avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Yuan svakeste på over et år

Moderator

Kinesiske yuan svekket seg i går, med USDCNY opp 0,8% til 6,79. Dette er det svakeste nivået på
over et år og mer enn 6% svakere enn i midten av juni. Trolig henger svekkelsen i stor grad sammen
med forverringen av handelskonflikten mellom Kina og USA. Dessuten kan et noe svakere
vekstmomentum i Kina ha bidratt.

 

Trump «not thrilled» over renteoppgangen: Trump virker å føle seg snytt av sentralbankens
mangel på samarbeid. Trump legger «all of his work» i å få til en god økonomisk utvikling (for
eksempel har han brukt mye tid og krefter på innføring av handelsbarrierer den siste tiden), og så
møtes han med at sentralbanken setter renten opp. Kommentarene kom i etterkant av
sentralbanksjef Powells halvårlige todagersmøte med kongressen, der Powell blant annet la vekt på
behovet for fortsatt gradvise rentehevinger, samt viktigheten av sentralbankens uavhengighet.

 

Les mer i morgenrapporten fra makroteamet til DNB Markets ved å klikke her