avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Marked

3 visninger
0 Kommentarer

Arbeidsmarkedet i Storbritannia strammes til. Arbeidsledigheten var som ventet uendret på 4,2% i mai, det laveste nivået siden 1971. Lønnsveksten har imidlertid falt litt tilbake de siste månedene og endte som ventet på 2,7% i mai. Lønnsveksten gir sånn sett ikke Bank of England hast med å heve renten, men det stramme arbeidsmarkedet taler for at lønnsveksten vil stige noe fremover og gir dermed heller ikke grunn til å vente med å sette opp renta. Derfor tror vi BoE gjennomfører rentehevingen i august, som signalisert på møtet i juni, men at ytterligere rentehevinger vil døye til langt ut i neste år. I dag publiseres inflasjonsdata (KPI) for UK i juni. Konsensus (Bloomberg) venter en oppgang i totalinflasjonen på 0,2%-poeng fra måneden før til 2,6% som følge av høyere energipriser. Kjerneinflasjonen, der energi, mat og drikke holdes utenfor, er imidlertid ventet uendret på 2,1%. 

 

Amerikanske aksjemarkeder steg og dollaren styrket seg i går etter at sentralbanksjef Powell la frem et bilde av en solid amerikansk økonomi i sin halvårlige tale til «Senate Banking Committee». Frykt for handelskrig og generell politisk usikkerhet så ut til å prege markedene i mindre grad i går. Asiatiske aksjeindekser åpner også opp i morgentimene i dag. Oljeprisen har falt marginalt siden i går morges (brent crude handler i skrivende stund nær 71,9 dollar fatet), etter en kraftig nedgang på mandag. Kronekursen har svekket seg med 0,3% mot euro og 1,0% mot dollar siden i går. EURNOK og USDNOK handler nå nær henholdsvis 9,50 og 8,17.

 

 

10 visninger
0 Kommentarer

Litt svakere vekst i Kina: I morgentimene i dag fikk vi vite at BNP-veksten i Kina avtok med en tidel
fra første til andre kvartal til 6,7% (år/år). Det var helt som ventet av konsensus. De kinesiske BNPtallene
er svært stabile og sier etter vårt syn lite om den underliggende veksten i økonomien. De
månedlige nøkkeltallene for industriproduksjonen og detaljhandelen indikerer imidlertid en noe
avtakende veksttakt i kinesisk økonomi. Den årlige vekstraten i detaljhandelen hentet seg faktisk litt
inn til 9,0% i juni, men dersom man ser de siste månedene under ett er trenden svakt nedadgående.
Industriproduksjonen steg med 6,0% årlig i juni, svakere enn konsensus forventning på 6,5% og ned
fra 6,8% i mai. Vi tror den sterkeste delen av det sykliske oppsvinget i kinesisk økonomi er bak oss og
at veksten fremover vil avta noe. Aksjemarkedene i Asia har falt noe i etterkant av publiseringen
av de kinesiske nøkkeltallene, mens amerikanske og europeiske aksjeindekser endte svakt opp på
fredag. I rentemarkedene har det ikke vært de store bevegelsene siden fredag morgen. Amerikanske
og tyske statsrenter med ti års løpetid er ned henholdsvis 3 og 2 basispunkter til 2,83% og 0,34%,
mens den norske er ned 1 basispunkt til 1,72%. Det var heller ikke de helt store bevegelsene i
valutamarkedet og den norske kronen handler i skrivende stund nær 9,47 mot euro og 8,11 mot
dollar.


Her hjemme er nøkkeltallskalenderen preget av sommerferie, og både norske og svenske
nøkkeltall glimrer med sitt fravær denne uken. Unntaket er svenske boligmarkedstall for juni, som
publiseres i dag klokken 9. Etter et markant prisfall gjennom høsten, har boligprisene stabilisert seg
de siste månedene og vi tror at mesteparten av boligprisfallet er bak oss.

 

Les mer i morgenrapporten fra makroteamet til DNB Markets ved å klikke her

 

Community Manager
20 visninger
1 Kommentar

Mikrofinans er en samlebetegnelse på finansielle tjenester som tilbys fattige mennesker, som ikke har tilgang på dette. Det er estimert at rundt 2,5 milliarder mennesker ikke har tilgang til finansielle tjenester, inkludert lån, sparing eller forsikring i dag.

Les mer ...

Community Manager
6563 visninger
0 Kommentarer

Hvor godt har du fulgt med i finansmarkedet denne uken? Test deg selv med ukens finansquiz fra DNB.

ukens finansquiz.png

 

 

 

Les mer ...

