avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Marked

Community Manager
448 visninger
0 Kommentarer

 

china.jpgI Kina forsøker myndighetene å motvirke de negative effektene av handelskrigen mot USA. Det er særlig de offentlige investeringene som tar seg opp. Ferske tall som kom i natt viser at investeringene steg med 4,6 prosent fra august i fjor til august i år – en oppgang i veksttakten fra 3,0 prosent i juli. Vi venter at investeringene vil ta seg betydelig mer opp i tiden fremover.

Les mer ...

Community Manager
475 visninger
0 Kommentarer

 

ECB.jpgECBs sjeføkonom Peter Praet foredro på et arrangement om gjensidig påvirkning mellom makroregulering og pengepolitikk i Tyskland. Han uttalte til Reuters at risikoen knyttet til den ultraekspansive pengepolitikken må overvåkes nøye. Denne uttalelsen kan tolkes som et signal om at ECB i økende grad er blitt oppmerksom på uheldige sideeffekter av de store obligasjonskjøpene og de svært lave rentene.

Les mer ...

600 visninger
0 Kommentarer

Børsdagen endte i pluss både i Europa og USA i går. I Asia i dag er bildet blandet, med japanske Nikkei tydelig opp, men en svak utvikling på kinesiske børser. Sistnevnte kan ha sammenheng med at nattens kinesiske PMI-indeks for industrien (Caixin) viste det samme bildet som den offisielle PMIen dagen i forveien: Aktivitetsveksten i industrien avtar. Ferske spekulasjoner om at Trumps straffetoll på kinesisk import verdt 200 milliarder dollar kan komme til å bli på 25 prosent, og ikke på 10 prosent som opprinnelig sagt, bidrar også til uro.
 
I valutamarkedet har den amerikanske dollaren trukket det lengste strået. I løpet av det siste døgnet har den styrket seg på bred basis, og særlig mot japanske yen og svenske og norske kroner. Renten på amerikanske tiårige statsobligasjoner har dessuten klatret fire basispunkter, til 2,97 prosent, mens tilsvarende renter i Europa og Japan avtok litt.
 
ECB mottok både gode og dårlige nyheter om eurosonens økonomi i går. At kjerneinflasjonen steg litt mer enn ventet, med to tideler til 1,1 prosent å/å, var særlig positivt. Det er fortsatt langt unna toprosentsmålet, men tross alt et steg i riktig retning. I tillegg avtar arbeidsledigheten videre, til 8,3 prosent i mai og juni, det laveste siden desember 2018. Færre ledige betyr mer konkurranse blant bedriftene om arbeidskraften. Da vil lønninger – og dermed inflasjonen – stige.
 
Det er likevel usikkerhet knyttet til om den positive utviklingen, med nedadgående ledighet og (forsiktig) økende inflasjon, vil vedvare. Det økonomiske oppsvinget fislet nemlig ut i andre kvartal, med en skuffende nedgang i BNP-veksten til 0,3 prosent k/k. Spørsmålet er om den økonomiske ekspansjonen nærmer seg slutten, eller om veksten igjen vil ta seg noe opp. Vi holder så langt en knapp på sistnevnte. I så måte er det lovende at de økonomiske nøkkeltallene fra eurosonen de siste månedene har vært mindre skuffende enn i første halvdel av 2018. For at ECB skal gå i gang med rentehevinger høsten 2019, slik vi venter, er vi avhengige av at veksten ikke avtar videre, at arbeidsmarkedet fortsetter å bedre seg og at lønns- og prisvekst fortsetter å stige – om enn forsiktig.
 
Kontrasten er stor til situasjonen på den andre siden av Atlanteren, der Federal Reserve i kveld skal annonsere sin pengepolitiske beslutning. USAs oppsving, som nå er godt over ni år gammelt, har fått forsterket kraft i år. Godt hjulpet av skattekutt og lempelig finanspolitikk fyrer økonomien på alle sylindere, og arbeidsledigheten er lav. Gårsdagens statistikk bekreftet at den desidert største etterspørselskomponenten i amerikansk økonomi, privat forbruk, har tatt seg markert opp i andre kvartal. Den viste også at forbrukertilliten stiger videre. En høy og økende andel av respondentene i undersøkelsen mener at det fins «rikelig» med jobber tilgjengelig for øyeblikket.
 
Feds foretrukne mål på kjerneinflasjonen (prisdeflatoren for privat forbruk) er etter gårsdagens nedrevidering ennå så vidt under målet, på 1,9 prosent å/å, men det økonomisk bakteppet tilsier at den vil stige i tiden som kommer. Et tydelig forvarsel er sysselsettingskostnadene, som klatret videre opp i andre kvartal med en tidel til 2,8 prosent å/å, det høyeste siden tredje kvartal 2008. I sum tilsier utviklingen at Fed kan fortsette å heve sitt renteintervall hvert kvartal både i andre halvår i år og neste år, neste gang i september.

