avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Marked - Side 2

Community Manager
366 visninger
0 Kommentarer

 

Trygghetssokende.jpgAmerikanske DJIA holdt seg så vidt i pluss, mens S&P falt litt tilbake i går. Nedgangen var litt tydeligere i Europa. I Asia i dag er det nok en dag med røde tall for de fleste børsindeksene. 10-års amerikanske statsrenter har falt et par punkter. EURUSD er marginalt ned siden i går morges. EURSEK har steget 0,6%, mye drevet av Riksbankens uttalelser i går. Oljeprisen falt markert i går ettermiddag, men hentet seg litt inn og er nå omtrent ¾ USD/fat lavere enn i går morges. Markedene er avventende til dagens amerikanske nøkkeltall, og bekymret for at varslede økninger i tollsatser skal bli satt i verk.

Les mer ...

Community Manager
343 visninger
0 Kommentarer

 

sedler.jpgAmerikanske aksjemarkeder falt litt tilbake i går, men nedgangen var litt tydeligere i Europa. I Asia i dag er det røde tall for de fleste børsindeksene. Frykten for at Trump i morgen vil annonsere økte tollsatser på kinesiske varer ser ut til å være en viktig faktor for økt frykt i markedene. Tiårs amerikanske statsrenter steg noen punkter, og euroen har falt litt tilbake mot dollar siden i går morges. Svenske kroner har styrket seg litt både mot euro og dollar, mens norske kroner svekket seg litt det siste døgnet.

Les mer ...

Community Manager
469 visninger
0 Kommentarer

 

aksjemarked.jpegDe amerikanske markedene var stengt i går. I Europa var det små endringer i hovedindeksene for aksjemarkedene, med unntak for FTSE 100 som steg med 1,0%. I Asia i dag ser aksjemarkedene ut til å være avventende med relativt sideveis bevegelser. I valutamarkedene er EURUSD uendret fra i går morges, men både norske og svenske kroner har styrket seg mot euro.
 

Les mer ...

Community Manager
343 visninger
0 Kommentarer

 

bank-banking-black-an.jpgDet var små endringer i de amerikanske aksjeindeksene fredag, mens europeiske indekser trakk ned. I Japan er Nikkei 225 ned 0,6% så langt i dag. I valutamarkedene er dollaren styrket seg litt mot euro, mens EURNOK er omtrent uendret fra fredag morgen. I nyhetsbildet internasjonalt er Argentina løftet opp. I forrige uke hevet sentralbanken renten med 15 prosentpoeng til 60% i et forsøk på å forsvare pesoen.

Les mer ...

Community Manager
533 visninger
0 Kommentarer

 

risikoappetitt.jpgDet var litt surere stemning i markedene i går, med nedgang i de store aksjeindeksene både i USA, Europa og Asia, samt fall i amerikanske og tyske statsrenter og sterkere yen og sveitserfranc. Trump har sannsynligvis bidratt til å redusere risikoappetitten, med nye trusler om å forlate WTO og rykter om at USA vil iverksette (allerede annonsert) 25% toll på kinesisk eksport verdt 200 milliarder dollar allerede neste uke. Samtidig fortsetter USA og Canada forhandlingene om en ny Nafta-avtale. Trump har tidligere sagt at fredag (i dag) er fristen for Canada til å slutte seg til en avtale, men i går sa han noe i retning av at Canada vil bli med på avtalen, enten det blir på fredag eller en annen dag. Det kan virke som om landene nærmer seg en enighet, selv om vi er forsiktige med å konkludere før en avtale faktisk er på plass.

Les mer ...

Community Manager
522 visninger
0 Kommentarer

 

mynter.jpegSmå bevegelser i rente- og aksjemarkedene: Asiatiske aksjeindekser åpner litt blandet i dag, etter nok en dag med oppgang og nye rekorder i USA. Ti års statsrenter steg litt både i USA og Europa i går, med unntak av den italienske tiårsrenten som var ned 6 basispunkter til 3,13%. Oljeprisen fortsatte oppover i går og et fat nordsjøolje koster i skrivende stund 77,3 dollar.

Les mer ...

