avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

DNB er tildelt toppkarakter for miljøtiltak

Som eneste nordiske finansforetak har DNB fått karakteren A fra Carbon Disclosure Project (CDP) for vår klimarapportering i 2016. Kun 115 selskaper over hele verden kvalifiserer til rangeringens høyeste karakter.

 

DNB jobber systematisk med å redusere eget klimaavtrykk. Totalt ble DNBs utslipp redusert med 17,6 prosent fra 2015 til 2016.

 

For andre året på rad, ble DNB i november 2017 tildelt karakteren A fra Carbon Disclosure Project (CDP) for vårt arbeid. CDP er en non-profitt organisasjon med hensikt å hjelpe næringsliv og myndigheter til å få bedre oversikt over egen klimapåvirkning.

 

DNB er dermed i eksklusivt selskap med 114 andre selskaper i verden som kvalifiserer til den høyeste karakteren for sin klimarapportering.– CDP står bak den største uavhengige innsamlingen av miljødata vi har. For å få en så høy rating må du ha gode og robuste planer for hvordan klimarelaterte risikoer og muligheter skal håndteres. Du må også kunne vise til reduksjoner i eget utslipp av klimagasser historisk og ha planer for dette fremover, sier leder for Samfunnsansvar og næringspolitikk, Kaj-Martin Georgsen i DNB.

 

Han peker på bedre intern forankring av klimaarbeidet som en suksessfaktor for DNB, og mener i tillegg banken får ekstra uttelling for klimastrategien.

 

- Klimarapporteringen er for første gang også verifisert av DNV GL, som jobber for et grønt skifte i norsk innenriks skipsfart, forklarer han.

 

(Saken fortsetter under)

Kaj-Martin.jpgKaj-Martin Georgsen er leder for Samfunnsansvar og næringspolitikk. Foto: Stig B. FiksdalBærekraft som strategi

 

Høsten 2017 lanserte DNB en ny strategi, der vårt samfunnsansvar står sentralt.

Les også: Bærekraft er en del av strategien til DNB

 

Ved å gjøre bevisste valg når vi låner ut penger eller investerer i selskaper, kan vi virkelig utgjøre en forskjell. DNB har egne retningslinjer som blant annet inkluderer føringer knyttet til miljø og menneskerettigheter.

 

Se også: DNBs rapportering av samfunnsansvar

Hva har DNB gjort selv?


Fra 2011 til 2016 har DNB i Norge redusert strømforbruket med nesten 64 prosent.

Dette alene har resultert i en nedgang i CO2-utslipp fra elektrisitet på nesten 8000 tonn, tilsvarende 79 prosent.

 

Totale utslipp har gått ned med nesten 19 prosent fra 2014 til 2016. DNBs samlede utslipp kom i fjor på litt over 16000 tonn CO2-ekvivalenter. Disse utslippene har vi nøytralisert gjennom kjøp av klimakvoter og opprinnelsesgarantier for fornybar elektrisitet.


Flyttingen til våre energieffektive bygg i Bjørvika har betydd mye for reduksjon i elektrisitetsforbruk og relaterte CO2 utslipp. Den har også ført til en kraftig reduksjon i antall reiser innad i Oslo. Når våre ansatte likevel reiser i forbindelse med jobb, låner de gjerne elbil fra DNBs egen elbil-pool eller reiser med kollektiv transport fremfor å ta drosje.


Digitalisering har ført til at vi sender færre fysiske brev.

 

Fornybarsatsing


I tillegg til hele tiden å forsøke å redusere eget klimaavtrykk, jobber vi for å redusere andres.

 

DNB vil bidra til det grønne skiftet gjennom en fornybarsatsing, hvor vi låner ut, investerer og legger til rette for investeringer i for eksempel fornybar energi, energieffektive bygg og el-biler.

 

Les også: Utvikler verktøy for å avdekke klimarisiko

 

Illustrasjonsfoto: Pexels