avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Kunden er den beste investor

Senior bidragsyter

Etter mange år i Startupverden er det en faktor de fleste gründere skriker etter: Penger. Vi trenger flere investorer og at velstående privatpersoner skal satse på oppstartsbedrifter. Det virker tidvis å være en generell holdning hos oss gründere at man må få med investorer for å lykkes, men som vi har både hørt og opplevd:

 

Kunden er den beste investor.

 

uni1.jpgUnisound I Palo Alto

De rette investorene bidrar med store verdier inn i prosjektet ditt, blant annet verdifull kapital, nyttig kompetanse og veiledning. Problemet er at dersom kunder ikke er villige til å betale for tjenesten eller produktet du tilbyr, så vil selskapet aldri overleve i det lange løp.

 

Alle startups/prosjekter har sine unike særpreg og i noen tilfeller vil det være vanskeligere å skaffe betalende kunder tidlig. Dette er muligens spesielt gjeldende i forskningstunge prosjekter, og særlig når det dreier seg om hardware. Men, som en venn og seriegründer påpekte:

 

«Man bør alltid etterstrebe å få betalende kunder så tidlig som mulig.»

 

I Unisound har vi jobbet med tung forskning, herunder utvikling av egen hardware, og har lett i desperasjon etter investorer eller annen ekstern kapital. Den generelle tilbakemeldingen blant investorer, VC-miljøer og fond var at de ville investere først når produktet var ferdig, og aller helst når de kunne se en track-record mot kunder. Da oppstår det en Catch-22 situasjon: ingen penger, ikke ferdig produkt, og dermed ingen kunder, hvilket er nødvendig for at selskapet skal få tilgang til nødvendig kapital og dermed vokse og bli stort.

 

I 2015 ble vi utnevnt til å delta på REACH, en kommersiell satsing i Forskningsrådet hvor man profilerer Norges beste FoU-caser. Der fikk vi tildelt en mentor som la mye vekt på å få produktet validert av kunder. Etter 30 minutter hadde han satt opp et møte med ledelsen i et av Silicon Valleys store selskaper, og kun 2 dager senere presenterte vi produkt og konsept i ett av deres konferanserom. Etter tredje sliden stoppet de oss og stilte spørsmålet:

 

«Kan vi få lov til å samarbeide med dere?»

 

Videre ble det spurt om de også kunne koble på et tredje selskap, hvorpå han ringte der og da og vips hadde vi to globale aktører som var interesserte i et lite norsk selskap.

 

I heisen etter møtet ble vi stående litt målløse sammen med vår tildelte mentor, som da sa:

 

«Gutter! Dette kunne ikke gått bedre! Forresten driver jeg et fond ... Trenger dere penger?»

 

Grunnen til dette var enkel: Kunden hadde validert caset.

 

Opplevelsen vår av pengeinnhenting og kommersielle aktiviteter for å fremskaffe kapital var helt annerledes her enn hjemme. Her mente de at gründerne er viktige og at de må hjelpes fram., og det er vel en del av det som kalles for «Pay it forward»-kulturen. Kulturforskjellen var slående.

 

Kunden er altså ikke bare din beste investor fordi de betaler for produktene og tjenestene dine, de har også en stor symbolverdi når de validerer selskapet ditt gjennom handling. Denne kan ikke hentes noe annet sted. 

 

 

------------ 

Om Unisound:
Unisound er et selskap fra Trondheim, startet av Runar Kjølle Nilsskog og Fredric Staksrud Hansen. Selskapet ble startet som et forskningsprosjekt mellom Unisound, SINTEF og en rekke andre næringslivsaktører, finansiert av Norges Forskningsråd. Gjennom samarbeidet med SINTEF og NTNU, klarte vi å utvikle en mikrofonløsning som er uten sammenligning på verdensbasis. I tillegg ble det utviklet en høyttaler som er bevist å være best i verden på å gjengi tale.