Community Manager
459 visninger
0 Kommentarer

 

ECB.jpgECBs sjeføkonom Peter Praet foredro på et arrangement om gjensidig påvirkning mellom makroregulering og pengepolitikk i Tyskland. Han uttalte til Reuters at risikoen knyttet til den ultraekspansive pengepolitikken må overvåkes nøye. Denne uttalelsen kan tolkes som et signal om at ECB i økende grad er blitt oppmerksom på uheldige sideeffekter av de store obligasjonskjøpene og de svært lave rentene.

Les mer ...

Community Manager
720 visninger
0 Kommentarer

 

bildeler.jpgNy Nafta-avtale holder stemningen oppe: Den positive stemningen i markedene fortsatte i går, med god hjelp fra USA og Mexico, som endelig ble enige om en ny Nafta-avtale med levetid på 16 år. Det er fortsatt uklart om Canada vil slutte seg til avtalen, men landet vil bli med på videre samtaler i dag. Alle detaljer virker ikke å være helt klare enda, men avtalen skal i store trekk være relativt lik den eksisterende, men med en del endringer for bilindustrien og jordbruket. Blant annet inneholder den nye avtalen et krav om at 75% (mot tidligere 62,5%) av innsatsvarene i Mexicos bileksport til USA skal komme fra Nord-Amerika og at 40-45% av lønnstagerne i sektoren skal tjene minimum 16 dollar per time. USAs mål med dette er trolig å sikre mest mulig produksjon i USA og hindre at større deler av industrien flytter til Mexico der lønningene er lavere. Sånn sett virker denne avtalen mindre vanskelig å spise for Canada enn for Mexico. Om dette er «a big day for trade», slik Trump formulerte det, er for tidlig å si. Det er ikke gitt at dette vil gi økt handel mellom de to landene i og med at deler av avtalen trolig bidrar til å heve kostnadsnivået i sektoren.

Les mer ...

Community Manager
580 visninger
0 Kommentarer

 

fed.jpgPowells tale på den årlige Jackson Hole konferansen kan ha bidratt til markedsbevegelsene: Powell ble tolket noe duete da han i talen på Jackson Hole på fredag la vekt på at Fed ikke ser noen grunn til å fravike fra planen om å heve renten gradvis. Han sa videre at sentralbanken foreløpig ser få tegn til overoppheting og akselererende inflasjon. Sentralbanksjefen unngikk imidlertid å si noe om siste tids utvikling i handelspolitikken.

Les mer ...

662 visninger
0 Kommentarer

For første gang denne uka var det helrødt på børsene i går. At det var helrødt gir imidlertid ikke et veldig godt bilde av utviklingen, ettersom nær samtlige markeder endte dagen med et fall på mindre enn 0,2%. Unntakene var Milanobørsen og Bovespa i Brasil, som falt mer, og Stockholm og Zurich som endte i pluss (opp hele 0,02%). Svært små bevegelser med andre ord, noe som også, stort sett, var tilfellet i valuta- og rentemarkedet. Dollaren styrket seg noe, etter å ha svekket seg fem dager på rad. Den norske krona falt litt tilbake mot euro og dollar, men beveget seg i alt lite.

 

Man kan kanskje ikke påstå en global børsoppgang på 0,5% så langt denne uka er spesielt bra, men i forhold til første halvdel av august, da globale aksjer falt til sammen 1.4%, har stemningen helt klart bedret seg. Bakgrunnen for det er ikke helt åpenbar, med unntak av at det har vært relativt rolig i fremvoksende markeder, som var kilden til bekymring i starten av måneden. At tyrkiske markeder har vært stengt siden tirsdag har nok hjulpet på i så måte, så det blir spennende å se hvordan markedene der åpner neste uke. Ellers har det ikke vært fritt for nyheter denne uka, med flere, nye kontroverser fra Washington. Markedene har imidlertid trukket på skuldrene av det hele. 

 
Nøkkeltallene har det vært sparsommelig med, og høydepunktene denne uken, som var forhåndsavlseningen på innkjøpssjefsindeksene (PMI) fra eurosonen, var skuffende i så måte. Samleindeksen steg kun 0,1 poeng, til 54.4, og indikerer med det en vekst i eurosonen i tredje kvartal på samme nivåer som så langt i år, på 0,4-0,5% kv/kv. Detaljene viste at nye eksportordre steg med den svakeste takten på to år, noe som underbygger inntrykket av at svakere ekstern etterspørsel har bidratt, og vil fortsette å bidra, til å dempe veksten i eurosonen i år. Her hjemme var veksten i fastlands-BNP i andre kvartal på 0,5%, helt i tråd med hva vi hadde forventet, les Kyrres omtale for mer detaljer om det.  
 
