avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Tid for å øke risiko?

Community Manager
Community Manager

 Stigende aksjemarked, økende resulatforvetninger og lav volatilitet, er det nå tid for å øke risiko? Porteføljeforvalter Torje Gundersen deler sitt syn.

 

Aksjemarkedet har fortsatt den sterke oppgangen inn i 2018, dels som følge av sterke makrotall og dels som følge av forventninger til skattelettelser. Rapporteringssesongen er så vidt i gang, 10 prosent av amerikanske selskaper har rapportert tall for 4. kvartal 2017, og som vanlig er overraskelsene positive både på omsetning og resultat per aksje. Analytikerne har løftet forventet resultatvekst for 2018 fra 12 til 16 prosent for selskapene i S&P 500 indeksen.

 

Gode vekstutsikter

Det er gode grunner til å tro at avkastningen i aksjemarkedet slår andre aktivaklasser også i 2018. Vekstutsiktene er gode. Og selv om markedene er dyre og likviditeten gradvis strammes, så tror vi ikke rentene vil stige så mye at det vil knekke børsene. Men vi tror avkastningen blir mer moderat enn tidligere år, og at risikoen for en korreksjon er stor (høyere volatilitet). S&P 500 indeksen har steget 1000 poeng siste to år, som tilsvarer rundt 25 prosent i årlig rate. Slike vekstrater er selvsagt ikke opprettholdbare, og markedet synes strukket på taktiske indikatorer.
 
Technical indicator.png

 DNBs tekniske indikator måler optimisme og pessimisme i markedet i forhold til historisk snitt. I perioder med høy optimisme i markedet øker sannsynligheten for børsfall. Som grafen viser over er optimismen i markedet nå på historisk høye nivåer.

 

This time is not different! 
I det siste har vi opplevd flere tilfeller hvor det virker som kundene blir revet med av det sterke markedssentimentet, og er fristet til å øke risikoen ytterligere i porteføljene. Da er det vår rolle å minne om at aksjemarkedene sjelden er så stabile som utviklingen har vært de siste årene. Selv oppgangsmarkeder opplever korreksjoner på 10 til 20 prosent kursfall. Slike korreksjoner er notorisk vanskelige å time. Derfor anbefaler vi investorer å holde diversifiserte porteføljer av flere aktivaklasser, og rebalansere på store kursbevegelser. Det tror vi fortsatt er et godt råd - This time is not different!Market - stock.png

 

Skrevet av Torje Gundersen, Porteføljeforvalter DNB Asset Management.