige uke våre forventninger til Riksbanken, se Jeanettes kommentar her), men også i Sverige gjør nyttårseffekter seg gjeldende. Dog av andre årsaker enn her hjemme. Der flere land er i ferd med å bygge opp bufferfond i tilfelle fremtidige bankkriser, såkalte resolusjonsfond, går svenske myndigheter lengre enn andre. Svenske banker pålegges høyere innbetalinger til resolusjonsfondet enn i andre land. De særskilt høye svenske avgiftene skal ha vært avgjørende for at Nordea besluttet å flytte hovedsete fra Stockholm til Helsinki tidligere i år. Avgiften bestemmes utfra størrelsen på bankenes balanse ved nyttår, og gjør bankene tilbakeholdne med å ta i mot innskudd i denne perioden. Den implisitte renten disse fire dagene over nyttår er nå -10 prosent (annualisert), og har bidratt til å trekke ned de svenske pengemarkedsrentene.

 

Teksten er et utdrag fra morgenrapporten til makro-analyseteamet i DNB Markets. Klikk på bindersen for å lese hele rapporten.