avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Marked

Community Manager
474 visninger
0 Kommentarer

 

italia.jpgPolitico meldte i går at Europakommisjonen vurderer å innføre sanksjoner mot Italia for brudd på EU-reglene allerede i slutten av november. Nyheten ble imidlertid raskt avvist som «fake news» av kommisjonens Pierre Moscovici. Vi har hele tiden ventet at det vil ta lang tid før kommisjonen eventuelt innfører sanksjoner mot Italia, fordi prosessen dit er både komplisert og treg. Først må Italia godkjenne budsjettet i parlamentet, deretter vil kommisjonen vurdere om det skal settes i gang en såkalt «excessive deficit procedure» (EDP).

Les mer ...

Community Manager
490 visninger
0 Kommentarer

 

aksjemarked.jpegKinesiske aksjemarkeder fikk seg et betydelig løft i gårsdagens handel. CSI300 indeksen, som dekker selskaper på børsene i Shanghai og Shenzhen, steg 4,3 prosent på mandag og var opp over 8 prosent siden fredag morgen. Oppgangen mandag var den sterkeste siden november 2015. Oppsvinget skyldes at de kinesiske myndigheter signaliserte ytterligere stimulanser av økonomien. Signalene må ses i lys av at børsene hadde falt rundt 30 prosent så langt i år.

Les mer ...

Community Manager
423 visninger
0 Kommentarer

 

berg og dalbane.jpgSelv om den italienske børsen til slutt endte sideveis på fredag, var dagen preget av mye volatilitet. Dagen begynte surt etter at Europakommisjonen på torsdag leverte et brev til Italias finansminister, Giovanni Tria, som sa at det nye budsjettet er i alvorlig brudd med EUs regler. Statsrentene steg, og rett før lunsj var tiårsrenten oppe i 3,80 prosent.

Les mer ...

Community Manager
478 visninger
0 Kommentarer

 

italia.jpgItalienske tiårs statsrenter gjorde et stort byks i går, da de steg med rundt 15 basispunkter til 3,72 prosent. Oppgangen ble imidlertid kortvarig, og renten falt med mer enn 20 punkter til 3,48 prosent etter lunsj. Hva som drev nedgangen i rentene er litt usikkert, men vi tviler på at det er knyttet til gårsdagens uttalelser fra italienske politikere. Spreaden mot tyske renter, som bikket 300 punkter tidligere denne uken, har dermed falt til 293 basispunkter.

Les mer ...

688 visninger
0 Kommentarer

Den italienske tiårsrenten steg til høyeste nivå på over fire år: Ligaens Claudio Borghi uttalte i går at han var overbevist om at Italia ville ha løst de fleste av problemene sine hvis landet hadde hatt en egen valutakurs. Ikke overraskende, ga dette store utslag i italienske statsrenter. Uttalelsen ble senere trukket tilbake av både han selv og visestatsminister Luigi Di Maio, som sa at Italia ikke har noen planer om å gå ut av euroen. Den italienske tiårsrenten steg likevel videre i går og er i skrivende stund 3,45%. Det er 15 basispunkter høyere enn i går morges og det høyeste nivået siden mars 2014. Den tyske tiårsrenten falt på sin side med 5 basispunkter i går til 0,42% og spreaden mellom de to tiårsrentene steg dermed til over 300 basispunkter. Samtidig fortsatte samtaler om budsjettet, der det siktes mot et underskudd på 2,4%. Di Maio sa i går at budsjettforslaget vil leveres til parlamentet i dag.  

 

Oljeprisen holdt seg nær 85 dollar per fat i går og prisen på nordsjøolje er nå på det høyeste nivået på fire år. Det virker å være sanksjonene mot Iran og redusert tilbud av olje fra Iran og Venezuela som har drevet siste tids oppgang. Kronekursen var lite endret mot euro i går. EURNOK handler rundt 9,45 og snuser på de «lave» nivåene vi så i juni og juli, før kursen fikk seg en ny tur opp. Den norske kronen styrket seg imidlertid mot den svenske i går med en nedgang i SEKNOK på 0,4% til 0,907.  EURSEK er på sin side opp med 0,6% til 10,42.  

 

Optimistisk sentralbanksjef: Den amerikanske sentralbanksjefen, Jerome Powell, holdt i går kveld en tale om utsiktene for sysselsetting og inflasjon i USA. Det var lite pessimisme å spore budskapet hans. Powell sa han føler at den amerikanske økonomien er på grensen til en «historical rare», en æra med ultralav arbeidsledighet og inflasjon under kontroll i overskuelig fremtid. Det høres kanskje for godt ut til å være sant… Powell forsikret oss om at det ikke var tilfellet og avviste både at inflasjonen kunne skyte fart og presse frem hyppigere rentehevinger og at handelsrestriksjonene kunne føre til en varig oppgang i inflasjonen. Dette stemmer for så vidt med vårt eget syn, men i motsetning til Powell, som ser ut til å vente en opptur i overskuelig fremtid, tror vi heller det er et spørsmål om når, enn om, det kommer en ny nedtur i den amerikanske økonomien.  

