avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Svak SEK før dagens boligpristall

Community Manager
Community Manager

I dag kommer det tall for boligprisene i Sverige. Gjennom fjoråret bidro de svenske boligpristallene til betydelig svekkelse av den svenske kronen og fikk også effekter for den norske kronen. I det hele tatt ble boligmarkedene i Norge, Sverige, Canada, Australia og New Zealand viktige for det hjemlige valutamarkedet gjennom deler av fjoråret. De svenske tallene er fortsatt viktige for svenskekronen. I januar steg boligprisene med 3,4 prosent, men falt tilbake 0,4 prosent i februar. Tallene er ikke justert for sesongvariasjoner. I februar i år var prisene 3,7 prosent lavere enn i februar i fjor. Selv om prisene har utviklet seg litt bedre enn fryktet de siste månedene, er det for tidlig å konkludere med at boligprisfallet er over. 1. mars innførte svenskene nye boliglånsreguleringer. I tillegg til krav om avdragsbetalinger der lånene overstiger en viss andel av boligens verdi, kom det nå krav om 1 prosent avdrag for de som tar opp et lån som utgjør mer enn 4,5 ganger brutto inntekt. Dette kan bremse låneetterspørselen og dermed boligprisene, særlig i områder der boligprisene er høye. Dagens tall blir dermed en første indikasjon på hvordan boligmarkedene reagerer på innstrammingen i boliglånsforskriften. Senere i dag kommer marstallene for detaljomsetningen i USA. Omsetningen har falt de siste tre månedene, der særlig bilsalget har trukket ned. Men også utenom biler og noen andre volatile komponenter, har detaljomsetningen vært på den svake siden, og årstakten har falt med ¾ prosentpoeng siden desember. Marstallene vil neppe være avgjørende for Fed, men om veksten tar seg litt opp, blir nok sentralbanken mer trygge på at veksten i økonomien holder seg og at husholdningene tåler renteoppgangen.

 

Teksten er et utdrag fra morgenrapporten til makroteamet i DNB Markets. Klikk på bindersen for å lese hele rapporten.