avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Marked

Community Manager
432 visninger
0 Kommentarer

 

fed.jpgViktigst på nøkkeltallskalenderen denne uken er nok dagens rentemøte i Fed, selv om nok rentebeslutningen i seg selv neppe avstedkommer den store overraskelsen. Veksten har tatt seg opp etter det svake første kvartalet, og farten i økonomien er god. Bedringen i arbeidsmarkedet har fortsatt.

Les mer ...

Community Manager
404 visninger
0 Kommentarer

 

step.jpgNorges Bank leverte en svært så varslet renteheving i går, men helte samtidig kaldt vann i blodet på alle som ventet en mer offensiv hevingsstrategi framover. Rentebanen ble ikke oppjustert, slik analytikerkorpset (inkludert oss) og markedet hadde ventet. Den ble faktisk noe nedjustert, litt i starten av 2019, men mest (9 basispunkter) lengst ute i prognoseperioden (2021). Banen indikerer nå en «sikker» renteheving i mars 2019, mens sannsynligheten for at hevingen kommer før den tid er betydelig senket.

Les mer ...

Community Manager
522 visninger
0 Kommentarer

 

Hvorfor spare i aksjer.jpgNorske nøkkeltall støtter utsiktene til september-heving. På tampen av uken fikk vi også flere norske nøkkeltall. Detaljhandelstallene viste et markert hopp på 1,8 prosent m/m i mai, godt over både konsensus og våre forventninger på henholdsvis 0,3 og 0,2 prosent. En svært varm mai måned i store deler av Sør-Norge bidro trolig til den kraftige oppgangen.

Les mer ...

Community Manager
614 visninger
0 Kommentarer

 

Norges Bank.jpgNorges Bank signaliserte på gårsdagens rentemøte at renten vil bli hevet på rentemøtet 20. september. En smule usikkerhet rundt dette på forhånd, som følge av lavere inflasjon enn ventet og ECBs utsatte renteheving, ble feid til side.

Les mer ...

Community Manager
554 visninger
0 Kommentarer

 

fed.jpgFed sjokkerte ingen da de hevet renteintervallet med en kvart prosentenhet til 1,75 – 2,0 prosent. Beslutningen var enstemmig, og utgjorde den syvende hevingen så langt i denne oppgangsperioden. Flere er i kjømda. Ut fra figuren med komitémedlemmenes renteprognoser («dot-plotet») kunne man lese at det nå er sannsynlig med totalt fire hevinger i år, opp fra tre hevinger ved forrige prognose i mars. Som før ventes renta å gjøre ytterligere tre hopp neste år. Det vil i så fall føre styringsrenteintervallet opp til 3,0 - 3,25 prosent, som er høyere enn Feds anslag på den langsiktige renta (uendret fra marsmøtet, på 2,9 prosent). Vi tror vi kommer til å ende ennå et hakk høyere opp i løpet av neste år, til 3,25-3,5 prosent.

Les mer ...

Community Manager
647 visninger
0 Kommentarer

 

fed.jpgGårsdagens viktigste hendelse var Feds publisering av referatet fra møtet i mai. Referatet bekreftet som vi og markedet i en stund har ventet at FOMC-medlemmene er klare til å heve renten på det kommende møtet i juni: “Most participants judged that if incoming information broadly confirmed their current economic outlook, it would likely soon be appropriate for the Committee to take another step in removing policy accommodation.”
 

Les mer ...

Community Manager
604 visninger
0 Kommentarer

 

Hvorfor spare i aksjer.jpgSom ventet lite nytt fra Norges Bank: Norges Bank holdt renten uendret på 0,5% på gårsdagens møte og kom heller ikke med noen nye signaler om pengepolitikken. Veksten ute ser ut til å avta noe. Inflasjonen har vært lavere enn ventet, men «drivkreftene tilsier at den vil øke».

Les mer ...

Community Manager
524 visninger
0 Kommentarer

 

Rentemarkedet.jpgSom ventet holdt Fed styringsrenten uendret på gårsdagens rentemøte, men signaliserte ikke overraskende at de har blitt mer komfortable med inflasjonsutsiktene. Mandagens inflasjonstall viste at kjerne-inflasjonen gjorde et hopp fra 1,6 til 1,9 prosent i mars, og Fed påpekte i pressemeldingen at inflasjonen har kommet nær 2 prosentsmålet.

Les mer ...

Community Manager
700 visninger
0 Kommentarer

 

fed.jpgMorgenrapport 22. mars 2018. Fed hevet i går styringsrenten med 25 basispunkter til 1,50-1,75 prosent. Dette var helt i tråd med forventningene, og slik markedene hadde priset inn på forhånd. Som ventet oppjusterte sentralbanken også anslagene for aktivitetsveksten mens ledighetsanslaget ble nedjustert som følge av den ekspansive finanspolitikken. 

Les mer ...

Emner