 

Svakere trend i det norske boligmarkedet: I dag publiserer Eiendom Norge boligprisstatistikken for september. Vi venter at den sesongjusterte boligprisindeksen var uendret i september, noe som tilsvarer et ujustert fall i boligprisene på drøye 1% fra måneden før. Etter at boligprisene hentet seg relativt kraftig inn de første fem månedene av 2018, var prisveksten mer dempet over sommeren, og prisene falt sesongjustert med 0,1% i august. Vi tror på fortsatt svak prisvekst utover høsten nå som husholdningene begynner å ta inn over seg at boliglånsrentene skal litt opp, samtidig som tilbudet av boliger sannsynligvis vil stige i månedene fremover. Lageret av usolgte bruktboliger har allerede steget til høye nivåer i historisk målestokk og i august i år var antall usolgte boliger i Norge som helhet høyere enn i august 2009. Det er vanlig at boligprisene avtar noe på høsten, så våre forventninger om flat eller svakt stigende sesongjustert vekst de nærmeste månedene tilsvarer at de ujusterte prisene vil avta litt gjennom resten av året. Boligpristallene fikk tidvis utslag i markedene i fjor høst, da internasjonale aktører virket bekymret over utviklingen i både det svenske og det norske boligmarkedet. I år har imidlertid reaksjonene vært marginale.

 

Les mer...

716 visninger
0 Kommentarer

Det blir nok mang en italiener som setter morgenespressoen i halsen i dag. For fredagens markedsreaksjon på den italienske regjeringens budsjettforslag var på ingen måte av det milde slaget. Etter at statspapirmarkedet i Italia åpnet skjøt rentene i været, med tiåringen opp hele 30 punkter frem til lunsj. Deretter roet det seg litt ned, og rentene korrigerte ned til 3,15% mot slutten av dagen, som tilsvarer et løft på rundt 20 basispunkter siden markedet åpnet. Samtidig falt tyske renter, slik at spreaden økte med 25 basispunkter til 267 basispunkter. 

 

Den store bevegelsen bør dels ses i lys av at regjeringen landet på et budsjett som var mer ekspansivt enn finansminister Giovanni Tria har sagt at han er villig til å gå med på. Teknokraten Tria, som var et krav for at presidenten skulle godta regjeringssamarbeidet mellom Ligaen og Femstjernersbevegelsen, har siden i sommer sagt at han maks vil gå med på et underskudd på 1,6 prosent av BNP. Hadde han lyktes, ville det gitt en nedgang i underskuddet på ½ prosentenheter fra i år til neste år. Nå blir det i stedet en økning på en ½ prosentenheter.  

Utgiftsforskjellen kan neppe forklare hele rentebevegelsen. Regjeringspartiene har lenge varslet at utgiftene vil øke, og økningen som partiene nå har blitt enige om bør ikke ha kommet som et sjokk på markedene. Og selv med det nye budsjettforslaget er Italia innenfor kravet i Maastricht-traktaten på 3 prosent. Det er riktig nok en mulighet for at EU-kommisjonen vil konkludere med at budsjettet er basert på urealistiske premisser. I så tilfelle vil kommisjonen gjøre egne beregninger basert på den regjeringens foreslåtte økonomiske politikk. Om beregningene viser at underskuddet blir større enn 3 prosent, kan kommisjonen vende tommelen ned til budsjettet. At det skjer hører imidlertid til sjeldenhetene, og noe vi anser som nokså usannsynlig.

Ballen spilles nå videre over til ratingbyråene. Moody’s, som har Italia under vurdering, har tidligere advart at ratingen vil kuttes dersom myndighetenes politikk svekker offentlige finanser og reverserer tidligere reformer. Fitch, som har en BBB-rating på Italia, har landet på negativt utsyn, mens S&P foreløpig har stabilt utsyn på sin BBB-rating. Risikoen er todelt. Lavere rating kan bidra til at investorer må selge seg ned på italiensk stat, som kan gi økte renter. Og skulle alle ratingbyråene nedgradere Italia fra investment grade til high yield, så kan ikke lenger ECB kjøpe italienske statspapirer i sitt verdipapirprogram. ECB vil fortsatt ha muligheten til å kjøpe italienske statspapirer via andre markedsprogrammer, men det er liten tvil om at QE har hatt en positiv effekt på italienske lånekostnader de siste årene.

 

Les mer...

693 visninger
0 Kommentarer

Tidlig på dagen i går virket det å herske kaos i italiensk politikk. Det planlagte budsjettmøtet ble utsatt og partene virket å stå langt fra hverandre. Ryktene gikk om at den partiuavhengige, teknokratiske finansminsteren Tria hadde truet med å gå av, noe som senere ble tilbakevist. Uansett truet uansett representanter for regjeringspartiene med å ikke la han være med videre. Utpå kvelden ble det klart at regjeringspartiene har funnet plass for flere av sine valgløfter, som skattekutt, borgerlønn og reversering av deler av pensjonsreformen de siste årene. Budsjettunderskuddet foreslås dermed til 2,4 prosent av BNP, en god del høyere enn forslaget fra Tria på 1,6 prosent. Ingen overraskelse da at Reuters i morgentimene i dag kan melde om at presidenten ber Tria trekke seg.  

