avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Marked

Community Manager
562 visninger
0 Kommentarer

 

nettverk.jpgDet er solid fart i norsk økonomi i forkant av Norges Banks rentemøte neste uke. De aller første BNP-tallene som er publisert på månedsbasis viste god fart for fastlandsøkonomien i juli. Oppgangen fra juni til juli ble 0,2 prosent. Et markert fall i det private forbruket, ble mer enn oppveid av frisk vekst for investeringene. Omgjort til kvartalsvis vekst (3m/3m) var oppgangen på hele 0,8 prosent. Det er dobbelt så sterkt som veksten var i andre kvartal. Selv om tallene er usikre, støtter de definitivt opp under den ventede renteoppgangen neste uke.   

Les mer ...

Community Manager
440 visninger
0 Kommentarer

 

klær og sko.jpgNorsk inflasjon overrasket med å stige mer enn anslått i august. Det var ventet at kjerneinflasjonen (KPIJAE) ville vise en oppgang på 1,7 prosent, mens utfallet ble 1,9 prosent, hvilket også er godt over anslaget til Norges Bank (1,5 prosent). En viktig grunn til oppgangen var at prisene på klær og sko økte i august. Det normale er at salgsaktivitet som fører til at prisene faller denne måneden. Det er vanskelig å finne noen annen god grunn til prisoppgangen enn den svake utviklingen for kronekursen.   

Les mer ...

Community Manager
551 visninger
0 Kommentarer

 

LCI SOL Rigg i sola.jpgRobust risikosentiment i finansmarkedene denne uken. Utsikter til at amerikanerne i november vil utvide sanksjonene mot Iran til også å gjelde landets oljeeksport har bidratt til å løfte oljeprisen denne uken. Sammen med sterke selskapsresultater, har dette løftet globale aksjemarkeder denne uken. Det til tross for flere svake nøkkeltall og en videre eskalering av handelskonflikten. Både S&P 500 og NASDAQ stengte i går tett opp under tidligere rekordnivåer. Der det faktisk ble rekord, var på Oslo Børs. OSEBX steg 1,4 prosent, og stengte over 905, godt hjulpet av energisektoren.

Les mer ...

607 visninger
0 Kommentarer

Børsdagen endte i pluss både i Europa og USA i går. I Asia i dag er bildet blandet, med japanske Nikkei tydelig opp, men en svak utvikling på kinesiske børser. Sistnevnte kan ha sammenheng med at nattens kinesiske PMI-indeks for industrien (Caixin) viste det samme bildet som den offisielle PMIen dagen i forveien: Aktivitetsveksten i industrien avtar. Ferske spekulasjoner om at Trumps straffetoll på kinesisk import verdt 200 milliarder dollar kan komme til å bli på 25 prosent, og ikke på 10 prosent som opprinnelig sagt, bidrar også til uro.
 
I valutamarkedet har den amerikanske dollaren trukket det lengste strået. I løpet av det siste døgnet har den styrket seg på bred basis, og særlig mot japanske yen og svenske og norske kroner. Renten på amerikanske tiårige statsobligasjoner har dessuten klatret fire basispunkter, til 2,97 prosent, mens tilsvarende renter i Europa og Japan avtok litt.
 
ECB mottok både gode og dårlige nyheter om eurosonens økonomi i går. At kjerneinflasjonen steg litt mer enn ventet, med to tideler til 1,1 prosent å/å, var særlig positivt. Det er fortsatt langt unna toprosentsmålet, men tross alt et steg i riktig retning. I tillegg avtar arbeidsledigheten videre, til 8,3 prosent i mai og juni, det laveste siden desember 2018. Færre ledige betyr mer konkurranse blant bedriftene om arbeidskraften. Da vil lønninger – og dermed inflasjonen – stige.
 
