avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Slik kan oppstartsbedrifter bidra til å gi full effekt av tingenes internett

Senior bidragsyter

Terminsstart.jpgFra bransjekonferansen Terminstart Telekom i Stockholm. Foto: Daniel Källenfors, DNB

 

Tingenes internett (IoT) er den teknologien som kobler den fysiske og virtuelle verden og definerer den fjerde industrielle revolusjon.

IoT plasserer ut, kobler opp sensorer og digitale enheter til internett og skaper nye disruptive prosesser, løsninger, forretningsmodeller og markeder. Potensialet for besparelser og økt livskvalitet er isolert sett enormt. Byer kan gjøres smarte, landbruket kan gjøres mer miljøvennlig og produktivt, industrien langt mer effektiv, folks hverdag enklere. Hva kan gründere gjøre for å være med å drive denne digitale transformasjonen?

Mye taler for at oppstartsbedrifter vil ha en avgjørende rolle i IoT-økosystemet, men stikkordet er samarbeid. Årsaken er at tingenes internett krever standarder, plattformer, fysisk implementeringskraft og økosystemer for å gi full verdi.

Mange av elementene i teknologi-stacken for IoT vil måtte leveres av etablerte aktører: Utstyrs-leverandører, programvare-leverandører, teleoperatører og system-integratorer. Gründerbedrifter blir nødt til å samarbeide med disse, andre oppstartsbedrifter og ikke minst med sluttkundene. Det er minst sju teknologiske og praktiske løft som må til:

1. Den fysiske teknologien i felten må tilpasses helt nye krav
2. Programvareplattformen må settes opp med moderne, skalerbare teknologier
3. Applikasjonene må bygges ut og tas i bruk
4. Sikkerheten må ivaretas
5. Fysisk installasjon må gjøres og ikke undervurderes
6. Ende-til-ende-integrasjon må gjøres
7. Åpne økosystemer må settes opp

 

Jeg vil her fokusere på de fire første:

 

Fysisk nettverksteknologi

Først og fremst trenger vi ny fysisk nettverksteknologi. Bare tenk på om alle parkeringsplasser og søplebøtter i Oslo skulle kobles opp til nettet. Eksisterende 2G, 3G, og 4G-teknologi vil ikke kunne håndtere det enorme antallet samtidig påloggede enheter, høye krav til innendørs-dekning samt krav til batterilevetid og responstid. Derfor får vi i løpet av de nærmeste årene utstyr på nye dedikerte standarder som NB-IoT, LTE-M og 5G. Jeg vil anbefaler alle å holde seg til industristandardene og ikke til proprietære teknologier.

 

Programvareplattformer

Dernest, kreves det nye programvareplattformer. Om det fysiske internett genererer «big data» så skaper IoT «even bigger data», og disse er ikke noe verdt uten at systemene kan destillere innsikt fra rådata. Telekom-nettverkene er de første som må omdefinere sin nettverksarkitektur. En selvkjørende bil kan ha flere hundre CPUer og enda flere sensorer, og må snakke med andre selvkjørende biler veldig raskt. For å ha høy nok sikkerhet må intelligensen ligge i kanten på nettverket. Derfor blir sky-topologi, tåke- og kant-nettverk, nettverksoppdeling (slicing) og -virtualisering nødvendig.

 

På nivået over dette kreves det programvare som holder styr på at alle enhetene kan trekke ut og servere selve saften fra råvarene. Device management, maskinlæring og visualiseringsprogramvare kommer til å bli ekstremt viktig. Man trenger ikke være synsk for å spå at det er her mesteparten av verdiskapningen ligger. Det langsiktige potensialet i tingenes internett er å automatisere dekking av etterspørsel og skape nye forretningsmodeller der man får automatisk betalt for behovstilfredstillelse. Denne formen for etterspørsels-føling og automatisering av iverksettelse og gjennomføring av transaksjoner vil mest sannsynlig kreve at IoT integreres men blokk-kjede-teknologi for en sikker, transparent og automatisk utførelse i realtid.

 

Applikasjoner

Alt dette er ingenting verd uten applikasjoner: Her er det mye rom for oppstarts-bedrifter til virkelig å utgjøre en forskjell, men dette krever et tett samarbeid med kunder, plattformaktører, teleoperatører og kanskje også banker.

 

Sikkerhet

Sist men ikke minst: Når man åpner opp huset sitt, bedriften sin eller byen sin til en fysisk/virtuell flate som har radikalt flere inngangsporter enn tidligere så øker mulighetene for å bli utsatt for datakriminalitet eksponentielt. Dette kan motvirkes av autentiserings-, legitimerings- og ikke minst krypteringsteknologi som blokk-kjede. Bedrifter som har innovative ideer på cyber-sikkerhet for tingenes internett kan gjøre det ekstremt godt fremover.

 

IoT-økosystemet vil åpne store muligheter for gründere, men for å lykkes vil det kreves en uvanlig stor grad av godt samarbeid med de allerede etablerte aktørene.