avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Marked

Community Manager
493 visninger
0 Kommentarer

 

Rentemarkedet.jpgS&P500 falt med 0,7% i går, men var en periode ned mer enn 2%, noe som relateres til bekymringene om en eskalerende handelskrig. Men børsene i Asia ser ikke ut til å bekymre seg så mye. I Japan er i skrivende stund Topix opp 1,3%, mens Hang Seng-indeksen i Hong Kong har steget med 0,2%. Shanghai-indeksen er opp 1,6% i skrivende stund. I Europa steg Euro stoxx600 med 0,9%, og Oslo børs var opp hele 1,5%. Dollaren har styrket seg med 0,6% mot japanske Yen, og marginalt mot euro siden i går morges. Norske kroner har svekket seg litt.

Les mer ...

Community Manager
432 visninger
0 Kommentarer

 

fed.jpgViktigst på nøkkeltallskalenderen denne uken er nok dagens rentemøte i Fed, selv om nok rentebeslutningen i seg selv neppe avstedkommer den store overraskelsen. Veksten har tatt seg opp etter det svake første kvartalet, og farten i økonomien er god. Bedringen i arbeidsmarkedet har fortsatt.

Les mer ...

Community Manager
404 visninger
0 Kommentarer

 

step.jpgNorges Bank leverte en svært så varslet renteheving i går, men helte samtidig kaldt vann i blodet på alle som ventet en mer offensiv hevingsstrategi framover. Rentebanen ble ikke oppjustert, slik analytikerkorpset (inkludert oss) og markedet hadde ventet. Den ble faktisk noe nedjustert, litt i starten av 2019, men mest (9 basispunkter) lengst ute i prognoseperioden (2021). Banen indikerer nå en «sikker» renteheving i mars 2019, mens sannsynligheten for at hevingen kommer før den tid er betydelig senket.

Les mer ...

Community Manager
486 visninger
0 Kommentarer

 

Rentemarkedet.jpgLeder for Norges beste renteforvaltere, Svein Aage Aanes, tror ikke torsdagens renteøkning er forsmaken på nye høyrente-tider.

Les mer ...

Community Manager
453 visninger
0 Kommentarer

 

inv.jpgI kjølvannet av opptrappingen av handelskrigen mellom USA og Kina, hadde finansmarkedene en god dag i går, med oppgang på børsene over stort sett hele verden. At markedene ikke reagerte mer på nyhetene om opptrappingen skyldes både at annonseringen i går knapt var nyheter, ettersom dette har vært ventet i lang tid, og at tollsatsene, både fra amerikanske og kinesisk side, var mindre enn fryktet. President Trumps trusler om å innføre toll på nær all resterende import fra Kina, dersom kineserne svarte med samme mynt, var tydeligvis ikke avskrekkende nok, ettersom Kina, kort tid etter annonseringen fra USA, meldte at de innfører toll på amerikanske importvarer til en verdi av 60 mrd. dollar. Dette var også varslet i forkant, men kineserne satte tollsatsen til 10%, ikke 25% som først antatt.

Les mer ...

Community Manager
438 visninger
0 Kommentarer

 

klær og sko.jpgNorsk inflasjon overrasket med å stige mer enn anslått i august. Det var ventet at kjerneinflasjonen (KPIJAE) ville vise en oppgang på 1,7 prosent, mens utfallet ble 1,9 prosent, hvilket også er godt over anslaget til Norges Bank (1,5 prosent). En viktig grunn til oppgangen var at prisene på klær og sko økte i august. Det normale er at salgsaktivitet som fører til at prisene faller denne måneden. Det er vanskelig å finne noen annen god grunn til prisoppgangen enn den svake utviklingen for kronekursen.   

Les mer ...

Community Manager
533 visninger
0 Kommentarer

 

mynter.jpegSmå bevegelser i rente- og aksjemarkedene: Asiatiske aksjeindekser åpner litt blandet i dag, etter nok en dag med oppgang og nye rekorder i USA. Ti års statsrenter steg litt både i USA og Europa i går, med unntak av den italienske tiårsrenten som var ned 6 basispunkter til 3,13%. Oljeprisen fortsatte oppover i går og et fat nordsjøolje koster i skrivende stund 77,3 dollar.

Les mer ...

722 visninger
0 Kommentarer

Børsene i Europa og USA endte stort sett i svak minus i går, mens lange renter steg noe. I valutamarkedet er euroen og norske kroner hakket svakere mot et bredt antall valutaer enn i går morges. I dag har børsene i Asia gått tydelig i minus, etter at ryktene om Trumps plan om å heve trusselen om kinesisk straffetoll fra 10 til 25 prosent har blitt bekreftet fra offisielt hold. Kinesiske myndigheter responderer med å si at utpressing ikke vil føre frem, og at Kina vil ty til mottiltak om Trumps trusler blir en realitet.
 
Renten på tiårige amerikanske statsobligasjoner tok seg en midlertidig tur over 3 prosent, da ADP-rapporten avslørte at sysselsettingen i privat sektor vokste enda sterkere enn ventet i juli. Litt senere ble det klart at ISM-indeksen for industrien avtok litt mer enn ventet i juli. Men nivået på 58,1 er fortsatt betydelig over det historiske gjennomsnittet, og signaliserer en like sterk veksttakt som den vi så i andre kvartal, på over 4 prosent.
 
