avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

DNB vant frem i massesøksmålet mot DNB Norge-fondene

Oslo tingrett har gitt DNB medhold i gruppesøksmålet Forbrukerrådet har reist mot DNB Asset Management for forvaltningen av DNB-Norge-fondene.

 

– Utfallet er som forventet. Vi er naturligvis glade for at tingretten er enig med oss i at det ikke er grunnlag for Forbrukerrådets krav, sier Torkild Varran, administrerende direktør i DNB Asset Management.

 

Tingretten konkluderer slik:

 

«Retten mener andelseierne har hatt krav på en grad av aktiv forvaltning som ga dem en reell mulighet for meravkastning. En slik forvaltning har de også fått. Utover dette bør ikke domstolene, etter rettens syn, oppstille noen regel om minstegrense for graden av aktiv forvaltning.»

 

– DNB Norge-fondene skulle i hovedsak plassere midlene i store og trygge selskaper på Oslo Børs. Dette skulle ikke være høyrisikofond, men fond der man i hovedsak fikk aksjemarkedets avkastning med mulighet for meravkastning. Forvalterne har sørget for at dette har blitt ivaretatt på en god måte, i henhold til fondenes vedtekter og prospekt, understreker Varran.

 

Håper å unngå anke


Det er viktig å merke seg at dommen ikke er rettskraftig. Ankefristen er én måned.

 

Advokat Helge Lundestad i Juridisk har ledet teamet som har ført saken for DNB i Oslo tingrett.

 

– Vi håper Forbrukerrådet ikke anker, og heller benytter muligheten til å sette seg ned med oss finansbransjen og myndighetene for å diskutere gode løsninger for å ivareta de hensyn som ligger bak Forbrukerrådets søksmål.  Vi har en rekke ganger invitert Forbrukerrådet til samtaler, og håper de åpner for det nå som tingretten har avvist kravet, sier Lundestad.

 

Gruppesøksmål


Forbrukerrådet saksøkte DNB Asset Management AS på vegne av 180.000 andelseiere som hadde andeler i tre av DNBs aksjefond mellom 1. januar 2010 og 31. desember 2014.

 

Ifølge Forbrukerrådet var fondene forvaltet som indeksfond med for liten relativ risiko, noe som gikk utover andelseiernes avkastning.

 

DNBs syn er at DNB Norge-fondene var aktivt forvaltet, og at mer enn to tredeler av andelseierne omfattet av gruppesøksmålet har tjent mer på å være investert i DNB Norge-fondene enn i et indeksfond i perioden 2005 til 2015.

 

DNB har forsøkt å finne en løsning med Forbrukerrådet utenfor rettssalen. Forbrukerrådet har imidlertid ønsket å ta saken til retten for å få en prinsipiell avgjørelse som gjelder hele bransjen.