avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

6 ting alle investorer ser etter

Ny her

Hvordan bedre forutsetningene for å kapre investors oppmerksomhet? De fleste gründere begynner med sine egne, sin families, eller sine bekjentes sparepenger. Tidligfasekapitalen gir rom for at man kommer raskere i gang, men den varer ikke evig. De aller fleste vekstselskaper trenger før eller siden tilførsel av kapital fra eksterne investorer. Vi vet av egen erfaring at man gjennom iherdig og riktig arbeid kan skape bedre forutsetninger for å lykkes med sin forretningsidé.

 

Selv om det er mange faktorer som er avgjørende for om man lykkes som gründer og får tilgang på kapitalen man har behov for, så går vi her nærmere inn på 6 kriterier en investor gjerne vurderer ut ifra når hun eller han skal gjøre investeringer.

 

thomas_due2.jpgThomas Due1. Team

Nesten samtlige investorer ser etter evnen til å gjennomføre. En komplett ledergruppe gir større sannsynlighet for at prosjektet blir finansiert. Husk å dokumentere kompetanse. Altfor mange prosjekter mangler relevant ledererfaring og kunnskap for å gjennomføre prosjektet.

 

2. Markedspotensiale
Investorer kan gjerne synes en idé er interessant, men om de ikke ser noe marked for produktet kommer de ikke til å investere. Typisk er de derfor interessert i produkter og tjenester som hører hjemme i vekstbransjer med internasjonalt potensiale og høyere marginer enn det man finner i mer «modne» bransjer. Det betyr en høyere fremtidig verdi på prosjektet.

 

3. Kommersialiseringspotensiale

En investor ønsker at potensialet for dette er så stort at det er verdt å forfølge. Hva er planen for å gå fra idé til kommersialisering, og hvordan skal dette gjennomføres på en realistisk måte.

 

4. Inntektsmodell

Kan inntektsmodellen din fungere i markedet? Vurder hvordan du skal tjene penger, og hvilke marginer dette vil innebære. Ofte har gründere problemer med å konkretisere sine vurderinger. Få frem en overbevisende forretningsmodell med fornuftige regnestykker. I dette regnestykket vil dessuten verdsettelsen på selskapet være et viktig element for investoren. Er gründeren for grådig blir det dårlig butikk for investoren, er han for snill gir han bort for mye og blir demotivert.

 

5. Exit-mulighet

Investoren ønsker før eller senere å komme seg ut av prosjektet og da med en forhåpentligvis solid avkastning. Det kan være greit å ha tenkt gjennom dette. En realistisk exit-strategi øker mulighetene for å få oppmerksomhet fra investorer fordi den adresserer et av de viktigste temaene hos disse, nemlig hvordan de skal tjene penger på investeringen. Har noen lignende selskaper gjort en exit i ditt marked?

 

6. Unfair advantage

En investor ser etter konkurransefortrinn i forhold til andre aktører i markedet. Hva gjør du bedre enn dine konkurrenter? Kan produktet patenteres? Er teknologien din unik i forhold til andres? Det vil bety varige konkurransefortrinn enten i form av markedsmakt, skalerbarhet (økt salg uten tilsvarende økte kostnader) eller en unik nisje i markedet.

 

Siste tips:

Sett deg ned, ta en titt på pitch-presentasjonen din, og gjør en grundig vurdering av selskapet ditt ut ifra ovennevnte kriterier. Husk, du trenger ikke ha alt “på plass”, men forsøk å vise at du iallefall har gjort deg opp noen tanker om hvordan du skal komme fra der du er i dag til dit du ønsker å komme på kort og lengre sikt.

 

Forfatter: Thomas Due, Venture Labs