avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Vil børsuroen smitte til økonomien?

Moderator

Vi tror ikke at børsuroen vil smitte over på aktivitetsveksten. Det sykliske oppsvinget er på sitt
sterkeste siden 2005, og veksten er bredt fordelt. Sistnevnte er viktig fordi det betyr at den globale
økonomien har flere ben å stå på og er mindre sårbar for finansielle sjokk. Industriland så vel som
fremvoksende økonomier har vekst over potensialet. I eurosonen endte BNP-veksten i fjor på 2,5
prosent, mot en potensiell vekst på rundt 1 prosent. I både USA og Kina var veksttakten noen tideler
over «normalen».

 

Så langt i 2018 har det meste av nøkkeltall fortsatt å bedre seg, og vår globale
MakroScore steg i januar til det høyeste nivået siden 2005. Om noe, taler heller det sterke
makroøkonomiske bakteppet for at aksjekorreksjonen blir kortvarig og ikke altfor dyp. Og som
vi har diskutert gjentatte ganger i morgenrapporten vil neppe inflasjonen «ta av» som følge av
strukturelle faktorer knyttet til aldring, globalisering og økt frekvens av deltidsarbeid. Dette vil holde
lange renter nede, og vi venter kun en moderat oppgang i lange renter de neste fire årene. Også
dette tilsier at børsuroen ikke blir altfor alvorlig i denne omgang.

 

Teksten er et utdrag fra morgenrapporten til makroanalyse-teamet til DNB Markets. Klikk på vedlegget (bindersen) for å lese mer.