avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Bærekraft er en del av strategien til DNB

Ved å foreta bevisste valg kan vi utgjøre en forskjell for samfunnet.

 

Som Norges største finansforetak med 2,1 millioner personkunder og over 180.000 bedriftskunder i Norge og internasjonalt, har DNB en viktig samfunnsrolle.

 

Som bank skal vi skape verdier for våre kunder, våre ansatte, våre eiere og samfunnet for øvrig.

Det er hvordan vi skaper disse verdiene som utgjør kjernen av vårt samfunnsansvar.


Vi ønsker å bidra til et mer bærekraftig samfunn. Størst effekt for omverden er det når bærekraft integreres som en del av kjernevirksomheten.

 

Det er ved å gjøre bevisste valg når vi låner ut penger eller investerer i selskaper at vi virkelig kan utgjøre en forskjell.

 

Se også: DNBs rapportering av samfunnsansvar

 

Ansvarlige investeringer


DNB har egne retningslinjer som skal sikre at konsernet på vegne av kundene, ikke investerer i selskaper som bidrar til grove krenkelser av menneske- og arbeidstagerrettigheter, alvorlig miljøskade, uakseptable klimagassutslipp eller grov korrupsjon.

 

DNB velger bort selskaper som produserer kontroversielle våpen, tobakk og pornografi. Gruveselskaper eller kraftprodusenter som baserer virksomheten eller mer enn 30 prosent av inntjeningen sin på termisk kull, kan bli utelukket om de ikke kan vise til planer eller resultater som gir nedgang i andelen termisk kull.

 

Virkemidlene i arbeidet er i hovedsak positiv utvelgelse, aktivt eierskap ved dialog og stemmegivning, negativ utvelgelse samt eksklusjon.

 

Ansvarlige og bærekraftige investeringer innebærer å ivareta miljømessige, sosiale og økonomiske forhold, samt sikre god eierstyring i forvaltningen.

 

Hovedformålet med arbeidet er å oppnå god langsiktig avkastning med et akseptabelt risikonivå, bidra til bærekraftig utvikling og unngå å bidra til krenkelser av fundamentale rettigheter.

 

Ansvarlig utlån


DNB finansierer en stor del av norsk næringsliv. Vi låner ikke penger til hva som helst eller hvem som helst. Vi har retningslinjer som sier hva vi kan finansiere og hva vi forventer av selskaper som får lån av oss.

 

Vi har utarbeidet såkalte sektorretningslinjer for utlån innen viktige bransjer. I disse har vi synliggjort enda tydeligere hva vi låner ut penger til, hvilke krav vi stiller til ulike bransjer og hva vi ikke mener det er riktig å finansiere.


Omstillingen av Norge


I DNB ønsker vi å bidra positivt til samfunnet. Bærekraft handler om mer enn klima og miljø.

Vi vil være med å utvikle et mer robust samfunn der vi har mest å bidra med.

 

Som en stor norsk bank, er vi på mange måte et lite AS Norge. Vi gjenspeiler Norges utfordringer og muligheter.

 

Når det kommer til eksempelvis omstilling, og det å skape morgendagens arbeidsplasser, kan vi som bank bidra ved å legge til rette for at gründeres gode ideer møter investorers kapital og kunnskap.

 

Våre oppstartsloser gir også gratis veiledning til dem som trenger hjelp til å starte og drive bedrift.

 

Bærekraftig, personlig økonomi


Et bærekraftig samfunn betyr også finansiell stabilitet for den enkelte.

Derfor er vi opptatt av en bærekraftig privatøkonomi, og av at folk skal fatte gode finansielle beslutninger. 

 

Les også: - Det er litt kjedelig å spare, for du vil heller bruke pengene med én gang

 

DNBs egne miljøtiltak


En av de mer opplagte måtene vi kan bidra på, er gjennom å sørge for at vår egen drift er så bærekraftig som mulig.

 

Vi har innført ulike tiltak for å bli mer miljøvennlig, har redusert energiforbruket, kuttet flyreiser og kuttet matsvinn i kantinen.

 

På lengre sikt er målet at eget energiforbruk skal reduseres med 55 prosent innen 2036, sammenliknet med 2014.

 

Som støttespiller for RE100-gruppen er målet at vi skal bruke 100 prosent fornybar energi i den daglige driften innen 2020.

 

Les også: Utvikler verktøy for å avdekke klimarisiko