Community Manager
47 visninger
0 Kommentarer

 

container.jpegI dag iverksetter USA sin varslede økning av tollsatsene til 25 prosent på import fra Kina til en verdi av 34 mrd. dollar. Dette vil antakelig følges opp av samme tollsats på import for ytterligere 16 mrd. som fortsatt er til vurdering. I all hovedsak omfatter tiltakene import av vareinnsats og kapitalvarer. Det gjør at det først og fremst er amerikansk næringsliv som rammes gjennom høyere kostnader. Dagens tiltak vil høyst sannsynlig avstedkomme mottiltak fra Kina i samme størrelsesorden. Om så skjer har Trump varslet ytterligere opptrapping med et betydelig større omfang, fra 200 til 400 mrd. dollar.

Les mer ...

47 visninger
0 Kommentarer

 Tall fra Eiendom Norge viser at boligprisveksten flatet ut i juni. Etter to måneder med
overraskende sterk prisvekst i april og mai, viste gårsdagens tall at prisene flatet ut i juni. Korrigert for
sesongvariasjoner var prisveksten uendret, mens vi på forhånd ventet en moderat oppgang på 0,5
prosent. Årsveksten tiltok med 0,5 prosentpoeng til 1,5 prosent. Den svakere trenden var bredt
basert, med en nedgang i boligprisene i alle områder i Norge. Blant de største byene var fallet likevel
størst i Oslo, med en nedgang på 1,3 prosent m/m (ujustert). Prisveksten i hovedstaden har dermed
moderert seg betydelig fra årets første måneder.


Aktiviteten i boligmarkedet er fortsatt høy, men antallet usolgte boliger stiger. Omsetningen var
9,3 prosent høyere enn i juni 2017, og tyder på fortsatt god etterspørsel i markedet. Med flere boliger
ute for salg tar det likevel lengre tid å få solgt en bolig, og gjennomsnittstiden steg fra 32 til 38 dager.
Antallet usolgte boliger fortsatte også å stige og er opp 2,2 prosent siden juni 2017, til et historisk
høyt nivå. Gårsdagens tall bekreftet i stor grad våre forventninger om at siste måneders
prisoppgang ville modereres. Med utsikter til renteoppgang i september, lavere befolkningsvekst,
forlengelse av boliglånsforskriften og et høyt antall usolgte boliger venter vi at boligmarkedet vil
fortsette å vise en relativt flat utvikling i tiden fremover.

 

 Les mer i morgenrapporten fra makroteamet til DNB Markets ved å klikke her

 

Community Manager
15 visninger
0 Kommentarer

 

rente.jpegRiksbanken holdt som ventet styringsrenten uendret på -0,5 prosent på gårsdagens møte. Kun viseriksbanksjef Ohlsson ønsket å heve renten allerede på dette møtet. Ifølge sentralbanken er inflasjonen nå nær målet (på 2 prosent) og konjunkturen er sterk, men inflasjonstrykket er moderat. For at inflasjonen skal holde seg nær målet fremover, mener Riksbanken at det er derfor nødvendig med en fortsatt (svært) ekspansiv pengepolitikk.

Les mer ...

Community Manager
146 visninger
0 Kommentarer

Mandag 2. juli kom meldingen om at et selskap indirekte eid av fond styrt av det USA-baserte private equity-selskapet Abry Partners har lagt inn et bud på Link Mobility. Budet er på 225 kroner per aksje og verdsetter det norske telekommunikasjonsselskapet til 3,4 milliarder kroner og tilsvarer en premie på 27 prosent fra sluttkurs fredag.

Les mer ...

91 visninger
0 Kommentarer
Community Manager
679 visninger
0 Kommentarer

 

Kjell G.jpgVerden – og ikke minst markedene – frykter handelskrig. President Donald Trump startet det hele med sitt «America First»-program under valgkampen i 2016, men det er først etter innføringen av konkrete tollbarrierer mot omverdenen de siste ukene at alvoret har sunket inn.

Les mer ...

Community Manager
64 visninger
0 Kommentarer

 

Hvorfor spare i aksjer.jpgNorske nøkkeltall støtter utsiktene til september-heving. På tampen av uken fikk vi også flere norske nøkkeltall. Detaljhandelstallene viste et markert hopp på 1,8 prosent m/m i mai, godt over både konsensus og våre forventninger på henholdsvis 0,3 og 0,2 prosent. En svært varm mai måned i store deler av Sør-Norge bidro trolig til den kraftige oppgangen.

Les mer ...

Community Manager
7444 visninger
0 Kommentarer

Hvor godt har du fulgt med i finansmarkedet denne uken? Test deg selv med ukens finansquiz fra DNB.

ukens finansquiz.png

 

 

 

Les mer ...