Med en slik fart i økonomien er det ingen tvil om at den amerikanske sentralbanken er på stø kurs mot videre innstramming i pengepolitikken. Det er også inntrykket fra gårsdagens pressemelding fra Federal Reserve. Som ventet ble ikke renten rørt i denne omgang, men i meldingen er adjektivet «sterk» en hyppig gjenganger. Det blir brukt for å beskrive den økonomiske aktiviteten, husholdningens forbruk, bedriftsinvesteringer og arbeidsmarked. Gitt den siste tids utvikling er vi styrket i vår tro på at renten blir hevet både i september og desember, og ytterligere fire ganger neste år. Det er et klart hyppigere tempo enn markedet priser inn for øyeblikket.

 

Dagens soleklare høydepunkt er rentemøtet i Bank of England. Markedet priser nå inn over 90 prosent sannsynlighet for at den britiske styringsrenten i dag heves, for andre gang siden finanskrisen, til 0,75 prosent. Sentralbanken har de siste månedene gitt ganske så tydelige signaler på at den ikke vil risikere å «komme bakpå» i rentesettingen, og slik risikere en uønsket sterk oppgang i lønns- og prisvekst.
 
Vi deler ikke denne bekymringen, ettersom Brexit-turbulens etter vårt syn vil legge en klam hånd på både vekst- og inflasjonsutviklingen i året som kommer. Men gitt signalene fra Bank of England er vi er helt enige med markedet om at det kommer en heving på møtet i dag (se Knut Magnussens forhåndsomtale her).
 
Sammen med politikkbeslutningen får vi servert en fersk inflasjonsrapport med analyser og prognoser, samt referatet fra diskusjonene i møtet. Det kan også hende at Bank of England denne gangen vil åpne opp om hvilket rentenivå- eller intervall de anser som «nøytralt». Anslaget vil i så fall trolig ligge et sted mellom 2 og 3 prosent, i tråd med anslagene til blant annet Fed og Norges Bank.

 

Les mer i morgenrapporten fra makroteamet til DNB Markets ved å klikke her

 

Community Manager
560 visninger
0 Kommentarer

 

oljeplattform.jpgOljeinvesteringsundersøkelsen som SSB publiserte i går, antyder et nivå på investeringene på 155,5 mrd. kroner for neste år. Det var litt mindre enn det vi hadde lagt til grunn på forhånd, men innebærer en nominell oppgang på 8 prosent sammenlignet med anslaget for 2018 gitt i andre kvartal i fjor.

Les mer ...

Community Manager
603 visninger
0 Kommentarer

 

Hvorfor spare i aksjer.jpgSom ventet lite nytt fra Norges Bank: Norges Bank holdt renten uendret på 0,5% på gårsdagens møte og kom heller ikke med noen nye signaler om pengepolitikken. Veksten ute ser ut til å avta noe. Inflasjonen har vært lavere enn ventet, men «drivkreftene tilsier at den vil øke».

Les mer ...

Community Manager
523 visninger
0 Kommentarer

 

Rentemarkedet.jpgSom ventet holdt Fed styringsrenten uendret på gårsdagens rentemøte, men signaliserte ikke overraskende at de har blitt mer komfortable med inflasjonsutsiktene. Mandagens inflasjonstall viste at kjerne-inflasjonen gjorde et hopp fra 1,6 til 1,9 prosent i mars, og Fed påpekte i pressemeldingen at inflasjonen har kommet nær 2 prosentsmålet.

Les mer ...

Community Manager
808 visninger
0 Kommentarer

 

Daniel Berg (2).jpgFinansmarkedets motvind har også truffet internasjonale rentefond i første kvartal. Vi ser nedskalering av kvantitative lettelser samtidig som både renter og kredittmarginer øker. Hvordan er utsiktene fremover?

Les mer ...

Community Manager
647 visninger
0 Kommentarer

 

Norges bank.jpgMorgenrapport 15. Mars 2018: I dag er duket for et mer spennende rentemøte enn på lenge. Riktignok er det fortsatt en stund til Norges Bank vil røre styringsrenten, men signalene om fremtidig renteutviklingen vil følges nøye. Forrige rentebane fra desember i fjor viste en sannsynlighetsovervekt for første renteheving i desember 2018. 

Les mer ...

Community Manager
502 visninger
0 Kommentarer

 

Rentemarkedet.jpgMorgenrapport 4. januar 2018. Referatet fra rentemøtet i Feds rentekomité (FOMC) som ble avholdt 12 og 13 desember i fjor kom i går kveld. Som kjent ble renten hevet med 0,25%-poeng på dette møtet, mot stemmene til Kashkari og Evans, som begge ønsket å holde renten uendret. De to regionale presidentene har imidlertid ikke stemmerett i år. 

Les mer ...

Community Manager
528 visninger
0 Kommentarer

 

Rentemarkedet.jpgMorgenrapport 11. desember 2017. Fed vil heve i desember, så en pause på 6 måneder. 

Les mer ...

Community Manager
578 visninger
0 Kommentarer

 

Norges bank.jpgNorges BankMorgenrapport 6. desember 2017. Sterkere enn ventet fra Norges Banks Regionale nettverk.

Les mer ...

Emner