avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Marked

Community Manager
495 visninger
0 Kommentarer

 

Rentemarkedet.jpgTo dager på rad med børsoppgang virker å være for mye å be om i dagens marked, og etter den solide oppgangen på amerikanske børser på tirsdag, var hovedindeksen, S&P 500, nær uendret i går, og endte så vidt på minussiden. I Europa falt børsene litt mer, og hovedindeksen, Stoxx 600, falt 0,4%. Asiatiske børser er også i rødt i dag. At oppgangen fra tirsdag ikke varte ved skyldes nok flere forhold, men kanskje først og fremst at investorer, i kjølvannet av den siste tids renteoppgang, har blitt mer usikre på veien videre for aksjemarkedet.

Les mer ...

Community Manager
497 visninger
0 Kommentarer

 

fed.jpgDet var Trumps kommentar til det største børsfallet i USA på over åtte måneder. S&P er ned med 3,3% siden i går morges. Etter fem dager på rad med fall, er dette den lengste perioden med nedgang i hovedindeksen siden Trump ble president. Dow Jones er ned med 3,1%, mens teknologitunge NASDAQ har falt hele 4,1%. Salget av aksjer gikk verst utover teknologisektoren.

Les mer ...

818 visninger
0 Kommentarer

Tiårsrenten i USA gjorde i går et byks på 12 basispunkter til 3,18 prosent, det høyeste nivået siden 2011. Sist renten beveget seg like mye opp på en dag var i mars 2017, men da var rentenivået atskillig lavere. Oppgangen er først og fremst et utrykk for at amerikansk økonomi går godt, noe gårsdagens nøkkeltall bekreftet. ISM-indeksen for tjenestesektoren steg med hele 3,1 poeng til 61,6 i september. I løpet av indeksens levetid har det kun skjedd en gang at den har vært like høyt, og det var i august 1997. Oppgangen var bredt basert, med bedring i alle underindekser.  

 

Det er ikke bare Donald Trump som har fått med seg at økonomien går bra. I en rekke taler denne uken har Feds Jerome Powell beskrevet økonomien i svært positive ordelag. Dette fortsatte i går, da Powell sa at økonomien for øyeblikket opplever «a remarkably positive set of economic circumstances, and we’re working hard to try to sustain the expansion and keep unemployment low and keep inflation right on target». Powell fortsatte å snakke markedene opp, og sa videre at «There’s really no reason to think that this cycle can’t continue for quite some time.”  

 

Powell var tydelig på at pengepolitikken fortsatt er ekspansiv, men at rentene gradvis vil bli nøytrale. Rentene kan, ifølge Powell, også bli innstrammende, før han la til at vi fortsatt er et godt stykke unna nøytrale renter.  

 

Med så godt driv i økonomien kan det virke pussig at ikke sentralbanken benytter seg av muligheten til å stramme til raskere. Motargumentet er selvsagt det nominelle bildet, som har beveget seg svært tregt denne sykelen. Kjerneprisveksten har steget til 2 prosent, men viser få tegn til en akselererende oppgang. De fleste mål for lønningene viser fortsatt en stigende men moderat lønnsvekst, og langt lavere enn økonomien normalt har hatt med så høy kapasitetsutnyttelse som nå. En rekke bedriftsundersøkelser, som småbedriftsindeksen til NFIB og Feds egen Beige Book, viser derimot at stadig flere bedrifter på tvers av sektorer og stater rapporterer om vanskeligheter med å skaffe seg kvalifisert arbeidskraft. Om noe, peker det i retning av videre oppgang i lønnsveksten.  

 

Spørsmålet er om Fed kan gå vekk fra sin gradvise renteoppgang, til en raskere innstrammingstakt.

 

Les mer....

Community Manager
434 visninger
0 Kommentarer

 

fed.jpgViktigst på nøkkeltallskalenderen denne uken er nok dagens rentemøte i Fed, selv om nok rentebeslutningen i seg selv neppe avstedkommer den store overraskelsen. Veksten har tatt seg opp etter det svake første kvartalet, og farten i økonomien er god. Bedringen i arbeidsmarkedet har fortsatt.

Les mer ...

Community Manager
605 visninger
0 Kommentarer

 

fed.jpgPowells tale på den årlige Jackson Hole konferansen kan ha bidratt til markedsbevegelsene: Powell ble tolket noe duete da han i talen på Jackson Hole på fredag la vekt på at Fed ikke ser noen grunn til å fravike fra planen om å heve renten gradvis. Han sa videre at sentralbanken foreløpig ser få tegn til overoppheting og akselererende inflasjon. Sentralbanksjefen unngikk imidlertid å si noe om siste tids utvikling i handelspolitikken.

