avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Sterkt global vekstbilde ved årsskiftet

Community Manager
Community Manager

Fjoråret ble preget av lav volatilitet og høy avkastning i de globale aksjemarkedene. Dette til tross for at flere sentralbanker så smått startet prosessen med å gjøre pengepolitikken noe mindre ekspansiv. I valutamarkedet ble 2017 preget av dollarens kraftige svekkelse i begynnelsen av året, samt den norske kronens svekkelse utover høsten – som kom til tross for en vesentlig oppgang i oljeprisen. Det globale vekstbildet ble sterkere enn ventet, særlig i eurosonen, og utsiktene ved inngangen til det nye året ser bedre ut enn på lenge. Våre prognoser for den globale veksten ble likevel justert noe opp da vi la frem vår oppdatering i begynnelsen av desember. Utviklingen siden har ikke gitt grunnlag for å endre dette synet. En rekke usikkerhetsfaktorer som vi var bekymret for ved starten av 2017 slo ikke til. Det gjaldt både Trumps trusler om handelskrig, og de mange valgene i Europa. Det betyr likevel ikke at det fortsatt finnes en rekke risikofaktorer der ute som kan gjøre 2018 mer turbulent enn fjoråret. Sentralbankene vil eksempelvis fortsette å fjerne stimulanser, mens politiske begivenheter igjen kan komme høyt på dagsordenen, f.eks. det italienske valget som skal avholdes 4. mars. Trump har fortsatt intensjoner om å bedre USAs posisjon handelsmessig, men har foreløpig holdt seg til reforhandlinger av NAFTA-avtalen. Med skattereformen på plass, kan det være at Trump vil sette større press på handelsmessige forhold fremover.  

 

Teksten er et utdrag fra morgenrapporten til makro-analyseteamet i DNB MarketsKlikk her for å lese hele rapporten.