 

Oppi all viraken i italiensk politikk, gjennomførte det italienske finansdepartementet en auksjon av statsobligasjoner. Etter at de opprinnelige beløpene i de ulike obligasjonene ble nedskalert noe, var interessen god. Så får vi se hva obligasjonsmarkedenes dom blir ved åpning i dag. Ingen blir overrasket om italienske renter stiger, og at differansen mot andre lands renter øker. Euroen var under press helt fra morgentimene, og falt nesten 1 cent til 1.1650 gjennom dagen. Mens det generelt var god stemning i aksjemarkedene, med oppgang i både Europa og USA, falt det italienske aksjemarkedet med 0,6 prosent i går.

 

Også andre steder råder det politisk kaos. I Tyskland blir situasjonen for forbundskansler Merkel stadig vanskeligere. Hennes nære allierte gjennom 13 år, Volker Kauder, ble ikke gjenvalgt som parlamentarisk leder for CDU. Det skjer kort tid før lokalvalg og partikongressen. Opptakten til de konservatives landsmøte i Storbritannia vitner om splid innad i partiet. I et innlegg i Daily Telegraph i går omtaler tidligere utenriksminister Boris Johnson den britiske regjeringens håndtering av Brexit prosessen som «en kollektiv svikt».

 

Les mer...

 

 

Community Manager
524 visninger
0 Kommentarer

 

Hvorfor spare i aksjer.jpgAmerikanske aksjer løftet seg fra start fredag og endte dagen opp med 1,1 % målt ved S&P500. I Europa steg Eurostoxx600 med 1,0%. Solide amerikanske nøkkeltall, se omtale under, bidro nok til oppgangen. Også lange amerikanske statsrenter steg, og 10-åringen handler nær 2,92%.

Les mer ...

Community Manager
522 visninger
0 Kommentarer

 

italy.pngI Italia ser det ut til at en regjering kommer på plass i løpet av dagen. Femstjernersbevegelsen og Ligaen har på ny samlet seg om et regjeringsalternativ der Giuseppe Conte fortsatt er statsministerkandidaten. Regjeringen skal tas i ed i dag, og skal så godkjennes av nasjonalforsamlingenes to kamre neste uke. I går avtok rentene på italienske statsobligasjoner. Toårsrenten, som steg til over 2,50% tirsdag, falt i går ned til nær 1%.

Les mer ...

Community Manager
521 visninger
0 Kommentarer

 

italia.jpgGårsdagens markedsbevegelser bar preg av en lettere stemning i finansmarkedet. Nyheten om at Femstjernersbevegelsen og Ligaen vil gjøre et nytt forsøk på å danne regjering bidro positivt. I samme retning trakk en vellykket italiensk statsgjeldsauksjon, som vitnet om god budgiving, men samtidig slo fast at risikopremien knyttet til italienske statsgjeld har steget markert.

Les mer ...

Community Manager
549 visninger
0 Kommentarer

 

coloseum.jpgRisk off preget markedene i går. Særlig var det bekymring rundt utviklingen i Italia som bidro, der to-års statsrenter steg med over 180 basispunkter gjennom gårsdagen og tiårs statsrenten steg med nesten 50 basispunkter til 3,16%. Til sammenlikning endte 10-års tyske statsrenter ned 8 basispunkter til 0,26%.

Les mer ...

Community Manager
533 visninger
0 Kommentarer

 

oljeplattform.jpgOljeinvesteringsundersøkelsen som SSB publiserte i går, antyder et nivå på investeringene på 155,5 mrd. kroner for neste år. Det var litt mindre enn det vi hadde lagt til grunn på forhånd, men innebærer en nominell oppgang på 8 prosent sammenlignet med anslaget for 2018 gitt i andre kvartal i fjor.

Les mer ...

Community Manager
511 visninger
0 Kommentarer

 

italia.jpgI går ble det kjent at den italienske presidenten, Sergio Mattarella, ikke godkjente regjeringskoalisjonens forslag til ny finansminister, Paolo Savona. Statsministerkandidat Conte kastet dermed kortene og ga opp å danne ny regjering. Finansministerkandidaten skal ha blitt forkastet av presidenten fordi han har skal være svært euroskeptisk og ønske at Italia melder seg ut av eurosamarbeidet. Dette er ikke i tråd med koalisjonens regjeringsplattform.

Les mer ...

Community Manager
566 visninger
0 Kommentarer

 

handel.jpgSå var det over for denne gang. Amerikanske og kinesiske myndigheter ble i helgen enige om å sette den mulige handelskrigen mellom de to landene på vent. I en felles uttalelse som ble publisert på lørdag står det at landene har oppnådd «enighet om å gjennomføre effektive tiltak for å redusere USAs handelsunderskudd med Kina betydelig», og at «Kina vil øke sitt kjøp av varer og tjenester betydelig». Ifølge uttalelsen skal Kina kjøpe flere landbruks- og energivarer fra USA. Kinesiske myndigheter har i tillegg uttalt at de vil øke «samarbeidet» med USA innenfor helse, avanserte industriprodukter og i finans.

Les mer ...

Emner