Les mer ...

Community Manager
663 visninger
0 Kommentarer

 

pexels-photo-164474.jpegEtter at situasjonen i Tyrkia og fornyet politisk usikkerhet i Italia bidro til å holde investorene på tå hev gjennom store deler av forrige uke, bedret stemningen i markedene seg noe mot slutten av forrige uke, og asiatiske børser åpner stort sett i grønt denne uken.
 

Les mer ...

Community Manager
555 visninger
0 Kommentarer

 

fed.jpgFed sjokkerte ingen da de hevet renteintervallet med en kvart prosentenhet til 1,75 – 2,0 prosent. Beslutningen var enstemmig, og utgjorde den syvende hevingen så langt i denne oppgangsperioden. Flere er i kjømda. Ut fra figuren med komitémedlemmenes renteprognoser («dot-plotet») kunne man lese at det nå er sannsynlig med totalt fire hevinger i år, opp fra tre hevinger ved forrige prognose i mars. Som før ventes renta å gjøre ytterligere tre hopp neste år. Det vil i så fall føre styringsrenteintervallet opp til 3,0 - 3,25 prosent, som er høyere enn Feds anslag på den langsiktige renta (uendret fra marsmøtet, på 2,9 prosent). Vi tror vi kommer til å ende ennå et hakk høyere opp i løpet av neste år, til 3,25-3,5 prosent.

Les mer ...

Community Manager
651 visninger
0 Kommentarer

 

fed.jpgGårsdagens viktigste hendelse var Feds publisering av referatet fra møtet i mai. Referatet bekreftet som vi og markedet i en stund har ventet at FOMC-medlemmene er klare til å heve renten på det kommende møtet i juni: “Most participants judged that if incoming information broadly confirmed their current economic outlook, it would likely soon be appropriate for the Committee to take another step in removing policy accommodation.”
 

Les mer ...

Community Manager
525 visninger
0 Kommentarer

 

Rentemarkedet.jpgSom ventet holdt Fed styringsrenten uendret på gårsdagens rentemøte, men signaliserte ikke overraskende at de har blitt mer komfortable med inflasjonsutsiktene. Mandagens inflasjonstall viste at kjerne-inflasjonen gjorde et hopp fra 1,6 til 1,9 prosent i mars, og Fed påpekte i pressemeldingen at inflasjonen har kommet nær 2 prosentsmålet.

Les mer ...

Community Manager
644 visninger
0 Kommentarer

 

Trygghetssokende.jpgDet har vært relativt små bevegelser i markedene siden i går morges. Både EURUSD og EURNOK er omtrent uendret. I aksjemarkedene endte de amerikanske hovedindeksene omtrent uendret fra dagen før, mens det var en liten oppgang i Europa. Amerikanske lange statsrenter har trukket litt opp. Lavere inflasjonstall enn ventet bidro til at EURGBP har økt med 0,7 prosent.

Les mer ...

Community Manager
702 visninger
0 Kommentarer

 

fed.jpgMorgenrapport 22. mars 2018. Fed hevet i går styringsrenten med 25 basispunkter til 1,50-1,75 prosent. Dette var helt i tråd med forventningene, og slik markedene hadde priset inn på forhånd. Som ventet oppjusterte sentralbanken også anslagene for aktivitetsveksten mens ledighetsanslaget ble nedjustert som følge av den ekspansive finanspolitikken. 

Les mer ...

Community Manager
549 visninger
0 Kommentarer

 

inflasjon.jpegMorgenrapport 8. januar 2018. Første uken inn i det nye året bar preg av god risikoappetitt i finansmarkedene. Aksjemarkedet fortsatte å vise bredoppgang i Asia, Europa og USA, sistnevnte godt hjulpet av gode amerikanske nøkkeltall. 

Les mer ...

Community Manager
504 visninger
0 Kommentarer

 

Rentemarkedet.jpgMorgenrapport 4. januar 2018. Referatet fra rentemøtet i Feds rentekomité (FOMC) som ble avholdt 12 og 13 desember i fjor kom i går kveld. Som kjent ble renten hevet med 0,25%-poeng på dette møtet, mot stemmene til Kashkari og Evans, som begge ønsket å holde renten uendret. De to regionale presidentene har imidlertid ikke stemmerett i år. 

Les mer ...

Community Manager
649 visninger
0 Kommentarer

 

Norges bank.jpgMorgenrapport 14. desember 2017. Fed var i går først ute i rekken av fem sentralbankmøter på 24 timer. 

Les mer ...

Emner