I dag åpner asiatiske markeder blandet, både Hong-Kong børsen og de innenlandske markedene i Kina åpner ned rundt 0,5%, mens i både Japan, Sør-Korea og Australia er børsene opp i omtrent samme størrelsesorden. Handelssamtalene i Washington mellom USA og Kina ble avsluttet i går, uten nevneverdige gjennombrudd, som heller ikke var ventet. Partene kunne melde om at de hadde «utvekslet synspunkter» men ga ellers få detaljer om samtalene. En talsmann for det kinesiske utenriksdepartementet uttalte at de håper USA kan «møte dem på halvveien, med en rasjonell og pragmatisk tilnærming..». Akkurat det tror vi er litt mye å håpe på. Nettopp det at USA ikke vil lempe på kravene, spesielt knyttet til åndsverkslovgivningen, samtidig som Kina hverken kan eller vil fravike fra sin «Made in China 2025»-strategi, gjør at vi ikke ser noen løsning for konflikten med det første, men at den heller vil trappes videre opp. I går ble de resterende tollsatsene på 25% på kinesiske varer implementert, noe som øker totalen til 50 milliarder dollar. USA har truet med å innføre toll på varer til en verdi av ytterligere 200 milliarder dollar, noe vi tror de vil gjøre. Kina kan ikke svare med samme mynt, ettersom de ikke importerer like mye varer fra USA. De kan derimot svare med kvalitative restriksjoner, for eksempel for å begrense amerikanske bedrifters virksomhet i Kina. Dette ble også hintet om fra kinesisk hold i går. I alt ser det ut til at konflikten er på vei i den retningen vi ser for oss, noe som etter hvert vil bidra til å legge en betydelig demper på veksten i både amerikansk og kinesisk økonomi.

 

Klikk her for å lese hele morgenrapporten fra makroteamet til DNB Markets

Community Manager
751 visninger
0 Kommentarer

 

aksjer.jpegTidenes lengste oppgangsmarked i amerikanske aksjer er et faktum, ettersom det i går hadde gått 3,453 dager siden markedet begynte å stige igjen etter finanskrisen i 2008. Dette er altså én dag mer enn oppgangsperioden gjennom 90-tallet, som endte med dot.com-nedturen i år 2000. Ettersom en oppgangsperiode defineres som en sammenhengende periode uten et fall på 20 prosent eller mer, kunne et ekstra fall på 1,7 prosentpoeng høsten 2011 gjort at vi i dag snakket om en oppgangsperiode på bare 2,600 dager, og fortsatt var langt unna å sette ny rekord. I 2011 herjet nemlig eurokrisen, og når kredittvurderingsbyrået Standard and Poor nedgraderte amerikansk statsgjeld på sensommeren samme år, bidro det til et fall i amerikanske aksjer på 18,3 prosent.
 

Les mer ...

Community Manager
720 visninger
0 Kommentarer

 

Aksjemarkedet.jpgFred og fordragelighet rådet i finansmarkedene i går, til tross for overskriftene om Trumps kommentarer om dollaren og handelskonflikten med Kina. Det gjenstår å se om de siste Trump-relaterte overskriftene preller av på markedsaktørene i like stor grad i dag. I løpet av natten kom nemlig nyheten om at Trumps tidligere advokat, Michael Cohen, har sagt seg skyldig i det som trolig blir ansett som ulovlige valgkampbidrag. Cohen skal på vegne av Trump ha betalt to kvinner for ikke å gå til pressen med historier om angivelige affærer i forkant av presidentvalget i 2016. Dette er dårlig nytt for Trump, både politisk og juridisk. En sittende president kan ikke tiltales for lovbrudd på samme måte som vanlige folk, men dersom lovbruddet han anklages for er tilstrekkelig alvorlig, øker det sjansen for at Kongressen reiser mistillitsforslag mot ham. Ettersom mellomvalget til Kongressen er bare 11 uker unna, og demokratene har en rimelig sjanse til å overta majoriteten i Representantenes hus, er ikke dette et helt utenkelig scenario. Avsløringene fra Cohen, som for øvrig kom samtidig som Trumps tidligere valgkampsjef, Paul Manafort, ble siktet for bedrageri og skatteunndragelse, er nok heller ikke positivt for den forestående valgkampen.
 

