avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Solid regionalt nettverk og BNP-vekst

Community Manager
Community Manager

Det er solid fart i norsk økonomi i forkant av Norges Banks rentemøte neste uke. De aller første BNP-tallene som er publisert på månedsbasis viste god fart for fastlandsøkonomien i juli. Oppgangen fra juni til juli ble 0,2 prosent. Et markert fall i det private forbruket, ble mer enn oppveid av frisk vekst for investeringene. Omgjort til kvartalsvis vekst (3m/3m) var oppgangen på hele 0,8 prosent. Det er dobbelt så sterkt som veksten var i andre kvartal. Selv om tallene er usikre, støtter de definitivt opp under den ventede renteoppgangen neste uke.   
 
Rapporten fra det regionale nettverket til Norges Bank fremstår også som solid. Utviklingen for de tre foregående månedene steg fra 1,23 til 1,35, mens forventningene for det kommende halvåret var omtrent helt stabil på 1,46. Sistnevnte indikator peker i retning av en BNP-vekst på nærmere 3 prosent fremover. Dette er høyere enn den faktiske veksten har vært så langt i år og også høyere enn det vi ser for oss fremover. Indeksen som måler utviklingen i sysselsettingen over de tre foregående månedene falt litt, mens kapasitetsutnyttelsen ser ut til å være lite endret siden mai. Bedriftene anslår ellers lønnsveksten i år til 2,8 prosent, omtrent helt i tråd med det lønnsoppgjøret pekte i retning av. Samlet sett peker rapporten i retning av at rentebanen vil bli justert litt opp neste uke. Vi venter at den nye banen vil ligge høyere enn den i juni, og at den vil indikere 2-3 hevinger i 2019, se Jeanettes forhåndsomtale av Norges Banks rentemøte her. Kronen styrket seg litt etter at nettverksrapporten ble lagt frem, og dermed fått to impulser i samme retning de to siste dagene. I dag handles EURNOK rundt 9,66 (0,7 prosent ned fra i går), og kronen har styrket seg omtrent like mye mot andre sentrale valutaer.    

 

Les mer om at det går makromessig bra i USA, aksjemarkedet og det britiske arbeidsmarkedet i morgenrapporten til makroteamet i DNB Markets. Klikk på bindersen for å lese hele rapporten.