avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Står vi fremfor et større børsfall?

Moderator

Sterk børsoppgang i starten av året ble avløst av forholdsvis markert fall i forrige uke. Særlig fredag var markedet svakt etter at amerikansk 10 års statsrente steg over 2,8 prosent. Er dette starten på et større fall i aksjemarkedet?

 

Bilde Kjartan.JPGKjartan Farestveit er en del av teamet for taktisk aktivaallokering som forvalter Aktiv- og Premiumfondene i DNB.Vår oppfatning er at dette ikke er begynnelsen på en større nedgang. Vi har lenge anbefalt nøytral andel aksjer i en portefølje, som også er reflektert i vårt markedssyn for februar. Bakgrunnen for nøytral anbefaling er en kombinasjon av positive og negative faktorer. Det er fortsatt god økonomisk vekst og inntjening i selskapene, som taler for god utvikling fremover. Samtidig har aksjemarkedet steget lenge og kommet på den dyre siden, som gjør markedet mer sårbart for en korreksjon. Det er denne sårbarheten som kom til uttrykk forrige uke og er neppe overraskende. Det som derimot er mer overraskende er fraværet av slike korreksjoner det siste året.

 

uke 6 - Avkastning aksjemarkedet.jpgDet siste året har aksjemarkedet steget jevnt og trutt uten noen nevneverdige korreksjoner frem til forrige uke.

Sammenfallende forventinger

Flere hevder at en videre brå renteoppgang vil bidra til fortsatt uro i aksjemarkedet, noe vi også er enige i. Vi skal imidlertid huske på at amerikanske renter nå har steget såpass mye at det er om lag samsvar mellom forventningene i rentemarkedet og det den amerikanske sentralbanken (FED) skisserer av framtidige renteøkninger. Skal rentene stige betydelig videre, må både inflasjon, økonomisk vekst og arbeidsmarkedet utvikle seg sterkere enn det FED antyder. I alle fall nå er det ikke opplagt at det vil skje.

 

God fundamental utvikling

I USA er rapporteringssesongen for 4. kvartal kommet lengst og inntrykket så langt er at selskapene leverer gode tall. Bedring i økonomisk vekst har altså resultert i økt inntjening. Hittil i år har løpende økonomisk statistikk understøttet investorenes tro og håp om at den økonomiske veksten i verden er i bedring. Sentimentsundersøkelsen blant amerikanske innkjøpssjefer (ISM Manufacturing) er overraskende sterk. I tillegg ga fredagens publisering av arbeidsmarkedsstatistikken i USA signal om fortsatt god økonomisk vekst.

 

Langsiktig fokus

Ved langsiktig sparing i aksjer vil det komme perioder med både opp- og nedgang i aksjemarkedet, og det er nettopp denne usikkerheten som må til for å få muligheten til ekstra betalt i aksjemarkedet. Uten risiko ville ikke aksjer hatt noen forventet risikopremie. Utfordringen er at store fall ofte kommer brått. Det er derfor viktig å ha et bevisst forhold til risikoen i sparingen sin.

 

Å være investert i aksjemarkedet kan sammenliknes med å gå opp en trapp hvor du på et eller annet ti...

 

Vi skrev tidligere om Fristet til å øke risiko?