Les mer ...

Community Manager
650 visninger
0 Kommentarer

 

dollar.jpgMed lite nøkkeltall på agendaen og ellers sparsommelig med nyheter virket investorene å legge godviljen til grunn i går, og tenke at «no news is good news» hva gjelder Tyrkia, Italia, handelskrig og alt annet man har bekymret seg over i det siste. Dermed fikk vi også nok en dag med oppgang på børsene, og den amerikanske hovedindeksen, S&P 500, steg et lite knepp for tredje dag på rad, og nærmer seg igjen toppnoteringen fra januar.  

Les mer ...

Community Manager
650 visninger
0 Kommentarer

 

pexels-photo-164474.jpegEtter at situasjonen i Tyrkia og fornyet politisk usikkerhet i Italia bidro til å holde investorene på tå hev gjennom store deler av forrige uke, bedret stemningen i markedene seg noe mot slutten av forrige uke, og asiatiske børser åpner stort sett i grønt denne uken.
 

Les mer ...

Community Manager
638 visninger
0 Kommentarer

 

kutt.jpgDen tyrkiske finansministeren Berat Albayrak hadde i går et telefonmøte med 6000 investorer om hvordan myndighetene vil håndtere den pågående krisen. Gitt markedsbevegelsene det siste døgnet var møtet en suksess, og Albayrak klarte i det minste å få stormen litt på avstand. Tyrkiske lire er ned rundt 3 prosent mot dollaren det siste døgnet.

Les mer ...

Community Manager
575 visninger
0 Kommentarer

 

rød.jpegUroen rundt Tyrkia ser ut til å ha avtatt for nå, til tross for at konflikten mellom USA og Tyrkia har tilspisset seg etter at Recep Erdogan på tirsdag sa at Tyrkia vil boikotte kjøp av elektroniske produkter fra USA. Tyrkiske lira har styrket seg med 7 prosent mot dollar siden i går morges, og 13 prosent siden tirsdag morgen. Bevegelsen bør ses i sammenheng med at tyrkiske reguleringsmyndigheter har rullet ut tiltak som gjør det mer kostbart å vedde mot valutaen.

Les mer ...

Community Manager
561 visninger
0 Kommentarer

 

china business.jpgI morgentimene i dag fikk vi en mengde nøkkeltall fra Kina, som bekreftet av aktivitetsveksten er på vei ned. Av tallene som konsensus lager anslag på kan vi merke oss at investeringsveksten avtok med 0,5 prosentenheter til 5,5 prosent å/å. Tallene viser utviklingen hittil i kalenderåret, og er sånn sett en dårlig temperaturmåler på utviklingen den siste måneden. Den store endringen fra juni til juli vitner derimot om en ganske kraftig forverring den siste måneden. Rensker vi for utviklingen tidligere i år, kommer vi til en nedgang i veksttakten til 3,0 prosent. Med unntak av noen enkeltmåneder i forbindelse med kinesisk nytter, har investeringsveksten aldri vært så svak på 2000-tallet. Oppbremsingen skyldes nedgang i investeringen til statsbedriftene og lokalmyndigheter, hvis investeringer falt med 9 prosent å/å.  

Les mer ...

Community Manager
438 visninger
0 Kommentarer

 

dollar.jpgGårsdagens handel ble preget av svakere risikosentiment. Euroen svekket seg jevnt og trutt gjennom dagen, men det var først etter at FT publiserte en artikkel i morgentimene i dag, om ECBs bekymring for europeisk banksektors eksponering mot Tyrkia, at fallet i EURUSD akselererte. Dermed brøt vi gjennom viktige nivåer i overkant av 1,15, og EURUSD er på sitt laveste på ett år. Her hjemme virket markedet å reprise forventningene til Norges Bank, hvilket bidro til å svekke kronen.

Les mer ...

