avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

DNB får toppkarakter for miljøtiltak

Som eneste nordiske finansforetak får DNB karakteren –A fra Carbon Disclosure Project (CDP).

 

DNB har i flere år jobbet systematisk med å redusere eget klimaavtrykk. Totalt ble DNBs utslipp redusert med 17,6 prosent fra 2015 til 2016.

 

Nå får DNB, for andre året på rad, karakteren –A fra Carbon Disclosure Project.

Dette er en non-profitt organisasjon med hensikt å hjelpe næringsliv og myndigheter til å få bedre oversikt over egen klimapåvirkning.

 

– CDP står bak den største uavhengige innsamlingen av miljødata vi har. For å få en så høy rating må du ha gode og robuste planer for hvordan klimarelaterte risikoer og muligheter skal håndteres. Du må også kunne vise til reduksjoner i eget utslipp av klimagasser historisk og ha planer for dette fremover, sier leder for Samfunnsansvar og næringspolitikk, Kaj-Martin Georgsen i DNB.

 

Kaj-Martin Georgsen er leder for Samfunnsansvar og næringspolitikk. Foto: Stig B. FiksdalKaj-Martin Georgsen er leder for Samfunnsansvar og næringspolitikk. Foto: Stig B. FiksdalBærekraft som strategi

 

Georgsen peker på bedre intern forankring av klimaarbeidet som en suksessfaktor.

 

Han tror i tillegg at DNB har fått ekstra uttelling for klimastrategien, og hvordan vi beskriver egne risikoer og muligheter.

 

Klimarapporteringen er for første gang også verifisert av DNV GL, som jobber for et grønt skifte i norsk innenriks skipsfart.

 

Les også: Bærekraft er en del av strategien til DNB

 

Hva har DNB gjort?


Fra 2011 til 2016 har DNB i Norge redusert strømforbruket med nesten 64 prosent.

Dette alene har resultert i en nedgang i CO2 utslipp fra elektrisitet på nesten 8000 tonn (79 prosent).

 

Totale utslipp har gått ned med nesten 19 prosent fra 2014 til 2016. DNBs samlede utslipp kom i fjor på litt over 16000 tonn CO2-ekvivalenter. Disse utslippene har vi nøytralisert gjennom kjøp av klimakvoter og opprinnelsesgarantier for fornybar elektrisitet.

 

DNB er opptatt av å være både effektiv og miljøvennlig.


Flyttingen til våre energieffektive bygg i Bjørvika har betydd mye for reduksjon i elektrisitetsforbruk og relaterte CO2 utslipp. Den har også ført til en kraftig reduksjon i antall reiser innad i Oslo.

 

Når våre ansatte likevel reiser i forbindelse med jobb, låner de gjerne elbil fra DNBs egen elbil-pool fremfor å ta drosje.


Digitalisering har ført til at vi sender færre fysiske brev.

 

Fornybarsatsing


I tillegg til å forsøke å redusere eget klimaavtrykk, jobber vi for å redusere andres.

 

DNB vil bidra til det grønne skiftet gjennom en fornybarsatsing, hvor vi låner ut, investerer og legger til rette for investeringer i for eksempel fornybar energi, energieffektive bygg og el-biler.

 

Les også: Utvikler verktøy for å avdekke klimarisiko