 

Les mer i morgenrapporten fra makroteamet til DNB Markets ved å klikke her

 

506 visninger
0 Kommentarer

ECB på autopilot: Gårsdagens rentemøte i ECB bød på få overraskelser. Pengepolitikken ble holdt uendret, slik både vi og konsensus hadde ventet på forhånd. Fremtidsguidingen, som sist ble endret ganske mye, var også uendret fra juni, og Draghi presiserte på pressekonferansen at styret i ECB ikke så noe behov for endre på språket eller gi ytterligere detaljer for øyeblikket.
 
Ifølge Draghi er risikoen for aktivitetsveksten fortsatt balansert, men han fremhevet flere ganger at risikoen for en handelskrig er fremtredende. På pressekonferansen ble Draghi spurt om onsdagens avtale mellom Donald Trump og Jean Claude Juncker. Draghi mente at det var for tidlig å vurdere effektene av avtalen, men mente uansett at dette var et godt tegn, fordi «det viser at er en vilje til å diskutere handelstemaer i multilateralt rammeverk igjen.»
 
Alt i alt bidrar ikke gårsdagens møte til noen endringer i vårt syn på europeiske renter fremover. Vi forventer i stedet at rentene vil forbli uendret frem til september neste år, da innskuddsrenten er ventet opp med 15 basispunkter til -0.25 prosent.

 

 

Community Manager
669 visninger
0 Kommentarer

 

Donald Trump.pngStemningen i markedene har surnet ytterligere over natten, som følge av at handelskonflikten mellom USA og Kina trappes ytterligere opp. I en pressemelding sent i går kveld amerikansk tid varslet president Trump innføring av en 10 prosents tollsats på kinesiske varer til en verdi av 200 milliarder dollar om Kina ikke endrer sin «urettferdige praksis» innenfor teknologi og innovasjon, men i stedet gjør alvor av å innføre mottiltak mot USA (les om disse i gårsdagens morgenrapport). Trump legger til at om også denne tolløkningen blir møtt med kinesiske mottiltak (hvilket Kina allerede har bekreftet at vil skje) vil tollsatsen utvides til varer verdt ytterligere 200 milliarder dollar.
 

Les mer ...

Community Manager
641 visninger
0 Kommentarer

 

euro.jpgSom vi ventet annonserte ECB på gårsdagens rentemøte at verdipapirkjøpene vil bli trappet ned fra 30 mrd. euro per måned til 15 mrd. per måned i fjerde kvartal i år. Programmet for kjøp av verdipapirer (APP) vil avsluttes fra årsskiftet.

Les mer ...

Community Manager
554 visninger
0 Kommentarer

 

fed.jpgFed sjokkerte ingen da de hevet renteintervallet med en kvart prosentenhet til 1,75 – 2,0 prosent. Beslutningen var enstemmig, og utgjorde den syvende hevingen så langt i denne oppgangsperioden. Flere er i kjømda. Ut fra figuren med komitémedlemmenes renteprognoser («dot-plotet») kunne man lese at det nå er sannsynlig med totalt fire hevinger i år, opp fra tre hevinger ved forrige prognose i mars. Som før ventes renta å gjøre ytterligere tre hopp neste år. Det vil i så fall føre styringsrenteintervallet opp til 3,0 - 3,25 prosent, som er høyere enn Feds anslag på den langsiktige renta (uendret fra marsmøtet, på 2,9 prosent). Vi tror vi kommer til å ende ennå et hakk høyere opp i løpet av neste år, til 3,25-3,5 prosent.

Les mer ...

Community Manager
524 visninger
0 Kommentarer

 

euro.jpgECBs sjeføkonom, Peter Praet, kom i går med positive uttalelser om økonomien og inflasjonsutsiktene. Han mener at de svake tallene i første del av året var midlertidige, og at inflasjonen vil ta seg opp fremover. Jens Weidmann, som er den tyske representanten i ECBs hovedstyre, sa at forventningene om nedtrapping av aktivakjøpene senere i år er plausible.   

Les mer ...

Community Manager
580 visninger
0 Kommentarer

 

Aksjemarkedet.jpgReferatet fra ECB-møtet i slutten av april, som ble publisert i går, inneholdt få overraskelser. Referatet bekreftet at sentralbankstyret har til gode å se en positiv utvikling i prisutviklingen. Høyere energipriser støttet imidlertid utsiktene for inflasjonen, men den siste tids utvikling i priser på industrivarer utenom energi hadde overrasket på nedsiden. Medlemmene mente imidlertid at det var i ferd med å etablere seg en mer positiv tendens i lønnsutviklingen i mange land, og at dette over tid kunne bidra til økt inflasjon. De så samtidig en risiko for at dette ikke ville skje, fordi bedriftene blant annet kunne la være å øke prisene og i stedet kutte marginene sine, som ikke er helt utenkelig i den fasen av konjunktursykelen som vi er i nå.

Les mer ...

Community Manager
681 visninger
0 Kommentarer

 

Trygghetssokende.jpgTiårsrenten opp til 3,03%: Den amerikanske tiårsrenten steg videre med 3 basispunkter i går og har dermed passert 3% med god margin. Dollaren styrket seg også litt i går. Det var ellers en noe blandet aksjemarkedsutvikling, med nedgang i Europa og deler av Asia og litt oppgang i USA og Japan. Med en tynn nøkkeltallskalender var nok børsene i stor grad styrt av resultatrapportering.

Les mer ...

Emner