avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Tre rentemøter på agendaen i dag

Moderator

Hverken vi eller konsensus venter at Riksbanken vil gjøre noe på dagens møte. Dermed ligger det an til at renten vil forbli på -0,5 prosent, mens verdipapirkjøpene vil avsluttes i desember. Det har vært få nyheter siden forrige rentemøte, men inflasjonen har kommet inn litt lavere enn ventet, mens den svenske kronen har svekket seg noe. Vår MakroScore for svensk økonomi, som er et mål på veksten relativ til trend, har litt noe tilbake. Dels skyldes det at farten i boligmarkedet har avtatt, dels skyldes det at arbeidsledigheten har vært stabil i en lengre periode. Momentum i svensk økonomi er imidlertid fortsatt godt over normalen, og samlet bør ikke endringene den siste måneden ha så mye å si for Riksbankens syn på økonomien.

 

Så til Norges Bank, som også er ventet å holde seg i ro denne gangen. Møtet er et såkalt mellommøte, som betyr at sentralbanken hverken vil legge frem ny pengepolitisk rapport eller ha pressekonferanse. På septembermøtet signaliserte sentralbanken uendret rente godt ut i 2019, og nøkkeltallene siden sist vil neppe ha endret den oppfatningen noe særlig. Vår MakroScore for Norge er uendret, som tyder på at veksttakten har holdt seg om lag uendret den siste måneden. Kjerneinflasjonen har imidlertid holdt seg lav, og noe under sentralbankens forventninger.


Spenningen er større om ECB, som med all sannsynlighet vil annonsere et kutt i aktivakjøpene fra januar til neste år. I dag kjøper sentralbanken for 60 milliarder euro i måneden, og usikkerheten går naturlig nok på hvor mye sentralbanken vil kjøpe fra januar, og hvor lenge kjøpene vil pågå. Både vi og konsensus tror på en halvering av kjøpene til 30 milliarder euro i måneden, og at kjøpene vil vedvare i ni måneder. Trolig vil også sentralbanken holde på ordlyden om at kjøpene kan pågå «lenger hvis nødvendig», for å forhindre at politikken blir unødvendig låst.


Teksten er et utdrag fra morgenrapporten til makro-analyseteamet i DNB Markets. Klikk på bindersen for å lese hele rapporten.