avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Svak krone, støtdemper med forbehold

Community Manager
Community Manager

For nesten tre år siden, etter at oljeprisen hadde falt og kronen svekket seg kraftig, skrev undertegnede en kommentar med ovennevnte tittel. Motivasjonen var å forklare at vi trodde den svake kronen var til låns og at det var flere faktorer som ville begrense de positive effektene av den svake kronen på etterspørselen i norsk økonomi. Mens det førstnevnte som kjent ikke har slått til, kan det sistnevnte likevel ha noe for seg. Lærebøkene forteller oss at en svekkelse av kronen skal gjøre import dyrere, dreie etterspørselen mot innenlandsk produserte varer og tjenester og løfte inflasjonen. Samtidig skal svekkelsen gjøre vår eksport mer konkurransedyktig, og føre til høyere eksportvekst.
 
At kronesvekkelsen har vært til god hjelp ved å bedre både inntjening og den kostnadsmessige konkurranseevnen, er det liten tvil om. Både Finansdepartementet og Norges Bank har da også fremhevet dette ved flere anledninger. Men hvor mye det har hjulpet, er ikke godt å si. I vår halvårlige rapport «Økonomiske Utsikter» i begynnelsen av fjoråret skrev vi blant annet: «Kronekursen omtales ofte som en viktig støtdemper i norsk økonomi ved negative sjokk som oljeprisfall. Denne effekten er lite synlig i nasjonalregnskapstallene. Tradisjonell eksport falt markert i fjor.»
 

Les mer om valutakurser og effekter pluss oppdaterte rente- og valutaprognoser i morgenrapporten til makroteamet i DNB Markets. Klikk på bindersen for å lese hele rapporten.