avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Marked

Community Manager
404 visninger
0 Kommentarer

 

step.jpgNorges Bank leverte en svært så varslet renteheving i går, men helte samtidig kaldt vann i blodet på alle som ventet en mer offensiv hevingsstrategi framover. Rentebanen ble ikke oppjustert, slik analytikerkorpset (inkludert oss) og markedet hadde ventet. Den ble faktisk noe nedjustert, litt i starten av 2019, men mest (9 basispunkter) lengst ute i prognoseperioden (2021). Banen indikerer nå en «sikker» renteheving i mars 2019, mens sannsynligheten for at hevingen kommer før den tid er betydelig senket.

Les mer ...

Community Manager
486 visninger
0 Kommentarer

 

Rentemarkedet.jpgLeder for Norges beste renteforvaltere, Svein Aage Aanes, tror ikke torsdagens renteøkning er forsmaken på nye høyrente-tider.

Les mer ...

Community Manager
560 visninger
0 Kommentarer

 

nettverk.jpgDet er solid fart i norsk økonomi i forkant av Norges Banks rentemøte neste uke. De aller første BNP-tallene som er publisert på månedsbasis viste god fart for fastlandsøkonomien i juli. Oppgangen fra juni til juli ble 0,2 prosent. Et markert fall i det private forbruket, ble mer enn oppveid av frisk vekst for investeringene. Omgjort til kvartalsvis vekst (3m/3m) var oppgangen på hele 0,8 prosent. Det er dobbelt så sterkt som veksten var i andre kvartal. Selv om tallene er usikre, støtter de definitivt opp under den ventede renteoppgangen neste uke.   

Les mer ...

Community Manager
647 visninger
0 Kommentarer

 

 

Norges Bank.jpgGårsdagens norske inflasjonstall ga nok en skuffelse. Kjerneinflasjonen viste en årsvekst på 1,2 prosent i mai. Lavere prisvekst på matvarer gjorde at inflasjonen endte litt lavere enn vårt anslag på 1,3 prosent, men desto viktigere hele fire tideler lavere enn Norges Banks anslag. 

Les mer ...

Community Manager
699 visninger
0 Kommentarer

 

markedssyn.jpgNorges Bank ser ut til å måtte nedjustere både vekst- og inflasjonsprognoser for 2018 når de publiserer en ny rapport i juni. Likevel tror vi sentralbanken vil holde seg til planen om å heve «etter sommeren», nærmere bestemt i september. Bedriftsundersøkelser signaliserer god vekst i industrien, og antyder at svakheten i industriproduksjonen kan skyldes forbigående og tilfeldige forhold.

Les mer ...

Community Manager
604 visninger
0 Kommentarer

 

Hvorfor spare i aksjer.jpgSom ventet lite nytt fra Norges Bank: Norges Bank holdt renten uendret på 0,5% på gårsdagens møte og kom heller ikke med noen nye signaler om pengepolitikken. Veksten ute ser ut til å avta noe. Inflasjonen har vært lavere enn ventet, men «drivkreftene tilsier at den vil øke».

Les mer ...

Community Manager
471 visninger
0 Kommentarer

 

Norges Bank.jpgNorsk kjerneinflasjon avtok fra 1,4% i februar til 1,2% i mars, hvilket var godt under det de fleste hadde ventet på forhånd. Det ser ut til at kronesvekkelsen i andre halvår i fjor så langt har fått begrenset utslag i importprisene. På den annen side fikk heller ikke kronestyrkelsen tidlig i fjor fullt gjennomslag i prisene. Nok en gang starter dermed Norges Banks en anslagsperiode med lavere inflasjon enn antatt. 

Les mer ...

Community Manager
745 visninger
0 Kommentarer

 

Norges Bank.jpgMorgenrapport 16. Mars 2018. Det går mot renteheving her hjemme etter sommeren. Selv om Norges Bank holdt renten uendret, rykker første renteheving nærmere i tid. Sentralbankens rentebane signaliserer 80-100 prosent sannsynlighet for en renteheving i september. 

Les mer ...

Community Manager
648 visninger
0 Kommentarer

 

Norges bank.jpgMorgenrapport 15. Mars 2018: I dag er duket for et mer spennende rentemøte enn på lenge. Riktignok er det fortsatt en stund til Norges Bank vil røre styringsrenten, men signalene om fremtidig renteutviklingen vil følges nøye. Forrige rentebane fra desember i fjor viste en sannsynlighetsovervekt for første renteheving i desember 2018. 

Les mer ...

Community Manager
673 visninger
0 Kommentarer

Rentemarkedet.jpg

Morgenrapport 15. desember 2017. Norges Bank signaliserer 2018-heving. Norges Bank holdt som ventet styringsrenten uendret på 0,5 prosent. 

Les mer ...

Community Manager
644 visninger
0 Kommentarer

 

Norges bank.jpgMorgenrapport 14. desember 2017. Fed var i går først ute i rekken av fem sentralbankmøter på 24 timer. 

Les mer ...

Community Manager
579 visninger
0 Kommentarer

 

Norges bank.jpgNorges BankMorgenrapport 6. desember 2017. Sterkere enn ventet fra Norges Banks Regionale nettverk.

Les mer ...

Emner