Community Manager
21 visninger
0 Kommentarer

 

Usa EU.jpgI det europeiske toppmøtet holdt forhandlingene om hvordan EU skal håndtere migrasjonen på til langt på natt, men partene ble til slutt enige om felles formuleringer. Det bidro til at euroen styrket seg markert. Sammenliknet med i går morges er EURUSD opp 0,8%, og reverserte dermed mye av nedgangen dagen før.

Les mer ...

AHJ
196 visninger
0 Kommentarer

 

markedssyn.jpgVi er fortsatt positive til økonomisk vekst både i Norge og internasjonalt. Likevel anbefaler vi undervekt i aksjer. Klima for aksjer er ikke like gunstig lenger. Det er stor optimisme knyttet til framtidig inntjening samtidig som aksjer er høyt priset. I USA er arbeidsledigheten under nivået som man regner som normalt. Det betyr at den amerikanske sentralbanken fortsetter å heve rentene. Handelsrestriksjoner smører heller ikke systemet. Gunstig vekstbilde gjør likevel at vi liker sykliske aksjer bedre enn defensive og kort rentebinding fremfor lang.

 

 

Les mer ...

Community Manager
26 visninger
0 Kommentarer

 

Aksjemarkedet.jpgEuropeiske aksjer fikk et lite løft i går, mens amerikanske falt tilbake. S&P500 falt 0,9% og USAs holdning til kinesernes investeringer i amerikanske teknologiselskaper trekkes frem som en medvirkende årsak. I går kom den amerikanske administrasjonen med uttalelser om at Trump ville bruke en allerede eksisterende komité til å vurdere utenlandske investeringer i lys av nasjonal sikkerhet fremfor å iverksette spesifikke tiltak mot Kina. Dette reagerte markedene positivt på, men snudde senere på dagen.

Les mer ...

Community Manager
25 visninger
0 Kommentarer

 

eldrepleie.jpgMed litt rolige markeder og få nøkkeltall, benytter vi anledningen til skrive litt om Statistisk sentralbyrås nye befolkningsfremskrivninger. Noen av hovedtrendene SSB trekker frem er at befolkningsveksten blir lavere enn den har vært de siste tiårene, aldringen øker, særlig i distriktene, og det blir flere eldre innvandrere. I hovedalternativet øker befolkningen til 6 millioner i 2040 mot 5,3 millioner i dag.
 

Les mer ...

Community Manager
31 visninger
0 Kommentarer

 

rød.jpegAksjemarkedene var markert ned i går. Amerikanske S&P500 falt med 1,4% og Nasdaq var ned 2,1%. De kunne dermed notere det største fallet på over to måneder. Mange trekker frem bekymringene for at den opphetede retorikken rundt handelskonfliktene skal vedvare og få følger for handel og aktivitet.

Les mer ...

Community Manager
24 visninger
0 Kommentarer

 

Opec.JPGOljeprisen steg noe etter OPEC-møtet (ekstern lenke)på fredag. OPEC-landene ble enige om å øke produksjonen med i prinsippet 1 million fat per dag til sammen. Men ikke alle landene er i stand til å øke produksjonen, og reelt sett ligger det an til at økningen blir rundt 0,6 millioner fat per dag. Denne økningen erstatter knapt bortfallet av olje fra Venezuela som herjes av kriser.

Les mer ...

Community Manager
6921 visninger
0 Kommentarer

Hvor godt har du fulgt med i finansmarkedet? Test deg selv med ukens finansquiz fra DNB.

ukens finansquiz.png

 

 

 

Les mer ...

Community Manager
105 visninger
0 Kommentarer

 

Norges Bank.jpgNorges Bank signaliserte på gårsdagens rentemøte at renten vil bli hevet på rentemøtet 20. september. En smule usikkerhet rundt dette på forhånd, som følge av lavere inflasjon enn ventet og ECBs utsatte renteheving, ble feid til side.

Les mer ...

35 visninger
0 Kommentarer
Community Manager
62 visninger
0 Kommentarer

 

nøkkel.jpegFinansdepartementet la i går frem en ny boliglånsforskrift som i all hovedsak er en videreføring av gjeldende forskrift. Dermed er det fortsatt et egenkapitalkrav på 15% av boligens verdi, krav til avdragsbetaling hvis egenkapitalen er under 40% og et krav om at låntaker skal kunne betjene lånet med 5 prosentpoeng høyere rente. Lånebeløp skal fortsatt være begrenset til fem ganger inntekt. For Oslo gjelder er det særskilt krav om minst 40% egenkapital ved lån til sekundærbolig. Bankene har anledning til å unnta inntil 10% av utlånene fra forskriften; for Oslo er denne «fartsgrensen» satt til 8%. De særskilte kravene for Oslo ble innført fordi boligprisene steg særlig mye i Oslo. Nå har boligprisene her skutt fart på ny, og finansministeren mener derfor at det blir helt feil å fjerne Oslo-kravene nå.