Community Manager
762 visninger
0 Kommentarer

 

container.jpegHandelskonflikt har vært som en rød tråd gjennom det meste av makro- og markedsnyheter den siste tiden. Vi leter med lys og lykte etter konsekvenser av innførte tiltak og økt usikkerhet i så vel sentimentindekser og produksjonstall, som i utenrikshandelsstatistikken. Spørsmålet vi alle lurer på er; Hvordan og hvor fort vil handelskonflikten bidra til å dempe veksten?

Les mer ...

Community Manager
535 visninger
0 Kommentarer

 

LCI SOL Rigg i sola.jpgRobust risikosentiment i finansmarkedene denne uken. Utsikter til at amerikanerne i november vil utvide sanksjonene mot Iran til også å gjelde landets oljeeksport har bidratt til å løfte oljeprisen denne uken. Sammen med sterke selskapsresultater, har dette løftet globale aksjemarkeder denne uken. Det til tross for flere svake nøkkeltall og en videre eskalering av handelskonflikten. Både S&P 500 og NASDAQ stengte i går tett opp under tidligere rekordnivåer. Der det faktisk ble rekord, var på Oslo Børs. OSEBX steg 1,4 prosent, og stengte over 905, godt hjulpet av energisektoren.

Les mer ...

634 visninger
0 Kommentarer

I etterkant av finanskrisen har vi sett sentralbankene grave stadig dypere i verktøykassen i et forsøk på å få verdensøkonomien på rett kjøl igjen. Virkemidler som for få år siden virket nær utenkelige, har blitt det normale. Null eller negative renter, flerårig likviditetslån til bankene og kjøp av både stats- og selskapsobligasjoner får ingen å løfte et øyebryn lenger. Mest ekstreme i virkemiddelbruken har nok japanerne vært. Sentralbanken eier nå knappe 45 prosent av utestående statsgjeld og har blitt en så stor eier på Nikkei-børsen, at kjøpene av aksjer nå gjøres på Topix-børsen. Veksten har tatt seg opp i takt med det globale oppsvinget, men lønnsveksten har forblitt lav og inflasjonen er fortsatt langt under sentralbankens mål på 2 prosent.
 
Ryktene om nye, ukonvensjonelle tiltak overrasker derfor ikke. Før helgen kunne japanske aviser melde at regjeringen gikk med planer om å sette ut i livet tiltak ført i pennen av en av statsminister Abes rådgivere. Koichi Hamada, som mannen heter, er ingen hvem som helst. Professoren i økonomi ved Yale anses nemlig å være en av hovedarkitektene bak Abenomics.
 
Hamada søker i første rekke å løse Japans langsiktige utfordringer,... Japanerne er blant verdens mest bemidlede folk med fordringer på utlandet tilsvarende 60% av BNP. Andelen av dette som plasseres hjemme er imidlertid betydelig høyere enn hva tilfellet er i andre land. Det til tross for at landet er svært avhengig av import, særlig av energi og mat. Med en raskt aldrende befolkning, vil man på sikt bli enda mer avhengig av import. Det i en situasjon hvor yenen gradvis svekker seg og man får stadig mindre for pengene, skal vi tro på valutateorien*.

 

architecture-bay-boat-326410.jpgI dag publiseres det tall for industriproduksjonen i både Norge og Tyskland. Begge er ventet å reversere deler av bevegelsen fra mai, i Tyskland etter kraftig oppgang og her hjemme etter et fall. I løpet av natten vil få et sammendrag av diskusjonen på forrige rentemøte i Japan og tall for kinesisk utenrikshandel. Sistnevnte har nok potensialet til å skape overskrifter om det skulle avvike vesentlig fra forventningene.

 

Klikk her for å lese hele morgenrapporten fra makroteamet til DNB Markets

695 visninger
0 Kommentarer

Børsene i Europa og USA endte stort sett i svak minus i går, mens lange renter steg noe. I valutamarkedet er euroen og norske kroner hakket svakere mot et bredt antall valutaer enn i går morges. I dag har børsene i Asia gått tydelig i minus, etter at ryktene om Trumps plan om å heve trusselen om kinesisk straffetoll fra 10 til 25 prosent har blitt bekreftet fra offisielt hold. Kinesiske myndigheter responderer med å si at utpressing ikke vil føre frem, og at Kina vil ty til mottiltak om Trumps trusler blir en realitet.
 