Det er likevel usikkerhet knyttet til om den positive utviklingen, med nedadgående ledighet og (forsiktig) økende inflasjon, vil vedvare. Det økonomiske oppsvinget fislet nemlig ut i andre kvartal, med en skuffende nedgang i BNP-veksten til 0,3 prosent k/k. Spørsmålet er om den økonomiske ekspansjonen nærmer seg slutten, eller om veksten igjen vil ta seg noe opp. Vi holder så langt en knapp på sistnevnte. I så måte er det lovende at de økonomiske nøkkeltallene fra eurosonen de siste månedene har vært mindre skuffende enn i første halvdel av 2018. For at ECB skal gå i gang med rentehevinger høsten 2019, slik vi venter, er vi avhengige av at veksten ikke avtar videre, at arbeidsmarkedet fortsetter å bedre seg og at lønns- og prisvekst fortsetter å stige – om enn forsiktig.
 
Kontrasten er stor til situasjonen på den andre siden av Atlanteren, der Federal Reserve i kveld skal annonsere sin pengepolitiske beslutning. USAs oppsving, som nå er godt over ni år gammelt, har fått forsterket kraft i år. Godt hjulpet av skattekutt og lempelig finanspolitikk fyrer økonomien på alle sylindere, og arbeidsledigheten er lav. Gårsdagens statistikk bekreftet at den desidert største etterspørselskomponenten i amerikansk økonomi, privat forbruk, har tatt seg markert opp i andre kvartal. Den viste også at forbrukertilliten stiger videre. En høy og økende andel av respondentene i undersøkelsen mener at det fins «rikelig» med jobber tilgjengelig for øyeblikket.
 
Feds foretrukne mål på kjerneinflasjonen (prisdeflatoren for privat forbruk) er etter gårsdagens nedrevidering ennå så vidt under målet, på 1,9 prosent å/å, men det økonomisk bakteppet tilsier at den vil stige i tiden som kommer. Et tydelig forvarsel er sysselsettingskostnadene, som klatret videre opp i andre kvartal med en tidel til 2,8 prosent å/å, det høyeste siden tredje kvartal 2008. I sum tilsier utviklingen at Fed kan fortsette å heve sitt renteintervall hvert kvartal både i andre halvår i år og neste år, neste gang i september.

 

Les mer i morgenrapporten fra makroteamet til DNB Markets ved å klikke her

 

562 visninger
0 Kommentarer

Amerikanske aksjemarkeder var svakt opp i går og dollaren styrket seg i etterkant av uttalelser
fra sentralbanksjef Powell om en sterk utvikling i amerikansk økonomi og utsikter til fortsatt gradvise
rentehevinger. Den amerikanske tiårsrenten steg et par basispunkter til 2,89%, mens rentene var nær
uendret her hjemme og i resten av Europa. Unntaket var Spania og Italia der de steg 3-4
basispunkter. Oljeprisen hentet seg litt inn igjen i går og handler nå rundt 72,8 dollar per fat (det er
fortsatt 8,5% lavere enn for en uke siden), mens kronekursen svekket seg marginalt med EURNOK
opp 0,2% til 9,52 og USDNOK opp 0,1% til 8,17 siden i går morges.

 

Beige book indikerer god driv, men bekymring for økte tollsatser: I går publiserte Fed Beige
Book, en statusrapport på den økonomiske aktiviteten, sysselsetting, lønn og priser fra de regionale
Fed-kontorene. Rapporten viste at aktiviteten fortsatte å øke i de aller fleste distrikter, men at
industribedrifter i samtlige distrikter er bekymret for økte tollsatser. Lønns- og prispresset fortsetter å
beskrives som «modest to moderate», men arbeidsmarkedet rapporteres som stramt og
lønnsveksten ventes å øke i noen distrikter. Det var få overraskelser i rapporten og vi fortsetter å
vente at Fed setter opp renten både i september og desember, samt fire ganger også neste år.

 

Les mer i morgenrapporten fra makroteamet til DNB Markets ved å klikke her

Emner