avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Vekst i Kina som ventet

Moderator

Kinesisk BNP steg med 6,8 prosent fra tredje kvartal i fjor til tredje kvartal i år, og veksten avtok dermed med 0,1 prosentpoeng. Dette var i tråd med forventningene. Tallene viser at veksten i Kina har vært svært stabil de siste par årene, til tross for betydelige svingninger andre steder i verden.

china_bnp.jpg

 

 

Tredjekvartalstallene er påvirket av endringer i antall virkedager, og overdriver sannsynligvis den reelle veksten noe. Det kom også nøkkeltall for september som tyder på at veksten holdt seg oppe mot slutten av kvartalet, med oppgang i industriproduksjonen og detaljomsetningen i september. Men trolig overdriver tallene utviklingen i stålproduksjonen. Gamle smelteverk som ikke har vært inkludert i statistikkene, har blitt stengt ned og produksjonen har flyttet til nyere smelteverk som inngår i statistikkene. Det har dermed blitt registrert som oppgang. Dessuten er boligmarkedet er i ferd med å svekkes. Omsetningsveksten har blitt negativ for første gang på 2½ år. Politikken strammes til for å dempe boligspekulasjonen og i forbindelse med den 19. partikongressen som nå pågår, har Xi Jinpin uttalt at boliger er til å leve i og ikke for spekulasjon.

 

Teksten er et utdrag fra morgenrapporten til makro-analyseteamet i DNB Markets. I dagens utgave leser du også mer om det amerikanske arbeidsmarkedet og viktige bevegelser i rente- og valutamarkedet. Klikk på bindersen for å lese hele rapporten.