Les mer ...

Community Manager
145 visninger
0 Kommentarer

 

Donald Trump.pngStemningen i markedene har surnet ytterligere over natten, som følge av at handelskonflikten mellom USA og Kina trappes ytterligere opp. I en pressemelding sent i går kveld amerikansk tid varslet president Trump innføring av en 10 prosents tollsats på kinesiske varer til en verdi av 200 milliarder dollar om Kina ikke endrer sin «urettferdige praksis» innenfor teknologi og innovasjon, men i stedet gjør alvor av å innføre mottiltak mot USA (les om disse i gårsdagens morgenrapport). Trump legger til at om også denne tolløkningen blir møtt med kinesiske mottiltak (hvilket Kina allerede har bekreftet at vil skje) vil tollsatsen utvides til varer verdt ytterligere 200 milliarder dollar.
 

Les mer ...

Community Manager
112 visninger
0 Kommentarer

 

handel.jpgDonald Trump og Det hvite hus annonserte fredag at USA fra og med 6. juli vil innføre tollsatser på import fra Kina. I første omgang dreier det seg om 818 produkter til en samlet verdi på 34 milliarder dollar. De største varegruppene er biler (samlet verdi på 3,5 milliarder dollar), pumper (1,7 milliarder dollar), sikringer (1,7 milliarder dollar) og industrielle maskinvarer (1,6 milliarder). Etter en høring som er planlagt 24. juli skal USA innføre toll på ytterligere 284 varegrupper til en verdi på 16 milliarder dollar. Dermed kommer totalen opp i 50 milliarder dollar, som er i tråd med tidligere signaler fra Donald Trump.

Les mer ...

1617 visninger
0 Kommentarer

Riggselskapene har vært gjennom en tøff periode de siste årene. Nå viser markedet for jack-up rigger tegn til bedring, støttet av høyere utnyttelse og en oljepris som har stabilisert seg over 60 dollar per fat.

Les mer ...

Community Manager
6305 visninger
0 Kommentarer

Hvor godt har du fulgt med i finansmarkedet? Test deg selv med ukens finansquiz fra DNB.ukens finansquiz.png

 

 

 

Les mer ...

Community Manager
108 visninger
0 Kommentarer

 

euro.jpgSom vi ventet annonserte ECB på gårsdagens rentemøte at verdipapirkjøpene vil bli trappet ned fra 30 mrd. euro per måned til 15 mrd. per måned i fjerde kvartal i år. Programmet for kjøp av verdipapirer (APP) vil avsluttes fra årsskiftet.

Les mer ...

Community Manager
45 visninger
0 Kommentarer

 

fed.jpgFed sjokkerte ingen da de hevet renteintervallet med en kvart prosentenhet til 1,75 – 2,0 prosent. Beslutningen var enstemmig, og utgjorde den syvende hevingen så langt i denne oppgangsperioden. Flere er i kjømda. Ut fra figuren med komitémedlemmenes renteprognoser («dot-plotet») kunne man lese at det nå er sannsynlig med totalt fire hevinger i år, opp fra tre hevinger ved forrige prognose i mars. Som før ventes renta å gjøre ytterligere tre hopp neste år. Det vil i så fall føre styringsrenteintervallet opp til 3,0 - 3,25 prosent, som er høyere enn Feds anslag på den langsiktige renta (uendret fra marsmøtet, på 2,9 prosent). Vi tror vi kommer til å ende ennå et hakk høyere opp i løpet av neste år, til 3,25-3,5 prosent.

Les mer ...

Community Manager
106 visninger
0 Kommentarer

 

digital helse.jpgJasper Newton Daniel (f.1849), bedre kjent som Jack Daniel og grunnlegger av Jack Daniel’s Whiskey destilleri, hadde kroniske problemer med å huske kombinasjonen til safen på kontoret. En morgen, etter gjentatte mislykkede forsøk på å åpne safen, sparket han til safen med alt han hadde (i håp om at det ville hjelpe?) og skadet stortåa. Skaden førte til blodforgiftning og ble hans skjebne i 1911. Ganske dum måte å dø på vil mange si. Da Jack ble født var forventet levealder for en hvit mann 40 år. Han slo ‘benchmark’ med 22 år.

Les mer ...

467 visninger
0 Kommentarer

Nå har du muligheten til å delta i børsnoteringen av verdens største selskap innen oppjekkbare rigger.

Les mer ...

Emner