avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Veksten i Kina sakker farten

Moderator

Litt svakere vekst i Kina: I morgentimene i dag fikk vi vite at BNP-veksten i Kina avtok med en tidel
fra første til andre kvartal til 6,7% (år/år). Det var helt som ventet av konsensus. De kinesiske BNPtallene
er svært stabile og sier etter vårt syn lite om den underliggende veksten i økonomien. De
månedlige nøkkeltallene for industriproduksjonen og detaljhandelen indikerer imidlertid en noe
avtakende veksttakt i kinesisk økonomi. Den årlige vekstraten i detaljhandelen hentet seg faktisk litt
inn til 9,0% i juni, men dersom man ser de siste månedene under ett er trenden svakt nedadgående.
Industriproduksjonen steg med 6,0% årlig i juni, svakere enn konsensus forventning på 6,5% og ned
fra 6,8% i mai. Vi tror den sterkeste delen av det sykliske oppsvinget i kinesisk økonomi er bak oss og
at veksten fremover vil avta noe. Aksjemarkedene i Asia har falt noe i etterkant av publiseringen
av de kinesiske nøkkeltallene, mens amerikanske og europeiske aksjeindekser endte svakt opp på
fredag. I rentemarkedene har det ikke vært de store bevegelsene siden fredag morgen. Amerikanske
og tyske statsrenter med ti års løpetid er ned henholdsvis 3 og 2 basispunkter til 2,83% og 0,34%,
mens den norske er ned 1 basispunkt til 1,72%. Det var heller ikke de helt store bevegelsene i
valutamarkedet og den norske kronen handler i skrivende stund nær 9,47 mot euro og 8,11 mot
dollar.


Her hjemme er nøkkeltallskalenderen preget av sommerferie, og både norske og svenske
nøkkeltall glimrer med sitt fravær denne uken. Unntaket er svenske boligmarkedstall for juni, som
publiseres i dag klokken 9. Etter et markant prisfall gjennom høsten, har boligprisene stabilisert seg
de siste månedene og vi tror at mesteparten av boligprisfallet er bak oss.

 

Les mer i morgenrapporten fra makroteamet til DNB Markets ved å klikke her