Renten på tiårige amerikanske statsobligasjoner tok seg en midlertidig tur over 3 prosent, da ADP-rapporten avslørte at sysselsettingen i privat sektor vokste enda sterkere enn ventet i juli. Litt senere ble det klart at ISM-indeksen for industrien avtok litt mer enn ventet i juli. Men nivået på 58,1 er fortsatt betydelig over det historiske gjennomsnittet, og signaliserer en like sterk veksttakt som den vi så i andre kvartal, på over 4 prosent.
 
Med en slik fart i økonomien er det ingen tvil om at den amerikanske sentralbanken er på stø kurs mot videre innstramming i pengepolitikken. Det er også inntrykket fra gårsdagens pressemelding fra Federal Reserve. Som ventet ble ikke renten rørt i denne omgang, men i meldingen er adjektivet «sterk» en hyppig gjenganger. Det blir brukt for å beskrive den økonomiske aktiviteten, husholdningens forbruk, bedriftsinvesteringer og arbeidsmarked. Gitt den siste tids utvikling er vi styrket i vår tro på at renten blir hevet både i september og desember, og ytterligere fire ganger neste år. Det er et klart hyppigere tempo enn markedet priser inn for øyeblikket.

 

Dagens soleklare høydepunkt er rentemøtet i Bank of England. Markedet priser nå inn over 90 prosent sannsynlighet for at den britiske styringsrenten i dag heves, for andre gang siden finanskrisen, til 0,75 prosent. Sentralbanken har de siste månedene gitt ganske så tydelige signaler på at den ikke vil risikere å «komme bakpå» i rentesettingen, og slik risikere en uønsket sterk oppgang i lønns- og prisvekst.
 
Vi deler ikke denne bekymringen, ettersom Brexit-turbulens etter vårt syn vil legge en klam hånd på både vekst- og inflasjonsutviklingen i året som kommer. Men gitt signalene fra Bank of England er vi er helt enige med markedet om at det kommer en heving på møtet i dag (se Knut Magnussens forhåndsomtale her).
 
Sammen med politikkbeslutningen får vi servert en fersk inflasjonsrapport med analyser og prognoser, samt referatet fra diskusjonene i møtet. Det kan også hende at Bank of England denne gangen vil åpne opp om hvilket rentenivå- eller intervall de anser som «nøytralt». Anslaget vil i så fall trolig ligge et sted mellom 2 og 3 prosent, i tråd med anslagene til blant annet Fed og Norges Bank.

 

Les mer i morgenrapporten fra makroteamet til DNB Markets ved å klikke her

 

491 visninger
0 Kommentarer

ECB på autopilot: Gårsdagens rentemøte i ECB bød på få overraskelser. Pengepolitikken ble holdt uendret, slik både vi og konsensus hadde ventet på forhånd. Fremtidsguidingen, som sist ble endret ganske mye, var også uendret fra juni, og Draghi presiserte på pressekonferansen at styret i ECB ikke så noe behov for endre på språket eller gi ytterligere detaljer for øyeblikket.
 
Ifølge Draghi er risikoen for aktivitetsveksten fortsatt balansert, men han fremhevet flere ganger at risikoen for en handelskrig er fremtredende. På pressekonferansen ble Draghi spurt om onsdagens avtale mellom Donald Trump og Jean Claude Juncker. Draghi mente at det var for tidlig å vurdere effektene av avtalen, men mente uansett at dette var et godt tegn, fordi «det viser at er en vilje til å diskutere handelstemaer i multilateralt rammeverk igjen.»
 
Alt i alt bidrar ikke gårsdagens møte til noen endringer i vårt syn på europeiske renter fremover. Vi forventer i stedet at rentene vil forbli uendret frem til september neste år, da innskuddsrenten er ventet opp med 15 basispunkter til -0.25 prosent.

 

 

543 visninger
0 Kommentarer

Gårsdagens toppmøte mellom Donald Trump og EUs Jean Claude Juncker endte mer positivt enn vi hadde ventet på forhånd. De to politiske lederne ble enige om å jobbe mot «null tollsatser, null handelsbarrierer og null subsidier på industrielle varer utenom biler». Begge I tillegg lovet begge to å sette alle tollsatser på vent så lenge det pågår forhandlinger. Endelig har EU lovet å øke importen av soyabønner og LNG.
 
