avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

DNB klatrer i Etisk Bankguide

Men selv om DNB rykker opp på listen, er det flere områder banken må bli bedre på.

 

DNB gjør et hopp i rangeringen Etisk Bankguide for 2017, og klatrer to plasser sammenlignet med året før. 

 

Etisk bankguide lages av Framtiden i våre hender og Forbrukerrådet, og er basert på en omfattende gjennomgang av bankenes publiserte retningslinjer og rammeverk. Jo høyere poengsum, desto tydeligere retningslinjer har bankene innen samfunnsansvar, etikk og miljø.

 

DNB får en score på 60 prosent og en femteplass i den siste utgaven av bankoversikten. I 2016 fikk DNB en score på 40 prosent.

 

– Vi er på rett vei. Vi har styrket rammeverket vårt, og årets guide er en positiv tilbakemelding. DNB skal ha tydelige regler for hva vi låner ut penger til og hvordan kundenes sparepenger investeres, sier Kaj-Martin Georgsen, leder for Samfunnsansvar og næringspolitikk i DNB.

 

Dette mener han både kundene og samfunnet ønsker, samtidig som det er lønnsomt for banken.

  

Omfattende gjennomgang

 
DNB scorer best på menneskerettigheter og arbeidsrettigheter i rangeringen, med en score på 75 prosent.

 

Temaene antikorrupsjon, biologisk mangfold, våpen, skogforvaltning og gruvedrift scorer mellom 55 og 75 prosent. Klima, matproduksjon, olje og gass, energi, åpenhet og ansvar ligger i området 35-55 prosent.

 

Kaj-Martin.jpgSKAL BLI BEDRE: Kaj-Martin Georgsen, leder for Samfunnsansvar og næringspolitikk i DNB (t.v) mener banken er på rett vei, men at DNB skal bli bedre på områder som skatt. Her sammen med Jorge Jensen, fagdirektør for finans i Forbrukerrådet og Pia Gaarder, leder av Framtiden i våre henders etikk- og næringslivsavdeling. Foto: Stig B. Fiksdal

 

Skal bli bedre på skatt

 

Skatt er et av områdene DNB scorer lavest på, med 29 prosent.

Georgsen understreker at dette ikke er godt nok, og forklarer at det allerede er satt i gang tiltak i banken på dette området.

 

– Vi har jobbet mye med dette og utarbeider i disse dager nye retningslinjer, som i oktober i år ble godkjent av DNBs styre. Disse omtaler etiske tema, herunder skatt og et dokument på skattestrategi, sier han.

 

DNB følger skatteregelverk som er utformet og påkrevd av skattemyndighetene. Det nye skattestrategidokumentet gå lengre enn norsk regelverk.

Dette er utarbeidet i tråd med krav i Storbritannia, som pålegger multinasjonale selskaper å ha en styregodkjent skattestrategi.

 

Her kan du lese mer om hvordan skatterapportering mellom ulike land fungerer.

 

- DNB må utvikle rammeverket i tråd med forventningene til oss. Vi skal bidra positivt til samfunnsutviklingen og vi må ha tydelige rammer som vi kan vurderes etter, sier Georgsen.


Les også: Hva har DNB lært av Panama Papers?

 

Tydeliggjøring av retningslinjer

 

Innen kapitalforvaltning og forvaltning av egne midler har DNB lenge hatt retningslinjer for ansvarlige investeringer. Disse er blitt tydeliggjort i løpet av det siste året, forklarer Janicke Scheele, leder for ansvarlige investeringer i Wealth Management og DNB Asset Management.

 

- Vi har også utarbeidet og publisert dokumenter med analysekriterier og forventinger innen menneskerettigheter og miljø, sier hun.

 

Blant annet har DNB beregnet og publisert karbonavtrykket for aksjefondene vi tilbyr kundene våre.

 

- Alt dette har gitt oss en solid økning av scoren på investeringsområdet, tror Scheele.

 

Les også: - Flere finansdirektører bør få øynene opp for det grønne