avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Investor med hjerte

Senior bidragsyter

Krusesmith_Sissel.jpgSissel Leire, eier og styreleder i Kruse SmithHva du velger

Jeg har ingen tro på at status og makt gir deg et rikere eller bedre liv – din identitet eller verdi ligger ikke i symbolene – tittel, bil, antall barn, størrelse på formue eller antall oppstartsbedrifter du har vært med på. Din identitet er svært nært knyttet til - deg selv - og hvordan du velger å forholde deg til de mulighetene og utfordringene du får utdelt i livet.


Et rikere og bedre liv, mener jeg, skaper du selv. Ved å akseptere hvor du står og hva livet tildeler deg - så griper du det med begge hender, arbeider ett skritt om gangen – og er takknemlig for det som måtte komme eller utebli av resultater.


Min bestefar startet Kruse Smith, Norges største privateide entreprenør-konsern, jeg sitter som tredjegenerasjons eier. Jeg er takknemlig for alt min bestefar gjorde for selskapet – og det har ingenting med meg å gjøre. Min oppgave blir å bruke de mulighetene jeg har til å påvirke og endre – i en retning jeg tror på. Som styreleder i Kruse Smith bruker jeg derfor min hverdag på transformasjon og endring til økt kvalitet og bærekraft i eiendoms- og byggenæringen.


Jeg blir beveget av engasjement 

Å gjøre verden litt bedre - å dele sin kunnskap - å la seg engasjere. Det beveger meg. Det blir derfor naturlig at jeg som investor, går med hjertet. Min første investering gjorde jeg som medgründer av Gaining By Sharing. En modell for bærekraftig bofellesskap – der deling søker å gi økt livskvalitet, bedre økonomi og redusert forbruk. Som investor søker jeg å påvirke til å finne løsninger på FNs bærekraftsmål - spesielt innenfor klimaendringer og sosiale problemer. Det er helt avgjørende for meg at investering gir både soiale/miljømessige resultater og finansiell avkastning.

 

Impact Investeringer

Finansiell avkastning er, for meg, fattig uten et positivt sosialt/strukturelt/miljømessig resultat. Kapital kan være muskelen som gjør endring mulig – den står helt klart ikke alene. Det viktigste er selvsagt selve ideen, menneskene som realiserer løsningen og som arbeider frem nye løsninger på utfordringer vi i dag har.

 

Heldigvis finnes det flere investorer som stiller krav til mer enn finansiell avkastning (også utover hva lovverket påkrever) – og jeg gleder meg over å leve i en tid der gamle strukturer blir utfordret og nye samarbeidsformer vinner frem.

 

Fremtiden kan se både truende og håpefull ut – jeg velger å arbeide mot den håpefulle fremtiden og invester min tid, og kapital, i en retning som gir håp om en litt bedre verden.