Veien videre ser nå litt lysere ut, selv om det er mye som gjenstår før vi kan fjerne risikoen for økt proteksjonisme mellom EU og USA. Det er kun en drøy uke siden at Trump omtalte EU som en «fiende» når det kom til handel. Selv om de to økonomiene nå har blitt enige om å sette tollsatser på vent, er det langt fra sikkert at Trump holder seg til dette over tid. Erfaringen fra forhandlingene mellom USA og Kina er at dette kan svinge fort.

 

Gårsdagens nøkkeltall fra Europa var litt mer positive enn ventet. Fra eurosonen fikk vi tall for pengemengden og utlån, som viste en bedring fra mai til juni. Pengemengdeveksten, målt ved M3, steg med 4,4 prosent år/år i juni, opp fire tideler fra mai. I forkant hadde konsensus ventet uendret vekst. Parallelt med dette tiltok låneveksten. Den ujusterte veksten i utestående lån avtok riktig nok med en tidel til 3,1 prosent år/år. Justerer vi imidlertid for salg og verdipapirisering av lån, økte låneveksten med to tideler til 3,5 prosent år/år.

 

Les mer i morgenrapporten fra makroteamet til DNB Markets ved å klikke her

 

 

593 visninger
0 Kommentarer

Er Bank of Japan parat til å justere pengepolitikken? Markene ser i hvert fall ut til å forberede
seg på det. Den japanske tiårsrenten steg med hele 6 basispunkter i går til 0,09 prosent etter at
markedene spekulerte i om den japanske sentralbanken vil innføre en mer «fleksibel» tilnærming i
pengepolitikken. Som kjent har Bank of Japan de siste to årene hatt et mål for både korte og lange
renter, og på den måten styrt nivået og helningen på rentekurven - derav navnet «yield curve
control». Vårt inntrykk av BoJ er at sentrale skikkelser i sentralbankstyret har vært ukomfortable med
den ekspansive pengepolitikken, men at det har vært vanskelig å endre kursen så lenge inflasjonen
er langt unna målet. Tidligere i år distanserte sentralbanken seg litt fra inflasjonsmålet, ved å fjerne
ambisjonen om å nå målet innen 2 år. Det neste skrittet vil trolig være å innføre et intervall for
inflasjonsmålet. Det er selvsagt usikkert om en slik endring på møtet til uken, men skulle det skje er
det langt fra utenkelig at markedene får rett i sin spekulasjon om en ny kurs i pengepolitikken. I
mellomtiden kan vi regne med mer volatilitet både i japanske renter og i yenen.


Oppgangen statsrentene i Japan smittet over på andre lands statsrenter. Den amerikanske tiåringen
er opp rundt 5 basispunkter siden i går morges, til 2,95 prosent. Også i Europa så vi samme
bevegelse, blant annet med den tyske tiåringen opp 4-5 punkter til 0,41 prosent. Elllers i markedene
har dollaren hentet inn noe av det tapte etter fredagens twitterbølge fra Donald Trump, der han blant
annet utrykte misnøye med den sterke dollaren. EURUSD er ned 0,5 prosent til 1,168 siden i går
morges, mens USDNOK er opp 0,4 prosent til 8,20. I aksjemarkedene var det litt mer positivt i går,
med oppgang i USA mens det var mer blandet i Europa. Asiatiske markeder har fortsatt opp i
morgentimene i dag, blant annet med Hangseng-indeksen opp 1,5 prosent.

 

Les mer i morgenrapporten fra makroteamet til DNB Markets ved å klikke her

544 visninger
0 Kommentarer

Det har blitt mye Trump i sommer. De siste dagene har den amerikanske presidenten kapret overskriftene først ved å true med å innføre tollsatser på all import fra Kina. Kina har unnlatt å kommentere Trumps utspill, men det betyr ikke at Beijing ikke tar Trump seriøst. Får Trump viljen sin biter han seg selv i halen. Amerikanske selskaper står for drøye 40 prosent av Kinas eksport til USA, enten direkte eller ved at de server andre selskaper med innsatsvarer. 
 
