avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Marked

770 visninger
0 Kommentarer

Uken har så langt vært preget av gode nyheter og tall for den amerikanske økonomien, f.eks. et rekordhøyt nivå på bedriftstilliten for næringer utenom industri. Sentralbanksjef Powell har i sine taler denne uken omtalt økonomien i svært så rosende ordelag. Nå gjenstår det bare at også arbeidstallene for september overrasker positivt. Er det sannsynlig?  

 

Sysselsettingen ventes ifølge Bloomberg å øke med 185 000 hvilket er 16 000 lavere enn i august. Enkelt hevder at det er en september-effekt i tallene. Selv om tallene er sesongjusterte, har de ofte           hatt en tendens til å skuffe i september. Det skjedde senest i fjor og kan skje igjen i år, men statistikken viser at dette ikke er noe som inntreffer hvert år. Både i 2014 og 2016 var det kraftig oppgang i sysselsettingen i september. Det er også mulig at vi vil se negative effekter av den kraftige orkanen Florence som slo inn over Østkysten i begynnelsen av måneden. Men selv om orkaner hindrer mange i komme seg på jobb, vil de typisk også føre til at mange må jobbe med redningsaksjoner, opprydning og gjenoppbygging etterpå. Det er heller ikke mulig å se negative orkaneffekter i de ukentlige tallene for førstegangssøkende til ledighetstrygd, slik vi f.eks. så i forbindelse med fjorårets kraftige orkaner. I tillegg steg delindeksen for sysselsetting i ISM for næringer utenom industri kraftig til hele 62,4 i september, det høyeste som er registrert siden datainnsamlingen startet i 1997. Det høye nivået tilsier i seg selv en kraftig oppgang i sysselsettingen. Vi holder derfor en knapp på at sysselsettingen vil overraske positivt, og anslår en vekst på 225 000.  

 

Ledigheten er ifølge Bloomberg ventet å falle til 3,8 prosent, et anslag vi deler. I mai var ledigheten også nede på dette nivået, men ellers må vi tilbake til 1969 for i finne en like lav ledighet. Fortsatt sterk vekst i økonomien tyder på at ledigheten skal mer ned, selv om utviklingen ser ut til å gå litt i rykk og napp. Tallene fra «household survey» er dessuten ganske så volatile på månedsbasis, så her er det ofte overraskelser. En oppgang i sysselsettingen vil kunne bli utlignet av at arbeidsstyrken også øker. Lønnsveksten har økt relativt sterkt de seneste månedene, med en oppgang per måned på 0,3 prosent i juli og 0,4 prosent i august. Vi venter derfor en mer moderat oppgang på 0,2 prosent i september.     

 

Dollaren har styrket seg markert mot euro den siste uken. Forrige torsdag ble EURUSD handlet på 1,1750, og i går var kursen nede i 1,1470. Flere forhold bidrar trolig til å forklare denne utviklingen. Uro rundt Italias budsjett og forholdet til EU har bidratt til å svekke euroen. Gode amerikanske tall og sentralbanksjef Powells tale trakk i retning av en sterkere dollar. Dersom arbeidstallene overrasker positivt, kan dollaren komme til å styrke seg ytterligere.   

 

Markedet er fortsatt ikke villig til å ta helt innover seg «guidingen» fra en stadig mer optimistisk amerikansk sentralbank. Til tross for at Fed har hevet renten hvert kvartal siden desember 2016 (med unntak for september i fjor, da nedtrappingen av balansen ble igangsatt), priser markedet fortsatt kun inn tre hevinger innen utgangen av 2019. Fed indikerer fire hevinger og vi anslår at det kommer fem. Markedet har imidlertid justert prisingen noe opp denne uken og dette har også bidratt til et betydelig løft i de lange statsrentene. Det kraftige rentehoppet bidro til å dempe utviklingen i aksjemarkedene i år, som endte med nedgang både i Europa og i USA.

 

Les mer...

Emner