I tillegg overrasket han de fleste ved å kritisere Fed for å heve styringsrenten fordi det motvirker effekten av hans egen stimulerende økonomiske politikk. Det er ikke vanlig at en president blander seg inn i pengepolitikken på en slik måte. Sentralbanken skal være uavhengig, og Trumps kommentarer er alt annet enn heldige. Vi tviler selvsagt på at Jerome Powell Fed lar seg påvirke av Trumps uttalelser. Men vissheten om at Trump ikke bryr seg om Feds uavhengighet kan være nok til å forsterke uroen i markedene.
 
Trumps suverene evne til å kapre overskrifter har gitt Kina muligheten til å jobbe i det stille. For mens Trump har vært opptatt med å kritisere konkurrenter så vel som allierte, har Kinas politiske ledere vært på en sjarmoffensiv i Europa, Midtøsten og Afrika. President Xi Jinping har de siste ukene vært på rundreise i Midtøsten og Afrika, for å forsterke båndene til denne råvaretunge delen av verden. Først var han i Emiratene, før han reiste videre til Senegal, Rwanda, Sør Afrika og Mauritius. I forrige uke arrangerte Kina i tillegg det 20. toppmøtet mellom EU og Kina. Møtet resulterte i en felles uttalelse der det blant annet sto at «Both sides firmly supported the rules-based, transparent, non-discriminatory, open and inclusive multilateral trading system with the WTO as its core». Noe særlig lenger kunne ikke lederne i de to økonomiene ha strukket seg uten å kritisere USA direkte. Og kanskje enda viktigere: Båndene mellom Tyskland og Kina ser ut til å bli bedre. For ikke lenge siden reiste statsminister Li Keqiang til Europas største økonomi for å møte Angela Merkel. Møtet resulterte blandet annet i at de to landene signerte forretningsavtaler for en samlet verdi på 20 milliarder dollar.

 

Les mer i morgenrapporten fra makroteamet til DNB Markets ved å klikke her

 

Community Manager
604 visninger
0 Kommentarer

 

container.jpegI dag iverksetter USA sin varslede økning av tollsatsene til 25 prosent på import fra Kina til en verdi av 34 mrd. dollar. Dette vil antakelig følges opp av samme tollsats på import for ytterligere 16 mrd. som fortsatt er til vurdering. I all hovedsak omfatter tiltakene import av vareinnsats og kapitalvarer. Det gjør at det først og fremst er amerikansk næringsliv som rammes gjennom høyere kostnader. Dagens tiltak vil høyst sannsynlig avstedkomme mottiltak fra Kina i samme størrelsesorden. Om så skjer har Trump varslet ytterligere opptrapping med et betydelig større omfang, fra 200 til 400 mrd. dollar.

Les mer ...

Community Manager
485 visninger
0 Kommentarer

 

rente.jpegRiksbanken holdt som ventet styringsrenten uendret på -0,5 prosent på gårsdagens møte. Kun viseriksbanksjef Ohlsson ønsket å heve renten allerede på dette møtet. Ifølge sentralbanken er inflasjonen nå nær målet (på 2 prosent) og konjunkturen er sterk, men inflasjonstrykket er moderat. For at inflasjonen skal holde seg nær målet fremover, mener Riksbanken at det er derfor nødvendig med en fortsatt (svært) ekspansiv pengepolitikk.

Les mer ...

Community Manager
507 visninger
0 Kommentarer

 

Hvorfor spare i aksjer.jpgNorske nøkkeltall støtter utsiktene til september-heving. På tampen av uken fikk vi også flere norske nøkkeltall. Detaljhandelstallene viste et markert hopp på 1,8 prosent m/m i mai, godt over både konsensus og våre forventninger på henholdsvis 0,3 og 0,2 prosent. En svært varm mai måned i store deler av Sør-Norge bidro trolig til den kraftige oppgangen.

Les mer ...

Community Manager
445 visninger
0 Kommentarer

 

Usa EU.jpgI det europeiske toppmøtet holdt forhandlingene om hvordan EU skal håndtere migrasjonen på til langt på natt, men partene ble til slutt enige om felles formuleringer. Det bidro til at euroen styrket seg markert. Sammenliknet med i går morges er EURUSD opp 0,8%, og reverserte dermed mye av nedgangen dagen før.

Les mer ...

Emner